Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse sümboolika Naiskodukaitse sümboolika Tunnustust vastu võttes pöörab vormi kandev naiskodukaitsja pärast autasu kättesaamist end näoga rivi või külaliste poole, tõstab käe tervitusasendisse ja ütleb Naiskodukaitse juhtsõna: “Minu kohus!” Naiskodukaitse sümboolika

Naiskodukaitse sümboolika

Ühtsed sümbolid aitavad kujundada organisatsiooni avalikku kuvandit. Iga Naiskodukaitses kasutusel olev sümbol kannab Naiskodukaitse ideed ning kujundab omal moel meie "nägu" nii meie endi kui kogu avalikkuse jaoks. Sümboolikaga seotud teemad on alates 2013. aastast usaldatud Naiskodukaitse sümboolikakomisjoni valvsa pilgu ja hoole all. Kuueliikmelisse komisjoni saavad kandideerida kõik naiskodukaitsjad, kes Naiskodukaitse sümbolite väärtustamisesse ja arendamisesse panustada soovivad. Naiskodukaitse sümboolikat ja selle kasutusalasid kirjeldab Naiskodukaitse sümboolikakord, mis on kinnitatud Naiskodukaitse keskkogu poolt 2018. aastal.

 

Enne logode kasutamist

Palume tutvuda Naiskodukaitse sümboolikakorra ja selle lisadega.

 

Organisatsioonivälistel inimestel ja organisatsioonidel palume logode kasutamine kooskõlastada Naiskodukaitse sümboolikakomisjoniga

().

Naiskodukaitse sümboolika

Liiliarist

 

Naiskodukaitse keskseks sümboliks on liiliarist. See kaunistab Naiskodukaitse lippe, teenetemedaleid, rinna- ja kübaramärki, stiliseeritud kujul ka meie sõrmust. Samuti on liiliarist Naiskodukaitse ametlikuks logoks dokumentatsioonis, trükistel, esitlustel, plakatitel ja muudes meid tutvustavates materjalides. Liiliaristi kavandi töötas 2001. aastal välja Eesti üks tunnustatumaid heraldikuid Priit Herodes ning see sümboliseerib puhtust, vaimsust ja väärikust. Liilial on Naiskodukaitse jaoks oluline tähendus. Niisiis pole juhuslik, et ka meile pidupäevadel kingitavad õied kipuvad tihtipeale just liiliad olema.

 

Liiliarist ja nimetus „Naiskodukaitse“ on Patendiametis registreeritud kaubamärgid.

Naiskodukaitse sümboolika
Naiskodukaitse üldlipp

Naiskodukaitse lipp

 

Enne Teist Maailmasõda Naiskodukaitsel oma lippu ei olnud. Otsustati, et enne oma lippu ei tehta, kui naiskodukaitsjad on valmis saanud kõigi Kaitseliidu üksuste lipud. Seega olid lipud vaid mõnel üksikul ringkonnal. Nii sai Naiskodukaitse endale üldlipu alles peale organisatsiooni tegevuse taastamist. Naiskodukaitse üldlipp õnnistati sisse Maakaitsepäeval, 23. juunil 2002. aastal Põlvas Maarja kirikus. Lipu annetas Naiskodukaitsele Toronto Eesti Võitlejate Ühing. Järk järgult on oma lipu saanud ka kõik Naiskodukaitse ringkonnad. Naiskodukaitse lipud on ruudukujulised (105x105 cm). Üldlipul on liiliaristi keskel sinisel sõõril hõbedane Kaitseliidu kotkas, ringkondade lippudel on liiliaristi keskel maakonna vapp (eranditeks on regionaalsest eripärast tulenevalt Lääne ja Tallinna ringkonnad).

Naiskodukaitse teenetemedal

 

Naiskodukaitse kõrgeim autasu, Naiskodukaitse teenetemedal kannab nime Liiliarist. Medalil on viis põhiklassi, milleni on võimalik pürgida igal naiskodukaitsjal. Lisaks annab Naiskodukaitse oma toetajatele silmapaistvate teenete eest välja teenetemedali eriklassi, Hõberisti. Naiskodukaitse teenetemedalite välja andmist reguleerib statuut, kus on detailselt kirjeldatud, kellele ja milliste teenete eest medaleid annetatakse.

Naiskodukaitse sümboolika
Fotol on Liiliaristi V ja IV klass ning Hõberist

Naiskodukaitse staa¾imärk

 

Naiskodukaitse staa¾imärk on autasu pikaajalise Naiskodukaitsesse kuulumise eest ning seda antakse välja kolmes klassis - pronks, hõbe ja kuld. Staa¾imärgi õigus on tegevliikmel või toetajaliikmel, kes on Naiskodukaitse liige olnud kokku vähemalt vastavalt 25, 40 või 50 aastat. Naiskodukaitse staa¾imärgi välja andmist reguleerib statuut, kus on detailselt kirjeldatud, kellele ja milliste teenete eest medaleid annetatakse.

Naiskodukaitse sümboolika

Rinnamärk

 

Rinnamärk on liiliaristi kujutav Naiskodukaitse kuuluvusmärk, mille kandmine näitab kuulumist Naiskodukaitsesse või tõendab poolehoidu organisatsioonile. Rinnamärki võib kanda viisakal tsiviilriietusel, sh üleriietel. Rinnamärki ei kanta vormiriietusel.

Naiskodukaitse sümboolika

Sõrmus

 

Kui rinnamärgi järgi Naiskodukaitse liiget tuvastada ei saa (sest seda võivad kanda ka meie fännid suure poolehoiu märgiks), siis stiliseeritud liiliaristi motiiviga kuld- või hõbesõrmuse kandmise õigus on vaid meie liikmetel. Sõrmuse kavandi töötas 2014. aastal välja pika traditsiooniga väärikas ettevõte, OÜ Roman Tavast.

Tunnuslause

 

Lisaks esemelistele sümbolitele kannab meie ideed edasi ka sõna. Naiskodukaitse mitmetahulist olemust paari sõnaga kokku võtta on keeruline, kuid tunnuslause teeb seda parimal võimalikul viisil. Naiskodukaitse tunnuslause on "Väärtustame kodumaad - Naiskodukaitse". Tunnuslause kirjeldab, mis on naiskodukaitsjatele oluline ja millest lähtuvalt oma valikuid ja otsuseid tehakse. Naiskodukaitsjate tegevus ja eesmärgid on mõtestatud ning kantud tahtest hinnata kodumaa väärtusi. Tunnuslase kinnitab ka, et naiskodukaitsjad on oma väärtustes püsivad. 

 

Naiskodukaitse sümboolika
Naiskodukaitse sümboolika

Naiskodukaitse tervitus

 

Naiskodukaitsja tõstab tervituseks parema käe rinnale risti, sõrmed kokkusurutult, küünarnukist kõverdatud sirge käsi suunaga veidi ülespoole. Tunnustust vastu võttes pöörab vormi kandev naiskodukaitsja pärast autasu kättesaamist end näoga rivi või külaliste poole, tõstab käe tervitusasendisse ja ütleb Naiskodukaitse juhtsõna: “Minu kohus!”

FastLion CMS

Naiskodukaitse sümboolika

Naiskodukaitse sümboolika

Ühtsed sümbolid aitavad kujundada organisatsiooni avalikku kuvandit Iga Naiskodukaitses kasutusel olev sümbol kannab Naiskodukaitse ideed ning kujundab omal moel meie "nägu" nii meie endi kui kogu avalikkuse jaoks

Naiskodukaitse sümboolika

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse