Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2019 nominent on REGINA KULLAMAA! Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja Regina Kullamaa liitus Naiskodukaitsega 2015. aastal. Selle nelja aasta jooksul naiskodukaitsjana on ta suutnud korda saata uskumatult palju, tegutsedes sihikindlalt ja eesmärgipäraselt kõigis valdkondades, mida Naiskodukaitse ja Kaitseliit oma liikmetele võimaldavad. aasta KÕIGE-KÕIGEMAD Järgmine → Naiskodukaitse mälestuspäev 2020 Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2019 nominent on REGINA KULLAMAA!

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2019 nominent on REGINA KULLAMAA!

16. dets. 2019

Regina Kullamaa liitus Naiskodukaitsega 2015. aastal. Selle nelja aasta jooksul naiskodukaitsjana on ta suutnud korda saata uskumatult palju, tegutsedes sihikindlalt ja eesmärgipäraselt kõigis valdkondades, mida Naiskodukaitse ja Kaitseliit oma liikmetele võimaldavad.

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2019 nominent on REGINA KULLAMAA!
Foto: Erakogu

Temale omase entusiastlikkusega asus ta juba 2016. aastal Tartu ringkonna juhatuse asendusliikme kohale ja 2017. aastal Tartu jaoskonna juhatuse liikmeks. Kahe aastaga kogutud kogemuste toel ja tahtest anda panus oma jaoskonna ning organisatsiooni arengusse, asus ta 2018. aastal töökalt ning kindlakäeliselt juhtima Tartu jaoskonda jaoskonna esinaisena. Tema ametiajal on jaoskonna liikmeskond jõudsalt kasvanud. Regina sära ja soojus lihtsalt tõmbab inimesi enda poole.

 

2016. aastal liitus Regina ka formeerimisgrupiga ja alustas koheselt aktiivset panustamist formeerimiskeskuse töösse. Üsna ruttu märgati tema juhtimispotentsiaali, võimet stressiolukordades selgelt mõtelda ja langetada kiirelt otsuseid ning veel sama aasta esimeses pooles tehti talle ettepanek asuda formeerimispunkti meeskonnavanemaks. Naiselikust kindlameelsusest kannustatuna võttis Regina julgelt väljakutse vastu. Tema kaaslased formeerimispunktist on öelnud, et tema tulekuga formeerimiskeskusesse hakkas info paremini liikuma, mured hakkasid jõudma ülemateni ja mis peamine - saabusid ka lahendused. Lisaks oma punkti töö sujuvuse tagamisele, on võtnud Regina oma südameasjaks ka teiste formeerimispunktide mehitamise, julgustades teisigi naiskodukaitsjaid astuma sõjaajaüksusesse ja liituma formeerimiskeskusega. Ta on suureks toeks ja eeskujuks kõigile naistele, kes selle tee ette võtavad. Suurepärase liidrina ta juhendab ja õpetab isikliku eeskuju kaudu. Näiteks läbis Regina 2017. aasta suvel Kaitseliidu Tartu maleva 10 päeva kestva sõdurioskuste baaskursuse ning talle omistati auaste reamees. Tema innustusel ja motiveerivate sõnade toel, oli järgmisel suvel vapraid naiskodukaitsjaid sõdurikursust läbimas juba mitu korda rohkem.  Regina on silmapaistvalt tegutsenud kõigil formeerimiskeskuse väljaõppeüritustel ja mitmetel suurõppustel nagu SIIL 2018 ja SIBUL 2019. 2019. aasta suvel omistati talle kohusetundliku ja eeskujuliku teenistuse eest auaste kapral. Regina pühendumist sõjaajaüksuse tegevusse ilmestab suurepäraselt ka tema tegutsemine lisaõppekogunemise Okas 2019 ajal, kus asus formeerimiskeskuse kooseisus formeerima teise brigaadi üksuseid, vahepeal jõudis täita ka oma argielu töökohustusi lasteaia õppealajuhatajana, misjärel naases jälle formeerima.

 

Regina üheks suurimaks südameasjaks on ka ohutushoiu ja turvalisema elukeskkonna alaste teadmiste edendamine nii Naiskodukaitses kui ka ühiskonnas üldiselt. Ta kuulub tuumikgruppi, kes on olnud eestvedajad ohutushoiu baaskursuse väljaarendamisel Tartu ringkonnas ja panustanud sellesse määramatul hulgal oma aega. Regina on alati panustamas kordades rohkem kui temalt oodatakse. Nii on ta osalenud enamustel ohutushoiu kursuse täiendõpetest ja saanud pädevaks edasi andma teadmisi kodu turvalisuse tagamisest, käitumisest kõikvõimalikes kriisiolukordades kuni hübriidsõjani välja. Regina juhendab ja õpetab ka teisi abiinstruktoreid, et ühel ilusal päeval oleks meie ohutushoiu instruktoreid veelgi rohkem. Ohutushoiu teemadega jõuab Regina ka klassiruumist välja. Näiteks on ta teemat avalikkusele tutvustamas käinud maakaitsepäevadel, lastekaitsepäevadel, sinilillekampaania raames toimuvatel üritustel ja isegi raadios. Ei saa märkimata jätta, et hoolt ja tähelepanu saab ka tema lasteaia pere, kuhu ta on just naiskodukaitsjaid kutsunud rääkima koduohutusest – ikka selleks, et juba lapseeas kasvatada järeltulevate põlvede teadlikkust ja turvalist käitumist.

 

Regina on ametlikult meditsiini-, kultuuri- ja formeerimisgrupi aktiivne liige, kuid jõuab kõige eelneva kõrvalt panustada ka kõigis teistes erialagruppides. Nii võib teda rõõmsalt organisatsiooni tutvustamas näha mitmetel avalikkusele suunatud üritustel nagu Tammelinna kodukohvikute päevad, panustamas maakaitsepäeva loteriiauhindade valmimisse ja ka esindamas kodumalevat Kaitseliidu kergejõustiku meistrivõistlustel. Ta on hinnatud meeskonnakaaslane kõigis töögruppides, olgu see siis ürituste korraldamine või uute ideede genereerimine Naiskodukaitse visiooni ja missiooni levitamiseks. Regina on andnud oma hindamatu panuse Naiskodukaitse koormusmatka, Manöövrite ja mitmete teiste militaarsema suunitlusega ürituste toimumisse ning seda mitte kunagi ainult niiditõmbajana vaid ikka tegutsedes väsimatult käsi külge pannes kaaslastega Naiskodukaitsest. Regina on vaieldamatult musternäide kõigist Naiskodukaitsele omastest väärtusest.

 

Kandidaadi tõstatajad tunnevad Reginat tema teekonna algusest Naiskodukaitses, nautides tema suurepärast seltskonda jaoskonnakaaslastena ja tehes praegusel ajahetkel ka aktiivselt koostööd Tartu jaoskonna juhatuses. Ühine tee on olnud ka formeerimiskeskuse väljaõppeüritustel formeerijatena ning mitmete ürituste korraldusmeeskondades.

FastLion CMS

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja

Foto: Erakogu Temale omase entusiastlikkusega asus ta juba 2016 aastal Tartu ringkonna juhatuse asendusliikme kohale ja 2017 Regina Kullamaa liitus Naiskodukaitsega 2015. aastal. Selle nelja aasta jooksul naiskodukaitsjana on ta suutnud korda saata uskumatult palju, tegutsedes sihikindlalt ja eesmärgipäraselt kõigis valdkondades, mida Naiskodukaitse ja Kaitseliit oma liikmetele võimaldavad.

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2019 nominent on REGINA KULLAMAA!

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse