Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevus Tegevus Soovid liituda Naiskodukaitsega? Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus ja ülesanded on mitmekülgsed, pakkudes igale naisele midagi. Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. Olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda - baasväljaõppe osaks on ohutushoiu kursus, kus liige saab olulised teadmised ja oskused toimetulekuks erinevate ohtudega nii tava- kui kriisiolukorras.

 

Naiskodukaitse soodustab elukestvat õpet - liikmed saavad järjepidevalt uut väljaõpet ning erinevaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks.

Tegevus

Väljaõpe

 

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks.

 

Baasväljaõpe

 

Naiskodukaitse baasväljaõpe (BVÕ) annab liikmele alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid. Liikmele on üldjuhul kohustuslik läbida baasväljaõpe täies mahus kahe aasta jooksul peale organisatsiooniga liitumist. 

 

Vastavalt valitud ametikohast tulenevale vajadusele on kokkuleppel kohaliku Kaitseliidu malevaga naiskodukaitsjatel võimalik läbida ka Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOK). SOK-i läbinutel arvestatakse läbituks BVÕ IV moodul (sõdurioskused).

Tegevus
Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad baasväljaõppe sõdurioskuste moodulil. Foto: Heidi Tormet
Tegevus
Meditsiini erialagrupp

Erialane väljaõpe

 

Peale baasväljaõppe läbimist 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib liige endale eriala, millele spetsialiseeruda. Eriala valiku tegemise üle peab arvet jaoskonna juhatus. Erialad, millele Naiskodukaitses spetsialiseeruda saab, on avalikud suhted, meditsiin, side ja staap, toitlustamine, kultuur, sport, formeerimine ja noortejuht.

 

Naiskodukaitses on rida erialakursuseid ja täiendkursuseid, mida liige saab läbida vastavalt valitud suunale, nt välikokakursus, sanitarikursus, parameedikukursus, staabiassistendi kursus jne.

 

Liige võib kuuluda mitmesse erialagruppi, olles seejuures selgelt asjaosalisi (jaoskonna juhatus, erialagruppide juhid) teavitanud sellest, mis on tema nö esimene ehk põhieriala.

Juhtide ja instruktorite väljaõpe

Juhtide ja instruktorite õpet viiakse läbi nii Kaitseliidu Koolis (erinevad kursused) kui ka Naiskodukaitse ringkondades kohapeal (täiendõpe, juhtide õppepäevad jpm).

Rakendus

Naiskodukaitse on eluaegne organisatsiooni, st me leiame sobiva rakenduse igale liikmele kõikidel eluetappidel, olgu ta tudeng, väikelapsega kodune ema või töötav naine.

 

Naiskodukaitse tegevliige saab kuuluda kõikidele ametikohtadele kõikides Kaitseliidu ettevalmistatavates üksustes.

Tegevus

TEGEVUSPLAAN

 

Tutvu üle-eestilise tegevusplaaniga.

 

 

Soovid liituda Naiskodukaitsega?

 

Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt.

FastLion CMS

Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus ja ülesanded on mitmekülgsed, pakkudes igale naisele midagi Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse

Tegevus

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse