Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek Neil päewil lõppes Pärnus Kodukaitse tarwiliste ülesannete hulka on ikka ajaloolise mälu ja kultuuralise tegevuse püsimajäämise eest seismine kuulnud. Ega siis naine ei saa vaadata kodunurga ajalugu ahju kombel tuimana pealt, waid ise edu wõimsana kaasa tõmbama! Eesmärgiks oli aidata kaasa kodukaitse tööle ja wabastada naispere tardunud ja mahajäänud olekust. Päewapilt: Awe Proos Ajalugu ← Eelmine Naiskodukaitse keskkogu peeti seekord Ida-Virumaal Järgmine → Naiskodukaitse laskevõistluse võidu viis taas koju Alutaguse ringkond Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek

Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek

18. aprillil 2015

Kodukaitse tarwiliste ülesannete hulka on ikka ajaloolise mälu ja kultuuralise tegevuse püsimajäämise eest seismine kuulnud. Ega siis naine ei saa vaadata kodunurga ajalugu ahju kombel tuimana pealt, waid ise edu wõimsana kaasa tõmbama! Eesmärgiks oli aidata kaasa kodukaitse tööle ja wabastada naispere tardunud ja mahajäänud olekust.

Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek
Petseri Naiskodukaitse Selts, 1930-ndad

Et rakendada kõik kohaletulnud meie organisatsiooni ajaloopärimuse sihtide kohaselt kavapärasele, omavahel teadlikult organiseeritud tegevusele kõigi ajalooliste teadmiste mõjuvamaks süsteemiliseks korrastamiseks, kutsus ajalookomitee kokku hoogtööpäewaku, mis oli meelitanud kohale rohkesti rahvast, kes juba warawalges riigi kõigist osadest Pärnusse kogunema hakkas.

 

Päev oli eeskawa poolest väga mitmekesine ja vahelduw. Eriti tagajärjerikas oli ajaloopäew oma puhtpraktilise loomuse tõttu, misläbi paljud päewalehtede kajastused, lindile ülewõetud pajatused, päewapildid ja muu tarwilik kõigele rahwale kättesaadawamaks tehti.

 

Päewakorras oli Kaitseliidu wäljanäituse külastamine, millise oli kokku pannud Merike Jürjo ja mida lahkesti tutvustas Rait Waeno.

 

Päevak võeti osalejate poolt vastu suure rahuldustundega. Meeleolu oli kogu kokkutuleku kestel ülew.

 

Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek
Ülemaalisest kodukaitse ajaloo teemalisest kokkutulekust osavõjad 2015. Päewapilt: Awe Proos

FastLion CMS

Neil päewil lõppes Pärnus

Neil päewil lõppes Pärnus

Petseri Naiskodukaitse Selts, 1930-ndad Et rakendada kõik kohaletulnud meie organisatsiooni ajaloopärimuse sihtide kohaselt kavapärasele, omavahel teadlikult organiseeritud tegevusele kõigi ajalooliste teadmiste mõjuvamaks süsteemiliseks korrastamiseks, kutsus ajalookomitee kokku hoogtööpäewaku, mis oli meelitanud kohale rohkesti rahvast, kes juba warawalges riigi kõigist osadest Pärnusse kogunema hakkas Päev oli eeskawa poolest väga mitmekesine ja vahelduw Kodukaitse tarwiliste ülesannete hulka on ikka ajaloolise mälu ja kultuuralise tegevuse püsimajäämise eest seismine kuulnud. Ega siis naine ei saa vaadata kodunurga ajalugu ahju kombel tuimana pealt, waid ise edu wõimsana kaasa tõmbama! Eesmärgiks oli aidata kaasa kodukaitse tööle ja wabastada naispere tardunud ja mahajäänud olekust.

Neil päewil lõppes Pärnus ülemaaline kodukaitse ajaloo teemaline kokkutulek

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse