Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa Kevadtormi muljed meie ringkonnast: Kõigi õppuste üliolulisteks tegelasteks on välitoitlustajad ja meedikud: ilma nendeta ei saaks kohe kuidagi läbi. Järgnevalt jagavad oma Kevadtormi mõtteid ja muljeid Maret, kes oli õppusel väliköögimeeskonna ülem ning Evi, kes oli kompaniimeedik. juunil Toompeal Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa

Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa

Maret Valner ja Evi Gulbis 4. juunil 2017

Kõigi õppuste üliolulisteks tegelasteks on välitoitlustajad ja meedikud: ilma nendeta ei saaks kohe kuidagi läbi. Järgnevalt jagavad oma Kevadtormi mõtteid ja muljeid Maret, kes oli õppusel väliköögimeeskonna ülem ning Evi, kes oli kompaniimeedik.

Maret Valner:

"Minu kui väliköögimeeskonna ülema jaoks võttis see Kevadtorm hoopis teised mõõtmed. Väga palju sain kogemust ja praktikat selles osas, kuidas korraldada jaotuspunkte ja kuidas toiduaineid teistele kompaniidele jagada.  

 

Kuna staabi- ja tagalakompanii ülesanne on muuhulgas tagada teiste kompaniide võitlusvõimekus ja pakkuda teenindustoetust, siis suurema osa ajast tegelesin toidupakkide väljastamise, komplekteerimise ja arvestusega.

Toredaid hetki oli meil piisavalt. Kui esimeses laagripaigas oli torm käimas, siis meie lahingukokkadena tegime köögis samuti lahinguvarustuses süüa. Kuna oleme lisaks välikokkadele ka osa üksusest ja samuti sõdurid nagu teised, siis oli meil kõigil oma kaitsepositsioon määratud. Nii olimegi köögis rakmete, kiivri ja relvaga, et vajadusel olla kiiresti valmis oma kaitsepositsioonile jooksma. Sellega tekitasime me välisvaatlejate hulgas muidugi suurt elevust: kõik käisid pildistamas, intervjueerimas, vaatamas. Ei usu, et oleks varem nähtud sellist välikööki, kus lahutamatuks osaks on ka lahinguvarustus.

Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Asso Puidet
Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Karin Laugas

Oma ala vahetasime õppuse jooksul vist kolm korda. Mina sain käia koos luure-eelgrupiga uut laagripaika luuramas. Kuigi tundub väga põnev (ja oligi põnev), oli see samas ka väga väsitav, kui tuli tundide viisi saabuvat kolonni oodata. Meie kolonn jäi vastase haardesse ja jõudis meie alasse mitu tundi hiljem. Nii me siis lebasime puu all, ootusärevus kogu aeg sees, millal saab hakata kolonni paika juhendama.

Kuna köögil on köögiala ettevalmistamiseks ettenähtud erinevaid hügieeninõudeid, siis pidime me neid reegleid ka vastavalt olukorrale täitma. Saime kenasti hakkama, kuigi ühes laagripaigas asusime n-ö soomülkas. Seal oli hügieeninõuete säilitamine eriti suur väljakutse."

Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Ardo Holts
Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Maret Valner

Evi Gulbis:

"Sel aastal avanes mul võimalus osaleda koos pataljoni meedikutega Kevadtormil ning näha kaheksa päeva jooksul meedikute tegevust sellisel tasandil, millisel ma varem osalenud ei ole. Sain õppuselt nii mänguhaavatutega tegelemise läbimängimise kui ka reaalsete terviseprobleemidega tegelemisega väga hea kogemuse ja ettekujutuse erinevate tasandite toimimisest ja probleemidest.

 

Minu jaoks oli uueks ja arendavaks kogemuseks pataljoni sidumispunkti ühest asukohast teise liikumise eel minna koos väikese grupiga eelnevalt uut asukohta üle vaatama ja nn meditsiiniluuret tegema. See kätkes endas võimalike paiknemisalade ülevaatamist ja hindamist. Välja tuli valida ja paika panna kohad, kuhu oli võimalik meditsiinitelk võimalikult varjatult paigutada, autod parkida, hinnata, kas on võimalik ka kõigi olemasolevate meditsiiniautodega sinna ligi pääseda, selgitada välja ringliikluse võimalusi jms. Esimene asukoht, mis meedikutele esimesteks päevadeks oli planeeritud, näitas ära, et sellise luure tegemisel peab osalema keegi meedikutest: kiirabiauto, mis meil lisaks muudele meditsiiniautodele kaasas oli, ei pääsenud metsateede seisukorra tõttu meie asukohale ligi, samuti puudus ringliikluse võimalus. 

Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Margo Napp
Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Kaisa Albert

Kevadtorm andis ka haavatasaamise reaalsel läbimängimisel väga hea ülevaate probleemidest haavatute evakueerimisel. Väga hoolikalt tuleb ette planeerida ja läbi mõelda, milliste sõidukitega toimub evakueerimine, et need ei oleks selleks hetkeks hõivatud, kuidas tagada ümberpaiknemisel ühelt alalt teisele katkematu meditsiiniline toetus, millisest ajahetkest on meditsiinipunkt valmis haavatuid vastu võtma, kuhu haavatu edasi viia jms.

 

Kindlasti sain sellelt õppuselt palju uusi teadmisi ja oskuseid, mida ka oma kompaniiga õppusele minnes kasutada. "

Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa
Foto: Karri Kaas

Loe veel meie naiste muljeid selle aasta Kevadtormist siit.

FastLion CMS

Kevadtormi muljed meie ringkonnast:

Kevadtormi muljed meie ringkonnast:

Maret Valner: "Minu kui väliköögimeeskonna ülema jaoks võttis see Kevadtorm hoopis teised mõõtmed Väga palju sain kogemust ja praktikat selles osas, kuidas korraldada jaotuspunkte ja kuidas toiduaineid teistele kompaniidele jagada Kõigi õppuste üliolulisteks tegelasteks on välitoitlustajad ja meedikud: ilma nendeta ei saaks kohe kuidagi läbi. Järgnevalt jagavad oma Kevadtormi mõtteid ja muljeid Maret, kes oli õppusel väliköögimeeskonna ülem ning Evi, kes oli kompaniimeedik.

Kevadtormi muljed meie ringkonnast: 3. osa

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse