Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Laupäeval, 11. aprillil kogunes Ida-Virumaal Saka mõisas Naiskodukaitse keskkogu. Päev oli töine, vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel ja valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid. Vabatahtlikud juhid ← Eelmine Seitsmel Naiskodukaitse ringkonnal on uus esinaine Järgmine → Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal

Ave Proos, Naiskodukaitse esinaise asetäitja, 15. aprillil 2015

Laupäeval, 11. aprillil kogunes Ida-Virumaal Saka mõisas Naiskodukaitse keskkogu. Päev oli töine, vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel ja valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid.

Naiskodukaitse keskkogu kuulas ära Naiskodukaitse esinaise, keskjuhatuse ning keskrevisjonikomisjoni 2014. aasta aruanded ning valis uued liikmed nii keskjuhatusse, keskrevisjonikomisjoni kui ka ühe uue Naiskodukaitse delegaadi Kaitseliidu keskkogule.

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal
Eda kinnitamas sinilille märki Eesti Vabariigi presidendile. Foto: Ruto Volmre/Eesti kaitsevägi

Naiskodukaitse keskjuhatusse valiti uute liikmetena Eda Põldma Harju ringkonnast ning Kaire Lõhmus Järva ringkonnast.

 

Eda Põldma on Naiskodukaitse liige juba 1999. aastast, ta on Järva ringkonna üks taasasutajatest. Eda on olnud nii Järva kui Harju ringkonna tegevliige ja hetkel kuulub ta Harju ringkonna juhatusse. Erilist rõõmu ja huvi pakub talle Naiskodukaitse ja kaitseliidu alusdokumentide tutvustamine uutele liikmetele, mida ta organisatsiooniõpetuse instruktorina ka usinalt teeb.

 

 

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal
Kaire valiti "Aasta naiskodukaitsjaks 2014", Foto: Kristjan Prii/Kaitseliit

 

Kaire Lõhmus on Järva ringkonna ridadesse kuulunud aastast 2000. Läbi 14 tegevusaasta on ta väga palju panustanud ringkonna taasloomise perioodi. Tema tegevus sai alguse toetades Koeru üksikkompanii tegevust ja hiljem liitudes Naiskodukaitsega.

 

Ta on arenenud ja kasvanud koos organisatsiooniga. Algusaastatel oli Kaire tegevliige, hiljem täitis ta juba pikki aastaid Järva-Jaani jaoskonnas esinaise rolli. Viimased kuus aastat on ta olnud Järva ringkonna esinaine ning ta pälvis 2014. aastal vabariiklikul tasandil tiitli „Aasta naiskodukaitsja“.  

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal

Keskrevisjonikomisjoni liikmeks valiti Sigrid Laanemets Tallinna ringkonnast.

 

Sigrid Laanemets kuulub Naiskodukaitsesse alates 2003. aastast. Nende aastate jooksul on ta saanud palju kogemusi erinevatel tasanditel tegusedes. Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni liikmena tuleb talle kasuks kogemus keskjuhatuse liikmena, kuna ta teab, mida kujutab endast sellisel tasandil tegutsemine, millised raskused ja võimalused sellega kaasnevad. Lisaks on Sigrid tegutsenud kolm aastat Tallinna ringkonna revisjonikomisjonis, kus ta sai hea kogemuse ringkonna revideerimisest, nähes nii võimalike kitsakohti kui ka võimalusi nende ületamiseks.

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal
Foto: Liivi Reinhold

 

Naiskodukaitse delegaadiks Kaitseliidu keskkogule valiti Helen Saal Tartu ringkonnast.

 

Helen Saal on organisatsiooni liige aastast 2002. Ta on panustanud nii Naiskodukaitse kui Kaitseliidu tegevusse ning plaanib seda teha ka edaspidi. Kaitseliidu tegevusse panustamine on seisnenud enamasti õppustel ja väljaõppes osalemise või spordivõistlustel Kaitseliidu esindamisena. See on lisaks teadmistele ja oskustele andnud võimaluse suhelda erinevatel positsioonidel olevate kaitseliitlastega ning näha organisatsiooni erinevatest vaatenurkadest. Lisaks nö füüsilisele tegevusele on Heleni sõnul aeg panustada Kaitseliitu ja Naiskodukaitsesse tarkade ja uute mõtetega. Eelmised kuus aastat oli on Heleni prioriteediks teiste Kaitseliidu tegevuste ees töö Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjonis.

 

Täname kõiki Naiskodukaitse keskkogu liikmeid, kes andsid oma hindamatu panuse parimate otsuste nimel!

 

Keskkogu on Naiskodukaitse kõrgeim juhtorgan, kus osalevad hääleõigusega kõikide ringkondade esinaised, aseesinaised, igast ringkonnast kaks valitud liiget ja Naiskodukaitse esinaine.

FastLion CMS

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord

Naiskodukaitse keskkogu kuulas ära Naiskodukaitse esinaise, keskjuhatuse ning keskrevisjonikomisjoni 2014 aasta aruanded ning valis uued liikmed nii keskjuhatusse, keskrevisjonikomisjoni kui ka ühe uue Naiskodukaitse delegaadi Kaitseliidu keskkogule Laupäeval, 11. aprillil kogunes Ida-Virumaal Saka mõisas Naiskodukaitse keskkogu. Päev oli töine, vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel ja valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid.

Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse