Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus (KLÜ JE SiÜ) KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus Üldjuhul kasutatakse maksimaalselt rahuaja vahendeid ja süsteeme, sh KL rendisõidukeid KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus (KLÜ JE SiÜ)

KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus (KLÜ JE SiÜ)

Struktuur

 • KLÜ JE SiÜ on oma ülesehituselt sarnane kriisistaabi ülesehitusele.
 • KLÜ JE SiÜ koosseisu tuumiku moodustab operatsioonide grupp, mida toetavad erinevad funktsionaalsed grupid. KLÜ JE SiÜ-d toetavad koosseisulised staabiassistendid.

Ülesanded

 • KLÜ JE SiÜ põhieesmärk on tagada Kaitseliidu ülemale juhtimisvõime riigikaitse laia käsitluse rakendamisel kaasumisega tsiviilkriisi, häda-olukordade lahendamisse, mittesõjalise riigikaitsekriisi või sõjalise olukorra lahendamisse.
 • KLÜ JE SiÜ koordineerib KL kriisiaegset kaasumist kogu riigis riigivõimu volitusi omavate asutuste, kohalike omavalitsuste, maakaitse ja/või malevate staapidega KL sihtüksuste ja võrgustike kasutamisel.
 • KLÜ JE SiÜ nõustab KLÜ-d maakaitseringkonna vastutusalas sõjalise ja mittesõjalise tegevuse koordineerimise vajaduse korral kuni riigis olukorra normaliseerumiseni, koordineerides ning kooskõlastades tegevusi riigiasutustega.

Kuidas juhitakse?

 • Käsu KLÜ JE SiÜ kasutamiseks ja vajaliku lahingurütmi kehtestamiseks annab KLÜ.
 • KLÜ JE SiÜ-d juhib KL peastaabi ülem.
 • KLÜ JE SiÜ aktiviseerumisel koguneb operatsioonide grupp, mida juhib KLPS operatiivosakond.
 • Juhtimise täpsem käsuahel ja rakendamine kästakse püsitoimingute eeskirjas, lähtudes üldisest julgeolekuolukorrast.

Kuidas mehitatakse?

 • KL liikmele või töötajale tehakse pakkumine, arvestades: a) tema profiili, b) tema huvitatust ja c) tema võimeid. Kokkuleppe korral arvatakse KL liige või töötaja ametikohale SiÜ-s.
 • KLÜ JE SiÜ-sse arvatakse üldjuhul Kaitseliidu peastaabi tegevväelased ja töötajad, kelle kompetentsi vajatakse riigikaitse laia käsituse rakendamiseks.
 • KLÜ JE SiÜ-sse võib arvata KL muude struktuuriüksuste mitte kaitseväekohuslastest tegevliikmeid.
 • KLÜ JE SiÜ on valmis välja saatma ja vastu võtma läviohvitsere.

Milline on väljaõpe?

 • Väljaõpe toimub vastavuses võimekirjelduses kajastatud ülesannetele ja kinnistatakse praktilise tegevusega.
 • Põhiline praktiline kogemus saadakse õppustel osalemise kaudu, kus vastavalt õppuse stsenaariumile aktiveeritakse erinevad SiÜ osised.

Koostöövõime
KLÜ JE SiÜ tagab KLÜ koostöövõime Vabariigi Valitsusega, Kaitseministeeriumiga, HOLP raames vastutavate riigiametitega, kaitseväe juhatajaga, maakaitseringkondadega, sõjaaja malevatega, riiklike partneritega, KL mittesõjaliste struktuuride ja võrgustikega ning liitlastega.

 

Varustus

 • KLÜ JE SiÜ vajalik varustus töötamiseks 24/7 rütmis määratakse koosseisu- ja varustustabeliga.
 • Üldjuhul kasutatakse maksimaalselt rahuaja vahendeid ja süsteeme, sh KL rendisõidukeid.

FastLion CMS

KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus

KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus

Struktuur KLÜ JE SiÜ on oma ülesehituselt sarnane kriisistaabi ülesehitusele KLÜ JE SiÜ koosseisu tuumiku moodustab operatsioonide grupp, mida toetavad erinevad funktsionaalsed grupid

KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus (KLÜ JE SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse