Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ) Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ) Rühmal oma varustus ja vormiriietus Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ)

Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ)

Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ)
Evak SiÜ liikmed õppusel (Foto: Kristel Kitsing)

Struktuur
Evakuatsioonirühm (EvakR) koosneb erialameeskondadest:
1. Juhtkond
2. Personalimeeskond
3. Reguleerimismeeskond
4. Logistikameeskond
5. Toitlustusmeeskond
6. Meditsiinimeeskond
7. Avalike suhete meeskond
8. Tegevusjuhtide meeskond
9. Julgestusmeeskond

 

Ülesanded

 • Pakkuda vahetut toetust maakaitse allüksustele ning riigikaitse laias käsitluses osalevatele täidesaatva riigivõimu asutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele ametiabi taotluse alusel.
 • Võidakse kaasata elanikkonna ulatusliku evakuatsiooni ülesannetesse.
 • Võib osaleda vastuvõtva riigi toetuse operatsioonis (HNS).
 • Kaasnevad tegevused:
  • vaatlusvõrgustiku tegevuses osalemine
  • osalemine logistikavõrgustiku tegevuses

Milline on väljaõpe?
1. NKK baasväljaõpe
2. Erialaõpe vastavalt valitud erialale
3. Evakuatsioonirühma baaskursus

4. Praktilised õppused (sh koostöös teiste asutustega)

 

Multifunktsionaalne üksus

 • Kõiki erialameeskondi on võimalik kasutada eraldiseisvalt erinevate kriiside lahendamisel.
 • Rühmaliikmed on ristkasutatavad evakuatsioonirühma ülesannete täitmisel.

Hetkeseis (sept 2023)

 • Eestis 22 rühma.
 • Üle 900 liikme evakuatsiooni-rühmades.
 • Pidev, jätkusuutlik ja huvitav väljaõpe ning õppused.
 • Rühmal oma varustus ja vormiriietus.

FastLion CMS

Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ)

Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ)

Evak SiÜ liikmed õppusel (Foto: Kristel Kitsing) Struktuur Evakuatsioonirühm (EvakR) koosneb erialameeskondadest: 1 Juhtkond 2

Evakuatsiooni sihtüksus (Evak SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse