Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Revisjonikomisjon – kas lisakohustus või hea võimalus Revisjonikomisjon – kas lisakohustus Novembrikuu viimasel ilusal lumisel nädalavahetusel toimus Arukülas Vildivilla hubastes ruumides jaoskondade revisjonikomisjonide õppepäev, mis oli suunatud praegustele ja võimalikele tulevastele revideerijatele ning nende jaoskondade esinaistele, kus revisjonikomisjoni veel ei ole. ← Eelmine Harju võistlusmatk “Tule sügist otsima!" 2023 Järgmine → Tegime ajalugu Revisjonikomisjon – kas lisakohustus või hea võimalus

Revisjonikomisjon – kas lisakohustus või hea võimalus

Eveli Kaunispaik 6. dets. 2023

Novembrikuu viimasel ilusal lumisel nädalavahetusel toimus Arukülas Vildivilla hubastes ruumides jaoskondade revisjonikomisjonide õppepäev, mis oli suunatud praegustele ja võimalikele tulevastele revideerijatele ning nende jaoskondade esinaistele, kus revisjonikomisjoni veel ei ole.

Õppepäeval tutvustati osalejatele revideerimise põhitõdesid koos põhjaliku alus- ja abimaterjaliga. Teooriale järgnes praktiline grupiülesanne, mis oli koostatud mõnusa huumoriga nö halvima stsenaariumi võtmes. Õppepäeval osalejad olid aktiivsed, soovides arutada praktikas tõusnud küsimusi ja tehes mitmeid ettepanekuid, aidates sellega kaasa revideerimise valdkonna arengule.

Kuigi huvi revisjoni õppepäeva vastu oli sel aastal suurem kui varem, siis revideerimine ei ole siiski seni olnud ametite seas kõige populaarsem valik, mistõttu tasuks pilk heita selle vajadusele nii organisatsiooni liikmete, jaoskonna juhtide kui organisatsiooni jaoks. Ja kui on arusaamine vajadusest, siis kas revideerimine oleks kõigile ka oskuste poolest jõukohane?

Revisjonikomisjon – kas lisakohustus või hea võimalus
Foto Heili Tõnisson

Siinkohal saan rääkida eelkõige enda, kui 2022 loodud Kiili jaoskonna esinaise seisukohast. Alustasime tegevust alla 20 liikmelisena ja meie algne põhirõhk oli suunatud enda harimisele läbi baasväljaõpete ja jaoskonna ühtsustunde loomisele. Sel hetkel ei mõelnud keegi esmajärjekorras otsuste protokollimise korrektsusele, liikme kindlale rollile või sellele, kas või kuidas meie tegevus on eesmärgipärane ja arusaadav organisatsiooni jaoks.

Samas tegevuse eesmärk kui lõppsiht ongi võtmesõna. Liitudes vabatahtlikuna Naiskodukaitsega võtame endale vastutuse organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kaasaaitamise eest, olgu see kas vabatahtlike juhtidena, erialagruppide liikmetena, Kaitseliidu sihtüksustes, sõjalisel ametikohal või muul selleks loodud viisil.

Kuigi endal siht silme ees, sukeldudes erinevatesse Naiskodukaitse tegevustesse, ei kajastu see alati täies mahus organisatsiooni üldpildis, kui me jätame need tegevused nö enda teada ja teistele arusaadavalt dokumenteerimata. Siinkohal jõuamegi revisjoni vajaduseni.

Sel aastal on Kiili jaoskond jõudnud liikmete arvult piirini, kus järgneval üldkoosolekul valime revisjonikomisjoni. Sellele võib läheneda, kui lisakoormusele ja kohustusele või siis hoopis heale võimalusele.

 

Mina arvan, et revisjonikomisjoni võiks suhtuda ja komisjon ise ennast näha toetava abivahendina juhatusele, et jaoskonna tegevus oleks läbi mõeldud, lähtutud organisatsiooni ühtsest eesmärgist ja selle poole liigutakse. Koostöö, sõbralik toon ja ühised mõttevahetused aitavad kaasa sellele, et revisjonikomisjoni ettepanekud oleksid kasulikud ja edasiviivad suunised. Tegutseme ju ühes organisatsioonis ja ühise eesmärgi nimel.

Jaoskondade juhatuse tegevuse revideerijatele on ringkonna revisjonikomisjon loonud arusaadavad ja lihtsad materjalid, mis on varustatud asjakohaste linkidega, et säästa aega, mis kuluks õige alusmaterjalini jõudmiseks. Ja hea nõuande või suunise saamiseks on jaoskonna revisjonikomisjoni liikmetel võimalik pöörduda ka ringkonna revisjonikomisjoni poole.

 

Seega soovin kõigile liikmetele julget kandideerimist revisjonikomisjoni, saades oluliseks spetsialistiks, kes toetaks oma teadmistega jaoskonna juhatuse tööd ja Naiskodukaitse eesmärkide täitmist.

Järgmine →
Tegime ajalugu

FastLion CMS

Revisjonikomisjon – kas lisakohustus

Revisjonikomisjon – kas lisakohustus

Õppepäeval tutvustati osalejatele revideerimise põhitõdesid koos põhjaliku alus- ja abimaterjaliga Teooriale järgnes praktiline grupiülesanne, mis oli koostatud mõnusa huumoriga nö halvima stsenaariumi võtmes Novembrikuu viimasel ilusal lumisel nädalavahetusel toimus Arukülas Vildivilla hubastes ruumides jaoskondade revisjonikomisjonide õppepäev, mis oli suunatud praegustele ja võimalikele tulevastele revideerijatele ning nende jaoskondade esinaistele, kus revisjonikomisjoni veel ei ole.

Revisjonikomisjon – kas lisakohustus või hea võimalus

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse