Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse üksustele ja riigi tsiviilstruktuuridele Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse Maakaitse kõrvale on loodud rahuaja sihtüksused nendest Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetest, kes ei võta endale kaitseväeteenistuse kohustust ning panustavad riigikaitsesse muul olulisel moel. Eelkõige toetavad sihtüksused maakaitseüksusi tagalas ja riigi tsiviilstruktuure vastavalt hädaolukorra plaanidele. Sihtüksuste loomisega kindlustame vajaliku elutegevuse toimimise süvenenud kriisi ja sõjaaja (SA) tingimustes. Ametikohale määramine käib isikliku nõusoleku alusel Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse üksustele ja riigi tsiviilstruktuuridele

Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse üksustele ja riigi tsiviilstruktuuridele

Maakaitse kõrvale on loodud rahuaja sihtüksused nendest Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetest, kes ei võta endale kaitseväeteenistuse kohustust ning panustavad riigikaitsesse muul olulisel moel. Eelkõige toetavad sihtüksused maakaitseüksusi tagalas ja riigi tsiviilstruktuure vastavalt hädaolukorra plaanidele. Sihtüksuste loomisega kindlustame vajaliku elutegevuse toimimise süvenenud kriisi ja sõjaaja (SA) tingimustes.

Oluline
Need KL ja NKK tegevliikmed, kes on rahuajal “riigikaitselistel ameti- ja  töökohtadel” ehk broneeringu all:
1. ei tohiks kuuluda maakaitse sõjaaja üksusesse ega suurema mõjuga kriisi tarbeks loodud sihtüksusesse. Sest sel ajal ootab nende panust just see riigiasutus, sihtasutus või kohaliku omavalitsuse üksus, kus nad kriisi hetkel töötavad;
2. saavad Kaitseliitu arendada kui visionäärid, koolitajad, suhete loojad või muudes sellistes rollides. On nad ju parimad kogukonna eri osade koostoime kujundajad ja kogukondliku lähenemisviisi juurutajad.

Kas võin kuuluda mitmesse sihtüksusesse?
Igal liikmel on üks peamine esimusroll riigikaitses ja organisatsioonis. Seega liige saab kuuluda ainult ühte üksusesse. Kui oma üksusel ülesannet pole, saab vajadusel kaasuda teiste sihtüksuste väljaõppesse ja rakendusse. Ametikohale määramine käib isikliku nõusoleku alusel.

FastLion CMS

Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse

Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse

Kaitseliidu sihtüksused: KL ülema juhtimiselemendi sihtüksus (KLÜ JE SIÜ) Küberkaitse sihtüksus (KK RIA SIÜ) Evakuatsiooni sihtüksus (EVAK SIÜ) Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus (IKV SIÜ) Logistikavõrgustiku sihtüksus (LOGV SIÜ) Vaatlusvõrgustiku sihtüksus (VV SIÜ) Juhtimise toe sihtüksus (JUTO SIÜ) Formeerimise toe sihtüksus (FOTO SIÜ) Oluline Need KL ja NKK tegevliikmed, kes on rahuajal “riigikaitselistel ameti- ja töökohtadel” ehk broneeringu all: 1 ei tohiks kuuluda maakaitse sõjaaja üksusesse ega suurema mõjuga kriisi tarbeks loodud sihtüksusesse Maakaitse kõrvale on loodud rahuaja sihtüksused nendest Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetest, kes ei võta endale kaitseväeteenistuse kohustust ning panustavad riigikaitsesse muul olulisel moel. Eelkõige toetavad sihtüksused maakaitseüksusi tagalas ja riigi tsiviilstruktuure vastavalt hädaolukorra plaanidele. Sihtüksuste loomisega kindlustame vajaliku elutegevuse toimimise süvenenud kriisi ja sõjaaja (SA) tingimustes.

Sihtüksuste toetus Kaitseliidu maakaitse üksustele ja riigi tsiviilstruktuuridele

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse