Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Formeerimise toe sihtüksus (FoTo SiÜ) Formeerimise toe sihtüksus (FoTo IV etapp - neljandas etapis jätkab formeerimist ForKe koosseis Formeerimise toe sihtüksus (FoTo SiÜ)

Formeerimise toe sihtüksus (FoTo SiÜ)

Formeerimise toe sihtüksus (FoTo SiÜ)
FoTo struktuur

Struktuur

 • Formeerimiskeskus on maakaitseringkonda (MKR) koosseisu kuuluv ja SA üksuste ning allüksuste formeerimise planeerimist, ettevalmistamist ja läbiviimist toetav struktuuriüksus.
 • ForKe koosneb formeerimispunktidest (ForPu) kus SA üksusi formeeritakse.
 • ForKe on võimeline juhtima formeerimise toetuseks juurde antud Kaitseliidu isikkoosseisu ning formeerima SA üksuseid erinevates formeerimis-punktides üheaegselt.

Allüksused ja ametikohad

1. Formeerimisjagu - väljastaja
2. Personaligrupp - personalispetsialist
3. Reguleerimisgrupp - reguleerija
4. Transpordigrupp - mehaanik-autojuht
5. Varustusgrupp - väljastaja
6. Julgestusjagu - julgestaja

 

Ülesanded

Formeerimiskeskus (ForKe) on toetusüksus, mille põhiülesanne on toetada sõjaaja (SA) üksuste formeerimise ja lahkformeerimise läbiviimist, tagamaks sõjaaja üksuste võimalikult kiiret lahingvalmiduse saavutamist.

 

Muud ülesanded ja valmisolek

 • Korraldada reservväelaste vastuvõtmine;
 • viia läbi vajalikud personalitoimingud;
 • väljastada reservväelaste individuaalrelvastus ja –varustus.

Kuidas mehitatakse?

Liikmele tehakse pakkumine, arvestades: a) isiku profiili, b) tema huvitatust ja c) tema võimeid. Kokkulepitud ametikoht SiÜ-s vormistatakse määramisega.

 

Milline on väljaõpe?

Väljaõpe toimub vastavuses võimekirjelduses kajastatud ülesannetele ja kinnistatakse praktilise tegevusega. Esmane väljaõpe on seotud liikme struktuurilise paiknemisega.

 

Varustus

 • Relvastus (käsitulirelvad);
 • Side- ja IT-vahendid;
 • Meditsiinivarustus;
 • Väliteenistusvarustus

ForKe tegevusetapid

 • I etapp - formeerimispunktide ettevalmistamine ja julgestamise vastavalt SA üksuste formeerimisplaanidele.
 • II etapp - alustatakse reservväelaste formeerimisega. Etapp lõpeb kui formeerimispunkti on saabunud ForKe kriitiliste ametikohtade isikkoosseis.
 • III etapp - jätkatakse reservväelaste formeerimist samaaegselt integreerides formeerimise läbiviimisesse ForKe isikkoosseis. Reserväelased vabastatakse formeerimisülesannetest ja jätkatakse ForKe koosseisuga.
 • IV etapp - neljandas etapis jätkab formeerimist ForKe koosseis.

FastLion CMS

Formeerimise toe sihtüksus (FoTo

Formeerimise toe sihtüksus (FoTo

FoTo struktuur Struktuur Formeerimiskeskus on maakaitseringkonda (MKR) koosseisu kuuluv ja SA üksuste ning allüksuste formeerimise planeerimist, ettevalmistamist ja läbiviimist toetav struktuuriüksus ForKe koosneb formeerimispunktidest (ForPu) kus SA üksusi formeeritakse

Formeerimise toe sihtüksus (FoTo SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse