Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK SiÜ RIA) Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK Varustus Relvastus (käsitulirelvad enesekaitseks); Side- ja IT-vahendid Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK SiÜ RIA)

Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK SiÜ RIA)

Struktuur

Üksus koosneb:

 • SiÜ juhtimiselemendist – juhib ja koordineerib;
 • esmase reageerimise meeskondadest – annavad olukorrast ülevaate;
 • kiireageerimise meeskondadest – toetavad abivajajat;
 • analüüsimeeskonnast – analüüsib pahavara ja ründemeetodeid.

Ülesanded

 • KK SiÜ RIA peamine eesmärk on osaleda Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) juhtimisel Eesti küberruumis toimuvate küberintsidentide lahendamisel, riigi kerksuse jaoks oluliste info- ja kommunikatsiooniteenuse katkematu toimimise tagamiseks.
 • SiÜ moodustab Eesti riigi astmelise küberreservi kolmanda taseme, mis rakendub esimese kahe taseme (RIA CERT ja riigiasutuste IT „majade“) ressurssi ammendumisel. Üksus tegutseb iseseisvalt Eesti Vabariigi territooriumil erinevate kaitsevalmidusastmete ajal.

Muud ülesanded ja valmisolek

 • Toetab üheaegselt mitut abivajajat;
 • Suudab täita ülesannet mitu nädalat järjest;
 • Saavutab täieliku valmiduse paari päevaga.

Kuidas mehitatakse?

 • Sihtüksustesse arvatakse reeglina Kaitseliidu Küberkaitseüksuse kaitseväekohustuseta tegevliikmed, vajadusel ka teised KL struktuuriüksuste tegevliikmed. Struktuuri määramise eelduseks on IT/Küber baashariduse olemasolu.

Milline on väljaõpe?

Väljaõppe fookus ei ole niivõrd individuaaloskuste andmisel, vaid meeskonnaliikmete oskuste teadmiste taseme ühtlustamisel ja kollektiivsel väljaõppel.

 

Varustus

 • Relvastus (käsitulirelvad enesekaitseks);
 • Side- ja IT-vahendid.

FastLion CMS

Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK

Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK

Struktuur Üksus koosneb: SiÜ juhtimiselemendist – juhib ja koordineerib; esmase reageerimise meeskondadest – annavad olukorrast ülevaate; kiireageerimise meeskondadest – toetavad abivajajat; analüüsimeeskonnast – analüüsib pahavara ja ründemeetodeid Ülesanded KK SiÜ RIA peamine eesmärk on osaleda Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) juhtimisel Eesti küberruumis toimuvate küberintsidentide lahendamisel, riigi kerksuse jaoks oluliste info- ja kommunikatsiooniteenuse katkematu toimimise tagamiseks

Küberkaitse Sihtüksus RIA (KK SiÜ RIA)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse