Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV SiÜ) Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV Üldine ohukeskkond: RAHU - Pandeemia, looduskatastroof, muu erakorraline sündmus KRIIS - VA eriüksused, provokaatorid, massirahutused SÕDA - VA relvajõud eelkõige reke ja dessant-üksused VA POOLT AJUTISELT HÕIVATUD TERRITOORIUM - Rünnatakse VA jõukohaseid sihtmärke Varustus ja varud KL tegevliikmele väljastatud tabelvarustus Lisaks veel vahendid ja materjalid ellujäämiseks, moraali säilitamiseks ning VäV tegevuse läbiviimiseks Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV SiÜ)

Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV SiÜ)

Mis see vägivallatu võitlus on? 

Vägivallatu võitlus on vägivallatu konflikt, mis toetub kodanikuallumatuse ja koostööst keeldumise kontseptsioonile, kasutab omaenda strateegiat ja taktikat, rakendab sotsiaalseid, psühholoogilisi, majanduslike, poliitilisi „relvi“, eesmärgiga mobiliseerida rahvast, õõnestada võimu/jõudude legitiimsust ning eemaldada valitseja võimu allikatest.

 

VäV sihtüksuse eesmärk

  • valmistada ette vägivallatu võitluse taktikalised ja struktuursed lahendused tsiviilvastupanu osutamiseks mistahes kriisisituatsioonis, arvestades sealjuures piirkondlikku eripära.

Milline on väljaõpe?

  • Väljaõpe korraldatakse läbi erinevate VäV teemaliste kursuste, mis on vastavuses võimekirjelduses kajastatud ülesannetega.
  • Väljaõppe käigus antakse ülevaade VäV ajaloost, tutvustatakse erinevaid VäV meetodeid ning õpitu kinnistamiseks korraldatakse grupitöid.

Kuidas mehitatakse?

Mehitamise metoodiliseks sisuks on, et tehakse sihitud pakkumisi.

Pakkumise juures arvestatakse isiku profiili, tema huvitatust ja tema võimeid. Kokkuleppe korral arvatakse KL liige SiÜ-sse. VäV SiÜ kuuluv liige saab olla ka muu üksuse liige või KL toetaja liige. Kuuludes mitmesse üksusesse peab liige endale aru andma, et topelt panustamine võib mõningatel juhtudel muutuda väga töömahukaks.

 

Koostöövõime

Väv’il on suur ühisosa teiste KL mittesõjaliste võrgustike ja sihtüksustega. KL välised partnerid on läbi kogukondliku lähenemisviisi kohaliku omavalitsuse üksused, riigiasutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, sisejulgeolekus osalevad organisatsioonid, kirik, haridusasutused jm ühiskondlikud/poliitilised organisatsioonid.

 

VäV tegevus rahu, kriisi ja ajutiselt vastase kontrolli all oleval territooriumil

Rahuaegne põhiline pingutus on KL isikkoosseisu harimine VäV temaatikas. Kriisi- ja sõjaajal toetab VäV SiÜ elanikkonda ja oma üksuseid vastavalt püstitatud ülesannetele kasutades selleks erinevaid VäV meetmeid. Vastase poolt ajutiselt kontrollitud aladel korraldab VäV alast tegevust juba eelnevalt väljaõpetatud kogukond, kasutades situatsioonile sobivaid VäV meetodeid.

 

Üldine ohukeskkond:

  • RAHU - Pandeemia, looduskatastroof, muu erakorraline sündmus
  • KRIIS - VA eriüksused, provokaatorid, massirahutused
  • SÕDA - VA relvajõud eelkõige reke ja dessant-üksused
  • VA POOLT AJUTISELT HÕIVATUD TERRITOORIUM - Rünnatakse VA jõukohaseid sihtmärke

Varustus ja varud

  • KL tegevliikmele väljastatud tabelvarustus
  • Lisaks veel vahendid ja materjalid ellujäämiseks, moraali säilitamiseks ning VäV tegevuse läbiviimiseks.

FastLion CMS

Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV

Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV

Mis see vägivallatu võitlus on? Vägivallatu võitlus on vägivallatu konflikt, mis toetub kodanikuallumatuse ja koostööst keeldumise kontseptsioonile, kasutab omaenda strateegiat ja taktikat, rakendab sotsiaalseid, psühholoogilisi, majanduslike, poliitilisi „relvi“, eesmärgiga mobiliseerida rahvast, õõnestada võimu/jõudude legitiimsust ning eemaldada valitseja võimu allikatest VäV sihtüksuse eesmärk valmistada ette vägivallatu võitluse taktikalised ja struktuursed lahendused tsiviilvastupanu osutamiseks mistahes kriisisituatsioonis, arvestades sealjuures piirkondlikku eripära

Vägivallatu võitluse sihtüksus (VäV SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse