Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane Sel laupäeval kuulutatakse välja Laupäeval, 13. veebruaril kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Tallinnas välja aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nimed. aasta kriis tõstis naiskodukaitsjate tegevusaktiivsust Järgmine → Aasta naiskodukaitsja on Jane Koitlepp ja aasta kaitseliitlane on Anti Altement Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane

8. veebr. 2021

Laupäeval, 13. veebruaril kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Tallinnas välja aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nimed.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

 

Aasta naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast valitakse 11. korda. Kokku on aasta naiskodukaitsja nominente 15 ning aasta kaitseliitlase nominente samuti 15.

 

Konkursi põhieesmärgiks on vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmine. Kõik konkursil osalevad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad on olnud Kaitseliidu vabatahtlikud liikmed vähemalt kolm aastat, on oma tegevusega teistele eeskujuks ja andnud Kaitseliidu arengusse märkimisväärse panuse.

 

Otseülekannet auhinna galast saab jälgida laupäeval, 13. veebruaril alates 12:00 veebiaadressil: https://worksup.com/app#id=KAITSELIIT

Naiskodukaitse ringkondade nominendid

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Heli Lebedeva

Heli LEBEDEVA

Alutaguse ringkond

 

Heli on iseloomult positiivse ellusuhtumisega, sõbralik ja ettevõtlik naine. Ta on aastaid tegelenud toitlustamisega ning korraldanud erinevaid meisterdamise töötubasid. Ta on Alutaguse evakuatsioonirühma rühmaülem, rühm sai loodud tema utsitamisel ning Helil õnnestus kaasata nii palju inimesi, et moodustus veel teinegi rühm. Kui on vaja, et midagi tehtud saaks või asjalikku nõuannet, on Heli kindlasti õige naine, kelle poole pöörduda.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Liina Riismaa

Liina RIISMAA

Harju ringkond

 

Liina on nagu Hunt Kriimsilm - ta on vabatahtlik juht mitmel juhtimistasandil, leiab aega aktiivseks tegutsemiseks avalike suhete valdkonnas ja on ringkonna ajalootoimkonna eestvedaja. Ta jagab oma teadmisi ja kogemusi baasväljaõppel nii organisatsiooniõpetuse kui ka ohutushoiu mooduli instruktorina ning osaleb üle Eesti evakuatsioonirühmade õppustel, jagades vaatlejana oma tähelepanekuid ja nõu. Liina tegevus näitab, et ta ei võta ametikohti vastu nime või au pärast, vaid soovist midagi paremaks ja ära teha. Kaaslasena on Liina hea huumorimeelega ja leiab ka keerulistes situatsioonides optimismi ning julgust olukordi lahendada.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Kadri Järv

Kadri JÄRV

Jõgeva ringkond

 

Kadrit iseloomustab selgete sihtide seadmine ja nende poole kindla meelega liikumine. Tema üheks kireks on meditsiin, seega on ta sihikindlalt läbinud erinevaid erialaseid kursuseid ja koolitusi ning praeguseks on temast saanud rühmaparameedik. Lisaks hoolitseb ta ka teiste väljaõppe eest - ta on ringkonna meditsiinigrupi esinaine ja on tegutsenud baasväljaõppe esmaabi moodulil instruktorina. Ta on üks neist naistest, kes on leidnud endale sobiva Kaitseliidu sõjalise ametikoha ning on tõeline militaarsportlike ja laskevõistluste fänn, osaledes oma ringkonna esindajana erinevatel võistlustel ning retkedel. Tema sooviks on, et igal võimalikul võistlusel oleks ka naised võistkonnaga esindatud ning võistkonna kokkupanemisel ja motiveerimisel on tal suur roll.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Kerlin Tealane. Foto: Tanel Tealane

Kerlin TEALANE

Järva ringkond

 

Kerlin on Järva ringkonna esinaine, kes jõuab lisaks juhikohustuste täitmisele panustada ka mitmel erineval erialal. Ta on aastate jooksul osalenud paljudel militaarsportlikel võistlustel, esindades oma ringkonda muuhulgas ka Naiskodukaitse koormusmatkal ja Utria dessandil. Ta on korraldanud mitmeid mainekaid üritusi ja arendanud väljaõpet oma ringkonnas. Ta on olnud ringkonna üks aktiivsemaid liikmeid ja edendanud vabatahtlike juhtide koolitamist, korraldades erinevaid juhtide õppepäevi ja äratanud ellu uute liikmete infopäeva „Teeviit Naiskodukaitsesse“. Kaaslaste hinnangul on Kerlinil väga hea organiseerimisoskus, ta oskab jagada ülesandeid, usaldab ülesannete täitjaid ja tunneb huvi, kuidas ülesannete täitmisega läheb.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Triin Pärnpuu abikaasaga. Foto: Kalle-Kusta Tõnisma

Triin PÄRNPUU

Lääne ringkond

 

Triin on Lõuna-Läänemaa jaoskonna üks asutajaliikmeid ja ka juba neljandat aastat jaoskonna esinaine. Tema eeskujul on organisatsiooniga liitunud palju uusi liikmeid ning ta toetab nende kohanemist organisatsiooniga. Ta tegutseb aktiivselt evakuatsioonirühmas ning on võtnud eesmärgiks koostöös kodukoha omavalitusega kaardistada ära sealsed evakuatsioonipunktid. Triin on ühendavaks lüliks Kaitseliidu, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vahel ning omavaheline koostöö on väga hea ja suureks eeskujuks teistele.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Kristel Pehk. Foto: Betti Vals

Kristel PEHK

Põlva ringkond

 

Kristel on silmapaistev, suure empaatiavõimega ning väga pühendunud kaaslane, kes on oskuslikult põiminud oma töö ja hobi. Tal on suur soov õpetada meditsiinialaseid teadmisi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Hetkel õpib Kristel ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õeks. Tema teiseks kireks meditsiini kõrval on evakuatsiooni teema - tänu temale on Põlvas evakuatsioonigrupi töö hea hoo sisse saanud. Ta on naine, kellele võib kindel olla ning kes hoolib ringkonna aseesinaisena väga oma ringkonna käekäigust ja tegemistest.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Margit Nõmtak

Margit NÕMTAK

Pärnumaa ringkond

 

Margit on kolmandat põlve naiskodukaitsja ja üks Saarde jaoskonna taasasutajaliikmetest. Ta suhtub oma perekonna pärandisse suure austusega ja panustab palju okupatsioonieelse Naiskodukaitse tegevuse talletamisse. Lisaks panustab Margit nii toitlustusgrupi kui ka evakuatsioonigrupi tegemistesse. Ta mõtleb kaasa evakuatsioonikohtade kaardistamisel ja koostöövõimalustest erinevate organisatsioonidega. Margit on hinnatud kaaslane, kes aitab, toetab ja mõtleb alati kaasa.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Liina Langi. Foto: Siim Solman

Liina LANGI
Rapla ringkond

 

Liina on pühendunud juht nii jaoskonna aseesinaisena kui ka avalike suhete erialal. Ta on suurepärane diplomaat, kes seisab alati hea selle eest, et teravad teemad saaksid pehme lahenduse ja tülid sõbraliku lõpu. Ta hoolitseb väsimatult selle eest, et organisatsiooni tegevus oleks kajastatud - ta on alati kohal, kui midagi toimub ja kui ei ole ise kohal, siis leiab alati kellegi, kes võiks aidata teisi kurssi viia, mis tehtud ja mis teoksil. Liina suurim armastus on aga metsas roomamine ja kõik militaarne - ta läheks igal vabal nädalavahetusel õppusele, aga tuleb tunnistada, et neid vabu nädalavahetusi ei saa ta endale liiga tihti lubada. Liina on nimelt üks eesti tuntumaid haapsalu salli kudujaid ja selle kunsti õpetajaid. Käed rüpes ei istu Liina kunagi. 

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Aire Kurs. Foto: Kadri Paomees

Aire KURS
Saaremaa ringkond

 

Aire on südamega naiskodukaitsja, kes on noore Leisi jaoskonna suurepäraselt toimima pannud ning loonud tiheda koostöövõrgustiku kogukonna, kohalike kaitseliitlaste ning kodutütardega. Ta panustab Naiskodukaitse tegevusse nii jaoskonna kui ka ringkonna tasandil, olles õpihimuline ning jagades teadmisi ka oma jaoskonna naistega. Kusjuures kogu selle südamega tehtud töö ja panustamise juures jääb Aire ise tagasihoidlikuks ja rõhutab alatihti: „Mitte mina, vaid meie!”

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Jane Koitlepp. Foto: Gunnar Teas

Jane KOITLEPP
Sakala ringkond

 

Jane on Sakala ringkonna esinaine, kuid on lisaks juhtimistööle tegutsenud ohutushoiu, esmaabi ja organisatsiooniõpetuse instruktorina, olnud toimekas avalike suhete korraldaja ja “Ole valmis!” mobiilirakenduse populariseerimisega on ta aidanud harida elanikkonda ohutuse ja turvalisuse teemadel. Jane üks suurim panus Sakala ringkonnas on digipädevuse suurendamine - just tema algatusel on ringkonna ja jaoskonna juhtidele kättesaadavad kõikvõimalikud dokumentide põhjad, mis muudavad teiste vabatahtlike tööd lihtsamaks. Jane on südameasjaks võtnud koostöö kodutütardega, uute liikmete värbamise, juhtide ja instruktorite koolitamise, andmete kogumise, tabelitesse sisestamise ning analüüsi. Ta on süsteemne ja põhjalik juht, kes suudab eesmärgipäraselt tegutsema panna ka teised.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Berit Cavegn

Berit CAVEGN

Tallinna ringkond

 

Beritil oli huvi riigikaitse vastu juba lapsepõlves ning läbi ühiste tuttavate liitus ta Naiskodukaitsega juba 13 aastat tagasi. Ta on osalenud mitmetel koormusmatkadel ning pidanud mitmeid vabatahtliku juhi ameteid. Lisaks on ta aktiivselt tegelenud ka kodutütardega. Berit on äärmiselt tasakaalukas, järjepidev ja konkreetne. Tema motoks on: „Aeg on selleks, et seda aktiivselt kasutada“. Beriti peale saab alati loota ja temaga luurele minek on turvaline, sest isegi tema igapäevasest käekotist leiab multitööriista, laser-valguslambi, sidemerulli ja elustamiseks vajalike tarvete koti. 

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Piia Kuslap. Foto: Monika Ristisaar

Piia KUSLAP

Tartu ringkond

 

Piia ennast esile väga ei tõsta, ta on kui nähtamatu haldjas, kes on alati olemas, kui tuge või nõu vaja. Sageli püüab ta kõigepealt anda teistele võimalusi tegutsemiseks, kogemuste saamiseks, ametikohtade täitmiseks, aga kui on näha, et napib tegijaid, siis asub ise tegutsejate ridadesse. “Kui on vaja, teeme ära!”

 

 

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Annika Pang. Foto: Mehirt Emmus

Annika PANG

Valga ringkond

 

Annika elu kuulub riigi kaitsmisele ja selle julgeoleku tagamisele. Eraelus kaitseb Annika igapäevaselt Eesti riigi piiri ning lisaks käib ta välismissioonidel tagamas Euroopa Liidu piiri kaitset. Naiskodukaitses on Annika väikese Tõlliste jaoskonna juhatuse liige. Lisaks kõigele sellele on Annika läbinud üle 100 täispika maratoni üle maailma, teda leiab orienteerumast, propagandat tegemast või formeerimispunkti õppuselt. Annika on nakatanud Naiskodukaitse pisikuga ka oma kaks tütart, nii käidigi see aasta vabariiklikul koormusmatkal võistlemas võistkonnaga, kuhu kuulusid kolm Pange ehk siis ema ja kaks tütart. Annika leidis kampa veel neljanda tubli naiskodukaitsja ning võttis võistkonna õpetamise enda peale - tulemuseks raskel võistlusel saavutatud kolmas koht.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Kaja Tammeoks. Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Kaja TAMMEOKS

Viru ringkond

 

Kaja on Rakvere jaoskonna esinaine, kes loomult küll vaikne, aga alati olemas ja pühendunult oma jaoskonda uute ideedega vedamas. Kaja on naine, kelle eeskuju annab kindluse, et üheskoos on võimalik kõigega hakkama saada, iga takistus on ületatav. Tema suurimaks panuseks jooksval aastal võib lugeda vabatahtlikku tööd Rakvere haigla EMO esmases triaažis COVID-19 tingitud eriolukorra ajal. Samuti on ta Viru ringkonnas peamine “Ole valmis!” äpi tutvustaja ning sageli võib teda üritustel kuulda rääkimas Naiskodukaitse ohutushoiust ja erialagruppidest. Tegu on naiskodukaitsjaga, kelle peale saab alati kindel olla, olenemata päevast ja sellest, kui rasked ajad tal endal parasjagu on olnud.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane
Elen Tamm. Foto: Aivar Kroonmäe

Elen TAMM

Võrumaa ringkond

 

Elen on silmapaistev noortejuht – armastatud laste poolt ning austatud kaaslane teiste noortejuhtide seas. Tema lähenemine „suurtelt väikestele“ võimaldab tal säilitada rõõmsat meelt ja tegutsemislusti ning mitte ennast ära kurnata. Noorte kaasamine ja neile autonoomia võimaldamine on parim, mis Eleni juhtimisvõtetega kaasub. Ta loob eluterve õhkkonna, kus noored tunnevad ennast väärtuslikuna ja motiveerituna.

FastLion CMS

Sel laupäeval kuulutatakse välja

Sel laupäeval kuulutatakse välja

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk Aasta naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast valitakse 11 Laupäeval, 13. veebruaril kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Tallinnas välja aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nimed.

Sel laupäeval kuulutatakse välja aasta naiskodukaitsja ning aasta kaitseliitlane

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse