Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ) Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ) Varustus ja vahendid Mobiiltelefon, kaart, binokkel, kompass Meditsiinivarustus Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ)

Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ)

Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ)
VV SiÜ struktuur

Struktuur

1. Maleva S2 – info pärija ja tarbija.
2. Vaatlusvõrgu piirkondlik koordinaator – kindlal maa-alal vaatlejate tegevust koordineeriv isik (SA üksus, malevkond vms).
3. Vaatlejad – kindla vaatlusülesandega isik.

4. Toetav võrgustik – tsiviilisikud, vaatlusülesannet täitva isiku tugivõrk.

 

Ülesanded

 • Maakaitse vaatlusvõrgustiku eesmärk on maakaitseringkondade vastutusalade raames võimalikult täpse (ajas viimaste andmete alusel) olukorrapildi jätkukestev saavutamine (kompleksne ülevaade) nii kirjalikult jäädvustatuna kui ka isikkoosseisu vahetu teadmisena.
 • Kogutud teabe analüüs viiakse läbi malevkonna, maleva ja maakaitseringkonna tasandil paiknevate analüütikute poolt, mille kaudu luuakse täiuslik olukorrapilt.
 • Vaja on:
  • tunda kohapealset elu-olu;
  • kaardistada kohapealseid ajutisi majutusvõimalusi;
  • tunda kohapealseid transpordivõimalusi.

Kuidas mehitatakse?

 • Vaatlusvõrgu SiÜ mehitamine toimub koostöös ringkonna luure ja julgeoleku kontaktisiku.
 • Nagu see on iga vabatahtliku algatusega, määratakse ka vaatlusvõrgu sihtüksusesse eelkõige isiku enda, malevkonna, SA üksuse ülema initsiatiivil. Tegevus sihtüksuses saab olema kaitseliitlase peamine tegevus nii rahu- kui sõjaajal Kaitseliidus. 

Milline on väljaõpe?

 • Sihtüksusesse kuuluva vaatleja väljaõpe kestab ühe teabepäeva.
 • Eeldusel, et kaitseliitlasel on läbitud sõduri baaskursus Kaitseliidus, ajateenistus vms sõjaline baasväljaõpe.
 • Vaatlejaid koordineeriva isiku väljaõpe kestab kaks nädalavahetust (üks kursus), millest esimene on teoreetiline ja teine praktiline. Sõltuvalt malevast, võivad vaatlusinfo haldusel olla erisused.

Varustus ja vahendid

 • Mobiiltelefon, kaart, binokkel, kompass
 • Meditsiinivarustus

FastLion CMS

Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ)

Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ)

VV SiÜ struktuur Struktuur 1 Maleva S2 – info pärija ja tarbija

Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse