Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Juhtimise toe sihtüksus (JuTo SiÜ) Juhtimise toe sihtüksus (JuTo Täna on üle 100 KL liikme valinud endale ametikoha JuTo-s Juhtimise toe sihtüksus (JuTo SiÜ)

Juhtimise toe sihtüksus (JuTo SiÜ)

Juhtimise toe sihtüksus (JuTo SiÜ)
JuTo SiÜ liikmed riigiasutust toetamas (Foto: Indrek Simisker)

Struktuur
Juhtimise toe sihtüksuse osised on staabiassistentide koordinaator, sidespetsialistide koordinaator ning KL sihtüksuste või malevapõhised staabiassistentide ja sidespetsialistide meeskonnad. Meeskondade suurused malevates sõltuvad konkreetse maleva, sh juhtmaleva ehk maakaitseringkonna oma vajadustest ning vastutuspiirkonnas tegutsevate kaasavate riigiasutuste ja/või kohaliku omavalitsuse üksuste vajadustest.


Ülesanded
JuTo võimearendamise lähteülesanne tuleneb õpikogemistest maakaitse, riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse vajadusepõhiseks võimestamiseks.


JuTo SiÜ eesmärk on toetada staabiassistentide ja sidespetsialistidega võimaliku tsiviilkriisi, mittesõjalise riigikaitsekriisi või sõjalise riigikaitsekriisi ohjamise tarbeks käivitatud mittesõjalise ja/või sõjalise operatsiooni käigus töötavaid staape, Kaitseliidu sihtüksusi, sh partnerite staabielemente.

 

Milline on väljaõpe?

 • Naiskodukaitse baasväljaõpe
 • Erialaõpe vastavalt valitud erialale:
  • Staabiassistendi baaskursus
  • Side-eriala kursus Kaitseliidus
  • Praktilised harjutused õppustel

Rakendus

 • KV ja KL staapide toetus
 • Tsiviilstruktuuride toetus - nt Siseministeerium (PäA, PPA, Häirekeskus), Sotsiaalministeerium (Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet), Riigikantselei, kohalikud omavalitsused

Hetkeseis (sept 2023)

 • Iga maleva juurde on loodud erineva suurusega JuTo SiÜ-d.
 • Täna on üle 100 KL liikme valinud endale ametikoha JuTo-s.

FastLion CMS

Juhtimise toe sihtüksus (JuTo

Juhtimise toe sihtüksus (JuTo

JuTo SiÜ liikmed riigiasutust toetamas (Foto: Indrek Simisker) Struktuur Juhtimise toe sihtüksuse osised on staabiassistentide koordinaator, sidespetsialistide koordinaator ning KL sihtüksuste või malevapõhised staabiassistentide ja sidespetsialistide meeskonnad Meeskondade suurused malevates sõltuvad konkreetse maleva, sh juhtmaleva ehk maakaitseringkonna oma vajadustest ning vastutuspiirkonnas tegutsevate kaasavate riigiasutuste ja/või kohaliku omavalitsuse üksuste vajadustest

Juhtimise toe sihtüksus (JuTo SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse