Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevus Tegevus Soovid liituda Naiskodukaitsega? Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus ja ülesanded on mitmekülgsed, pakkudes igale naisele midagi. Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. Olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda - baasväljaõppe osaks on ohutushoiu kursus, kus liige saab olulised teadmised ja oskused toimetulekuks erinevate ohtudega nii tava- kui kriisiolukorras.

 

Naiskodukaitse soodustab elukestvat õpet - liikmed saavad järjepidevalt uut väljaõpet ning erinevaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks.

VÄLJAÕPE

 

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks.

 

Baasväljaõpe

 

Naiskodukaitse baasväljaõpe (BVÕ) annab liikmele alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid. Liikmele on üldjuhul kohustuslik läbida baasväljaõpe täies mahus kahe aasta jooksul peale organisatsiooniga liitumist. 

 

Vastavalt valitud ametikohast tulenevale vajadusele on kokkuleppel kohaliku Kaitseliidu malevaga naiskodukaitsjatel võimalik läbida ka Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOK). SOK-i läbinutel arvestatakse läbituks BVÕ IV moodul (sõdurioskused).

Tegevus
Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad baasväljaõppe sõdurioskuste moodulil. Foto: Heidi Tormet
Tegevus
Meditsiini erialagrupp

Erialane väljaõpe

 

Peale baasväljaõppe läbimist 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib liige endale eriala, millele spetsialiseeruda. Eriala valiku tegemise üle peab arvet jaoskonna juhatus. Erialad, millele Naiskodukaitses spetsialiseeruda saab, on avalikud suhted, meditsiin, side ja staap, toitlustamine, kultuur, sport, formeerimine ja noortejuht.

 

Naiskodukaitses on rida erialakursuseid ja täiendkursuseid, mida liige saab läbida vastavalt valitud suunale, nt välikokakursus, sanitarikursus, parameedikukursus, staabiassistendi kursus jne.

 

Liige võib kuuluda mitmesse erialagruppi, olles seejuures selgelt asjaosalisi (jaoskonna juhatus, erialagruppide juhid) teavitanud sellest, mis on tema nö esimene ehk põhieriala.

Juhtide ja instruktorite väljaõpe

Juhtide ja instruktorite õpet viiakse läbi nii Kaitseliidu Koolis (erinevad kursused) kui ka Naiskodukaitse ringkondades kohapeal (täiendõpe, juhtide õppepäevad jpm).

Tegevus

RAKENDUS

Naiskodukaitse on eluaegne organisatsioon, st me leiame sobiva rakenduse igale liikmele kõikidel eluetappidel, olgu ta tudeng, väikelapsega kodune ema, töötav naine või pensionär.

 

Läbides erinevaid erialaseid koolitusi ning osaledes väljaõppes, on võimalik saada oma ala asjatundjaks, kelle teadmisi ja oskuseid hinnatakse ka väljaspool organisatsiooni tegevust. Nii tegutsevad naiskodukaitsjad nt esmaabi instruktoritena, ohutushoiuvaldkonna spetsialistid jne.

 

Meie liikmed leiavad rakendust ka mittesõjalistes rollides. Laiapindsesse riigikaitsesse on võimalik panustada evakuatsioonirühma liikmena, veteranidele annetusi koguva sinilille saadikuna, fotograafina või artiklite kirjutajana. Paljud naiskodukaitsjad on leidnud oma kutsumuse noortejuhina.

 

Naiskodukaitses on hea võimalus end juhina või instruktorina proovile panna. Osad väljakutse vastu võtnud liikmetest on avastanud endas täiesti uue potentsiaali - nii mõnigi, kes arvas, et temas pole juhi omadusi, on hoopiski väga võimekas ning hinnatud juht. Saadud juhtimiskogemus tuleb kasuks ka eraelus.

 

Naiskodukaitsja saab olla ka riigikaitsja selle sõna kõige otsesemas mõttes, osaledes sõjalises riigikaitses. Meie liikmed saavad vabatahtliku nõusoleku alusel olla ametikohtadel kõikides Kaitseliidu ettevalmistatavates üksustes. Võimalusi on palju: miinipildur, tankitõrjur, parameedik, sanitar, toitlustaja, sidemees, laskur...

 

Naiskodukaitsjate mentaliteet on "Ole valmis!" ning see väljendub igas valdkonnas, millega organisatsiooni liikmed tegelevad. Baasväljaõppe läbinud naiskodukaitsja on paindlik ning kiire õppimisvõimega, kohandudes vajadusele vastavalt ning teda saab rakendada ka nende ülesannete täitmiseks, milleks ta spetsiaalselt väljaõpet saanud pole.

Tegevus
Miinipildurid õppusel. Foto: Kadri Paomees

TEGEVUSPLAAN

 

Tutvu üle-eestilise tegevusplaaniga.

 

 

Soovid liituda Naiskodukaitsega?

 

Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt.

FastLion CMS

Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus ja ülesanded on mitmekülgsed, pakkudes igale naisele midagi Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse

Tegevus

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse