Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV SiÜ) Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV Varustus ja vahendid Side- ja IT-vahendid; Meditsiinivarustus Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV SiÜ)

Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV SiÜ)

Struktuur

LogV SiÜ koosseisu kuuluvate alafunktsioonide jaotus:

 1. Turvamajade, ladude ja peidikute ning majutamise ja teenuste tegevussuund - eesmärk on moodustada ja hoida käigus taristu, mis võimaldab majutada, ladustada, tagada  haavatute stabiliseerimist, hoida ülal juhtimispunkti jne.
 2. Lahingumoona varustamise tegevussuund - eesmärgiks on tekitada kohalikul tasandil piisavad lahingumoona varud MK lahingutegevuseks (eelladustamine).
 3. Kortermeistri ja tõkkematerjalide varustamise tegevussuund - eesmärk on tagada kohalike territoriaalüksuste varustamine üksuse- ja individuaalvarustuse, töövahendite ning ehitus- ja tõkkematerjalidega.
 4. Transpordi tegevussuund - eesmärk on korraldada kohalikul tasandil piirkonnas teede ja liiklussõlmede kasutamine, täiendava veotranspordi kättesaadavus ja kasutamine.
 5. Kütuse varustamise ja remont-hoolduse tegevussuund - eesmärk on tagada kohalikud territoriaalüksused kütusega ning korraldada nende sõidukite remont ja hooldus kohalikul tasandil ja vastutusalas.
 6. Langenute hoolduse ja matmise tegevussuund - eesmärk on tagada kohalikul tasandil langenute hooldus, edastamine omastele või matmist kohalikule kalmistule.
 7. Toitlustuse, toidu- ja veevarustamise tegevussuund - eesmärk on tagada piirkonnas tegutsevatele üksustele (MK, KV, liitlased, KOV) toit ja vesi.
 8. Meditsiini ja haavatute evakuatsiooni tegevussuund - eesmärk on tagada kohalikul tasandil tsiviilmeditsiini ja tsiviilevakuatsiooni vahendite tugi MK üksustele ja KL sihtüksustele kriiside ja sõja ajal.

 

Ülesanded

 • Logistika võrgustiku sihtüksuse peamine eesmärk on vahendada vastutusala piirkonnas paiknevate ressursside ja teenusepakkujate baasil relevantsete logistiliste funktsioonide toetus maakaitse üksustele.
 • LogV SiÜ on maakaitseringkonna (MKR) koosseisu kuuluv ja RA/SA üksusi ning allüksusi logistiliste ressursside ja funktsioonidega toetav sellekohane osis.
 • Kaasnevad tegevused:
  • määratud ülesannete ettevalmistamine RA ja kriisi ajal;
  • kohalike ressursside kaardistamine ja registreerimine;
  • LogV Gr formeerimine ja mobiliseerimine;
  • kulude arvestus ja dokumenteerimine.

Kuidas mehitatakse?

 • Liikmele tehakse pakkumine, arvestades: a) isiku profiili, b) tema huvitatust ja c) tema võimeid.
 • Kokkulepitud ametikoht SiÜ-s vormistatakse määramise läbi.

Milline on väljaõpe?

Väljaõpe toimub vastavuses võimekirjelduses kajastatud ülesannetele ja kinnistatakse praktilise tegevusega. Esmane väljaõpe on seotud KL-se struktuurilise paiknemisega nt kortermeistri tööks vajalik väljaõpe. 

 

Varustus ja vahendid

 • Side- ja IT-vahendid;
 • Meditsiinivarustus.

FastLion CMS

Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV

Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV

Struktuur LogV SiÜ koosseisu kuuluvate alafunktsioonide jaotus: Turvamajade, ladude ja peidikute ning majutamise ja teenuste tegevussuund - eesmärk on moodustada ja hoida käigus taristu, mis võimaldab majutada, ladustada, tagada haavatute stabiliseerimist, hoida ülal juhtimispunkti jne Lahingumoona varustamise tegevussuund - eesmärgiks on tekitada kohalikul tasandil piisavad lahingumoona varud MK lahingutegevuseks (eelladustamine)

Logistika võrgustiku sihtüksus (LogV SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse