Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Väljaõpe Väljaõpe Osalemine loengutel ja õpitubades, samuti näitustel uue meditsiinitehnika ning kirjandusega tutvumine loob selge pildi edasistest arengusuundadest Väljaõpe

Väljaõpe

Eve Tuisk, toimkond*

Selleks, et võimalikult paljud naised saaksid täita ühe oma kohustuse – läbida baasväljaõppe – võimalikult kiiresti ja mugavalt, korraldati 2013. aastal organisatsiooniõpetust lausa kolmel korral, 2014. aastal kordusid toitlustus- ja sõduribaasväljaõpe. Oma väljaõpetel kaasame üldjuhul enda liikmetest erialaspetsialiste. KL koolis käiakse hetkel veel saarelise omapära tõttu vähe, kuid käijad on rahul. Samas kasutatakse päris tublisti administreerimiskursust Naiskodukaitse vabatahtlikule juhile.

 

Praeguseks hetkeks on väga jõudsalt arenenud meditsiinirühm. Aasta 2014 on olnud meditsiinierialarühmale üks tegusamatest. Täienenud on liikmeskond ja tõusnud erialaline pädevus. BVÕ läbinud NKK liikmed on saanud võimaluse täiendväljaõppele looduslikes tingimustes, reaalsituatsioonis.

 

Suurimaks väljakutseks osutus 5.-7. detsembril 2014. aastal toimunud rahvusvaheline õppus Orkaan 2014 Lääne-Saaremaal. Meditsiinierialarühm pani välja kuus 2-liikmelist naiskonda, kes tagasid rühmade juures esmaabi. Peale selle tegutses õppuse staabis juhtgrupp eesotsas maleva meediku Mare Kirri ja meditsiinierialarühma juhi Ellen Kasega. Tehti väga tulemuslikku koostööd Scoutspataljoni, Läänemaa ja Ida-Virumaa meedikutega. Koostöö erinevate tasandite meedikute ja teiste erialagruppide vahel andis hindamatu kogemuse ja selged sihid edaspidiseks.

 

Üha enam vajatakse meditsiinierialarühma toetust väljaspool organisatsiooni. Aastaid on osutatud meditsiinilist abi erinevatel spordivõistlustel ja tihenenud on sidemed politsei ja piirivalve vabatahtlike ühenduste ning Päästeametiga. Uuteks koostööpartneriteks olid just nii vabatahtlikud kui ka igapäevaselt päästetööd tegevad üksused. 2014. aasta suvel tagati esmaabi vabariiklikul Päästeameti kutsevõistlusel Kuressaares. Sidemed on loodud vabatahtlike merepäästjatega. 2014. aasta novembris toimus vabatahtlike merepäästjate öine õppus piirivalvelaeval Valve ja Kuressaare-lähedastes rannikuvetes, kus osaleti esmaabikohtunikena. Maakonna tasandil abistati meditsiiniteenistuse valvega eriorganisatsioone. Aastaid on oldud abiks Puuetega Inimeste Koja üritustel, tagamaks parimat võimalikku abi. Samuti on alati meie abi palutud Kuressaare Merepäevade läbiviimisel. Väga tänuväärset tööd teeb erinevate loengute korraldamisega malevas ja kogu maakonna ulatuses meedik Mare Kirr. Eriti hinnatud on tema loengud „Koduapteek“ ja „Väikelapse traumad“. Erialaseid kogemusi on mitmel aastal täiendatud Tartus toimuvatel sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsidel. Osalemine loengutel ja õpitubades, samuti näitustel uue meditsiinitehnika ning kirjandusega tutvumine loob selge pildi edasistest arengusuundadest.

FastLion CMS

Väljaõpe

Väljaõpe

Selleks, et võimalikult paljud naised saaksid täita ühe oma kohustuse – läbida baasväljaõppe – võimalikult kiiresti ja mugavalt, korraldati 2013 aastal organisatsiooniõpetust lausa kolmel korral, 2014

Väljaõpe

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse