Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu 2003-2009 " (au t or Rita Loel), milles lõid kaasa lisaks naiskodukaitsjatele ka kaitseliitlased, noored kotkad ja üks kodutütar Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu

Avalike suhete grupp

2003-2009

Ringkonna ajalugu hakati jäädvustama algusest peale, seda nii informatsiooniga varustatud fotoalbumite kui ka trükiväljaannete näol. 2004. a ilmus põhjalik ülevaade ringkonna tegevusest "NKK Saaremaa Ringkond 1925-2001" ja 2008. a koostöös malevaga ja ühendusega Linnus reisikirjeldus maleva veteranide ühenduse koostööst Rootsi Kodukaitse veteranide organisatsiooniga "Külaskäigud sõprade juurde". 2012. a ilmus NKK, maleva ja ühenduse Linnus ühisväljaanne "KL Saaremaa Maleva pealikud 1918-1940". Aastatel 2004-2006 jäädvustati iga tähtsam üritus ringkonnas videofilmide (kokku cà 20) näol.

Paljud tublid naiskodukaitsjad said aastatel 1996-2006 tähelepanuväärselt kõrge tunnustuse vääriliseks erinevate KL ja NKK autasude ja tänukirjade näol ja ka väljaspool Kaitseliitu. 2006. a algul omistati ringkonna esinaisele Ellen Kasele, kes oli juba 1998. a pälvinud maakonna aasta õpetaja tiitli, maakonna aasta naine 2005 aunimetus.

4. märtsil 2006. a  valiti uus ringkonna juhatus eesotsas Rita Loeliga. Samal kuul vastu võetud ringkonna juhatuse otsusega saadeti laiali Sõrve ja Pihtla jaoskond ning liideti need Kuressaare jaoskonnaga. Ümberkorralduste tulemusel moodustati esmaabi- ja välihügieeni, toitlustus- ja sõdurikodu ning kriisiabi (mille alla pidi kuuluma ka peretoetusgrupp). Edaspidi kavatseti luua veel side-, spordi- ja politseigrupp ning staabijagu.

Kindlasti tuleb ära märkida NKK Saaremaa ringkonna osalemist 2006. a Kuressaares ja Saaremaa sadamas korraldatud KL esimese mereparaadi ettevalmistumisel ja läbiviimisel, mil praktiliselt kõik ringkonna liikmed olid hõivatud nii toitlustamisel kui ka meditsiini- ja turvateenistuses. NKK liputoimkonda kuulusid paraadil koguni kolm Saaremaa naiskodukaitsjat: Evely Aavik, Maidi Tilk ja Kristiin Albert.

2007. a üllatas Saaremaa ringkonna võistkond kõiki sellega, et esinedes esimest korda NKK koormusmatkal, tõid Aire Pahapill, Ene Vokk, Heli Armus ja Liisi Preedin kodusaarele võidukarika. A. Pahapill sai samal aastal austava ülesande tuua vabariigi presidendilt võidutuli Saare maakonda

Alates 2007. a hakati ringkonna esinaise Rita Loeli algatusel valima Saare maakonna aasta ema ja aasta isa. Esimestel aastatel olid konkursi patroonideks kauaaegne NKK esinaine Dagmar Mattiisen ja admiral Tarmo Kõuts. Tunnustuskirjale kirjutab alla ka Saare maavanem.

20. aprillil 2008, NKK mälestuspäeval, õnnistati EELK Kaarma Peeter-Pauli kirikus NKK Saaremaa ringkonna lipp. Pidulikul tseremoonial osales endine kaitseväe juhataja admiral Tarmo Kõuts, tänu kellele suudeti lipp muretseda. Teenistuse viisid läbi naiskodukaitsjast kirikuõpetaja Anu Konks ja õpetaja Hannes Nelis.

2008. aasta lõpus pandi alus NKK Valjala jaoskonna loomisele. Liikmeskonna arvulised näitajad suurenesid samal ajal jõudsasti ja seetõttu võitis ringkond 2009. a NKK üleriigilise värbamisvõistluse.

2009. a oli ringkonna võistkond koosseisus Aire Pahapill, Heli Armus, Tiiu Naagel ja Liisi Preedin parim Eel-Ernal ja hiljem ka Erna Retkel (seal asendas Liisi Preedinit küll Aune Surva).

84. aastapäevaks (12.12.2009) toodi lavale Vabadussõja-teemaline näidend "Isamaa ilu hoieldes ..." (autor Rita Loel), milles lõid kaasa lisaks naiskodukaitsjatele ka kaitseliitlased, noored kotkad ja üks kodutütar.

FastLion CMS

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu

R ingkonna ajalugu hakati jäädvustama algusest peale , seda nii informatsiooniga varustatud fotoalbumite kui ka trükiväljaannete näol 2004 2003-2009

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna arengulugu

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse