Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid Laupäeval, 27. jaanuaril kogunevad kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium Kaitseliidu ja selle nais- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed. ← Eelmine Eetrisse jõuab dokumentaalfilm ''Minu kohus'' Järgmine → Aasta naiskodukaitsja 2023 on Anna-Liisa Kerna Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid

26. jaan. 2024

Laupäeval, 27. jaanuaril kogunevad kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium Kaitseliidu ja selle nais- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid

Pidulikul tunnustusüritusel osaleb enam kui 100 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast, kodutütart ning noortejuhti kõikjalt Eestist. Konkurss toimub juba 14. korda. Järgnevalt tutvustame aasta naiskodukaitsja 2023 nominente.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Merje Mälton (foto Aivar Oja)

MERJE MÄLTON

Alutaguse ringkond

Merje on jätnud oma soojuse, teotahtelisuse ja inspireeriva olekuga sügava jälje kogu ringkonda. Ta liitus Naiskodukaitsega 2012. aastal ning kui varasemalt keskendus Merje Avinurme jaoskonna juhtimisele, siis viimane aasta on ta lisaks vedanud Alutaguse ringkonna toitlustusgruppi. Ta teeb seda suure pühendumuse ja entusiasmiga, kaasates uusi liikmeid, korrastades varustust ning tõstes toitlustuse üldist taset. Merje on võtnud endale suure vastutuse ka Avinurme malevkonna personalipealikuna ning eelmisest aastast alates on ta ka Alutaguse ringkonna juhatuse liige. Lisaks oma põhiülesannetele on Merje aktiivne ka evakuatsioonirühmas, meditsiini ja avalike suhete erialagruppides. Merje sõnul on Naiskodukaitse juures imeline see, et siin saab hulgaliselt uusi teadmisi ja oskusi, kui on vaid tahtmist ja tegutsemisindu. Merje teebki just seda – ta tahab ja tegutseb!

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Eili Erg (foto Birgit Vaarandi)

EILI ERG
Harju ringkond
Oma viieaastase liikmestaa¾i jooksul on Eili juba kõikjale tegutsema jõudnud. Ta hoolitseb selle eest, et koduvalla rahvas oleks kriisiks valmis. Ta on võtnud endale sõjaaja ametikoha sidemees-autojuhina ning lisaks jõuab ta instruktorina õpetada kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, sest väärtuslikud side kasutamise oskused kuluvad kõigile ära. Ta panustab südamega ajaloolise mälestuse hoidmisesse, olles üks üle-eestilise mälestusürituse “Ma ei unusta sind!” eestvedajatest ning lisaks juhtides üle-eestilist ajalookomisjoni. Jaoskonna esinaisena on ta hoolitsenud selle eest, et toimiks koostöö vallavalitsuse ja teiste koostööpartneritega, ringkonna aseesinaisena teeb sihikindlalt tööd ringkonna arendamisel. Eili märkab, hoolib ja aitab. Tema jaoks pole olemas lahendamatuid probleeme, lihtsalt alati pole lahendust lihtne leida.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Laura Paluoja (foto Triinu Küünal)

LAURA PALUOJA
Jõgeva ringkond
Laura on Pedja jaoskonna juhatuse liige ning on oma värskete ideedega elavdanud kogu jaoskonna tegevust. Ta liitus Naiskodukaitsega 2017. aastal ning valis kiirelt suunaks militaarse poole - sõdurioskuste kursuse (SOK) läbimise järel alustas ta pürgimist valitud erialale – parameediku ametikoha pädevuste saavutamisele. Teekonna esimeseks etapiks oli laskursanitari kursuse läbimine, hetkel kuulub Laura Jõgeva maleva lahingkompanii koosseisu. Laura on saavutanud B-kategooria lõhkaja pädevuse ning osalenud erinevatel lõhkamisharjutustel. Samuti panustab ta maleva meditsiiniväljaõppe läbiviimisesse. Tema üheks kireks on kindlasti laskeväljaõpe ning võimalusel osaleb ta laskepäevadel ning haarab sellesse tegevusse entusiastlikult ka teisi jaoskonna liikmeid.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Merike Sild (foto Merle Rüütel)

MERIKE SILD
Järva ringkond
Merikesel on täitunud juba kümme aastat Naiskodukaitses. Kui varasemalt on ta olnud tugev ja asendamatu taustajõud, siis nüüd on ta näidanud ennast mõneti teisest küljest. Olles aastaid evakuatsioonirühma liige, on ta leidnud endas tahet panustada ka laiapindses riigikaitses. Ta asus juhtima ohutushoiu toimkonda ning on koostöös teiste toimkonna juhtidega koostanud mitmeid uusi selle valdkonna õppevahendeid ja mänge, mida saavad koolitustel kasutada ka teised naiskodukaitsjad üle Eesti. Tema abil on saanud eelmisel aastal sajad Järvamaa inimesed teadlikumateks kodanikeks. Ta on väga hinnatud meeskonnaliige, sest tema sõna peale võib päriselt kindel olla.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Marge Kelder (foto Anu Kulbok)

MARGE KELDER
Lääne ringkond
Marge on aktiivselt Naiskodukaitse tegemistes kaasa löönud juba enne ametlikult naiskodukaitsjaks saamist 2019. aastal. Ta on läbinud nooremallohvitseri kursuse ning ta on võtnud endale sõjaaja ametikoha Lihula üksikkompaniis. Lisaks on ta edukalt lõpetanud sanitari kursuse Kaitseliidus ja planeerib selles vallas ka oma karjääri Naiskodukaitses üles ehitada. Marge tegutseb Lõuna-Läänemaa jaoskonna juhatuses, korraldab ringkonnas sõdurioskuste mooduli õpet ning osaleb tulihingeliselt mitmetel erinevatel võistlustel. Tema panus Lõuna-Läänemaa jaoskonna esinaisena on Kaitseliidu Lihula üksikkompanii, Naiskodukaitse piirkondliku jaoskonna ning ühisel vastutusalal tegutsevate noorte rühmade tegevuste kokkusidumisel hindamatu.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Pille Kaarsalu

PILLE KAARSALU
Põlva ringkond
Pille on väga kohusetundlik ja aktiivne naiskodukaitsja, kuuludes organisatsiooni juba 2015. aastast. Põlva jaoskonna juhatuse liikmena on ta seotud jaoskonna ürituste korraldamise ja läbiviimisega, lisaks kuulub ta evakuatsioonirühma väliköögi meeskonda. Pille on võtnud oma südameasjaks teha koostööd kohalike lasteaedadega, korraldades kevadeti lasteaedade lõpurühmadele lõbusaid matkamänge militaarsete detailidega. Kohalik elu on talle hingelähedane - vabal ajal tegeleb Pille võro keele edendamisega. Organisatsiooni liikmena on ta väga motiveeritud, positiivse suhtumisega ja oma tegevustes omakasupüüdmatu. Kaaslased on öelnud Pille kohta, et ta on nagu hea haldjas, kes ajab vaikselt oma asja ja on alati olemas, kus vaja.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Airin Laasma (foto Vadim Vlassov)

AIRIN LAASMA
Pärnumaa ringkond
Airin on organisatsiooni liige aastast 2019 ning on ilmekas näide sellest, kuidas laiapindne riigikaitse praktikas välja näeb. Ta on valinud endale ametikoha evakuatsioonirühmas, osaleb pea igal ringkonna üritusel, juhib Vändra jaoskonda, tegutseb aktiivselt kohalikus kogukonnas ning harib elanikkonda. Ta on aktiivne sportlane, võttes osa nii Naiskodukaitse militaarsportlikest võistlustest kui mängides jalgpalli väljaspool meie organisatsiooni. Ta tegeleb aktiivselt noortega, et kindlustada meie riigi aadete kestmine ning tagada meie organisatsioonile järelkasv. Airin ei karda end proovile panna, pingutada kõrgema eesmärgi nimel ning mõjub sealjuures alati inspireerivalt ja motiveerivalt.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Veronica Kosenkranius

VERONICA KOSENKRANIUS
Rapla ringkond
Veronica kuulub Naiskodukaitse ridadesse viimased viis aastat. Ta on Kohila jaoskonna asutajaliige ning esinaine, kuulub evakuatsioonirühma ja lisaks jaoskonna naistele on tema hoole all ka Kohila kodutütarde ja noorkotkaste rühmad. Veronica peab loomulikuks elukestvat õpet. Igapäevaselt õpetaja ametit pidades ja noori õpetades, täiendab Veronica pidevalt ka enda teadmisi ning oskusi erinevatel koolitustel. Ta on võtnud südameasjaks viia läbi kriisikoolitusi nii koolides, asutustes kui kohalikus kogukonnas. Lisaks eeltoodule on Veronica suurepärane traditsioonide ja rahvuslike tavade hoidja ning organisatsiooni ajaloo uurija.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Jana ©ukis

JANA ŠUKIS
Saaremaa ringkond
Jana liitus Naiskodukaitsega juba 10 aastat tagasi. Ta on aastaid juhtinud esinaisena Leisi jaoskonda ning nüüd värskelt on saanud temast ringkonna juhatuse liige. Jana osaleb aktiivselt nii ringkonna kui maleva tegevustes ning on ringkonna lippurina on ta esindanud malevat paljudel paraadidel. Samuti on ta side- ja staabigrupi juht ning aitab läbi viia käesoleva hooaja staabimängu Oomega. Jana on väga kohusetundlik asjaajamistes, kiire reaktsiooni ja asjalike ettepanekutega, teda iseloomustavad tugev tahe, eesmärgipärasus, loov lähenemine ja usaldusväärsus. Põnev fakt - just Jana oli see naiskodukaitsja, kes kudus 2022. aasta alguses Tallinnas asuvale admiral Pitka kujule Ukraina lipuvärvides salli kaela, näitamaks meie toetust sõjas olevale riigile.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Mirjam Trallmann

MIRJAM TRALLMANN

Sakala ringkond

Mirjam kuulub Naiskodukaitsesse 2014. aastast. Ta juhtis kuus aastat Lõuna-Viljandi jaoskonda ning nüüd on Tarvastu jaoskonna aseesinaine, õpetab esmaabi ja sõdurioskusi ning on Sakala ringkonna evakuatsioonirühma meditsiinimeeskonna pealik. Ta on kohusetundlik ja tasakaalukas juht, kes ei karda ei vastutust ega väljakutseid. Mirjam on ehe näide sellest, kuidas Naiskodukaitses leiab naine end. Naiskodukaitsjaks saades kartis ta verd, kuid pärast esmaabi baasväljaõpet ning erinevaid kursusi tegutseb Mirjam meditsiinivaldkonnas: ta on asunud ülikoolis meditsiini õppima ning panustab ringkonnas igal võimalusel teistele esmaabi õpetamisele ja ka esmaabi tagamisele.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Maret Valner (foto Kaire Kannistu)

MARET VALNER
Tallinn ringkond
Maret on olnud naiskodukaitsja juba 13 aastat ning tema nime ette saaks palju tiitleid lisada. Endine pika staa¾iga Tallinna ringkonna palgaline instruktor, vabatahtlik instruktor ja koolitaja, Lõuna jaoskonna taasasutaja ja esinaine, riigikaitselaagris koolinoorte õpetaja ja rühmaülem, sõjalise baasväljaõppe korraldaja, tuleohutuse tundide läbiviija... Ta on valinud endale sõjaaja ametikoha, lõpetanud nooremallohvitseri kursuse ning saanud seersandi auastme. Maretil on ka suur huvi militaarspordi vastu, seda nii osalejana, võistkonna esindajana kui ka võistkondade koolitajana. Ta on teisi liikumapanev jõud, väsimatu, soe ja abivalmis ning oma tegemistes alati põhjaliku ettevalmistusega.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Anna-Liisa Kerna

ANNA-LIISA KERNA
Tartu ringkond
Anna-Liisa on olnud Naiskodukaitse liige juba 11 aastat. Anna-Liisa on ringkonnas tuntud nii organisatsiooniõpetuse kui esmaabi instruktorina, viies läbi väljaõpet nii baasväljaõpetel kui ka õpetades lahingmeditsiini. Avalike suhete grupijuhi abina on ta võtnud enda kanda ringkonna sotsiaalmeedia konto haldamise. Ta on tegutsenud jaoskonna esinaisena, hetkel panustab jaoskonna revisjonikomisjonis. Anna-Liisa juhtis 2022. a Tartu maleva tsiviilesmaabi kursuse korraldamist ning on koostanud sisumaterjale ka “Ole valmis!” äpi jaoks. Ta on valmistanud ette Naiskodukaitse paraadüksuseid nii Eesti Vabariigi aastapäeva kui Võidupüha paraadiks. Ta on oma tegevuses olnud kõigile eeskujuks ajaplaneerimise oskustega – kõiki oma vabatahtlikke kohustusi ja väljakutseid on ta täitnud säravalt, lõpetades samal ajal õpingud arstiteaduskonnas ja hiljem laste infektsioonhaiguste arsti residentuuri ning töö kõrvalt Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus. Ta on asunud arstina sõjaaja ametikohale. Anna-Liisat iseloomustatakse kui väärtuslikku kaaslast nii kaasvõitleja, instruktori kui juhina, kes väsimatult kannab endas põhimõtet “kes teeb, see jõuab“.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Heili Mets

HEILI METS
Valga ringkond
Heili kuulub Naiskodukaitsesse juba 2006. aastast. Pikk kogemus ringkonna palgalise instruktorina on talle andnud laialdased teadmised Naiskodukaitsest, väljaõppest ning tal on oskused ja vilumus õpetada mitmeid erialasid ning läbi viia baasväljaõpet. Lisaks oma ringkonna koolitamisele on ta alati nõus andma veebitunde kogu organisatsioonile. Ta on väga palju panustanud just laiapindsesse riigikaitsesse, viies läbi elanikkonnakaitse alast väljaõpet. Lisaks on ta õppustel väljas nii formeerimas kui toitlustamas ning juhib esinaisena ka Laanemetsa jaoskonda. Heili on kiire reageerija ning tuleb võimalusel ka lühikese etteteatamisega appi. Samuti oskab ta kriitilistes olukordades tööjaotust, vahendeid ning ressursse kiirelt ümber jaotada. Kui palgalise instruktori kohalt lahkudes kartis Heili, et ta ei oska enam tavaline tegevliige olla, siis sai temast tegelikult kiirelt laialdaste kogemuste ning teadmistega vabatahtlik juht.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Meeri Visnapuu

MEERI VISNAPUU
Viru ringkond
Meeri on Naiskodukaitse liige juba pea viis aastat. Jaoskonna esinaisena on ta loonud ühtse ja tugeva meeskonna, kes korraldab mitte ainult jaoskonnasiseselt väljaõppeüritusi, vaid pühendub ka kohaliku kogukonna õpetamisesse läbi kriisi- või ohutushoiualaste koolituste. Tema eestvedamisel on korraldatud mitmeid ellujäämiskoolitusi ning noortele mõeldud orienteerumisüritusi. Meeri on aktiivne liige Viru evakuatsioonirühmas, osaledes ka õppe planeerimises ning tehes koostööd nii kohalike omavalitsuste esindajate kui ka Päästeameti kohaliku komando ning vabatahtlikega. Meeri on sihikindel, analüüsiv ja teistele eeskujuks oma pühendumisega Naiskodukaitse tegevustesse.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid
Eleri Dräbtsinski (foto Ruth Maadla)

ELERI DRÄBTSINSKI
Võrumaa ringkond
Eleri on Naiskodukaitse liige juba enam kui 14 aastat, millest viimased kolm on ta panustanud ringkonna esinaisena. Ta on äärmiselt kohusetundlik ning tema juhtimine on muutnud ringkonda rohkem omanäoliseks ja paremini koos toimivaks. Eleri on panustanud suurelt ringkonna meditsiinigrupi toimimisse - ta on meditsiinigrupi süda ja viimased aastad taganud esmaabi baasväljaõppe korraldamise Võrumaal. Eelmisel aastal viis ta läbi esmaabiõpet nii ringkonna korraldatud “Ole valmis!” laagris organisatsioonivälistele naistele kui ka Parksepa Keskkooli riigikaitsetundides. Eleri töötab Kaitseliidus valvurina, samas on ka laskursanitarina sõjaaja ametikohal lahingkompaniis. Eleri on oma järjekindluse ja pühendumusega eeskujuks igale naiskodukaitsjale.

FastLion CMS

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid

Pidulikul tunnustusüritusel osaleb enam kui 100 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast, kodutütart ning noortejuhti kõikjalt Eestist Konkurss toimub juba 14 Laupäeval, 27. jaanuaril kogunevad kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium Kaitseliidu ja selle nais- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed.

Aasta naiskodukaitsja 2023 nominendid

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse