Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Pärnumaa ringkonnal on uus esinaine Pärnumaa ringkonnal on uus 8. märtsil, kevadiselt kaunil pühapäeval, valiti Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna uueks juhiks Saarde jaoskonna liige Anneli Pesti. Anneli võttis ameti üle Karmen Vesselovilt, kelle kolmeaastane juhiperiood sel aastal läbi sai. augustini naaberringkonnas Pärnumaa ringkonnal on uus esinaine

Pärnumaa ringkonnal on uus esinaine

Sirli Pedassaar-Annast 10. märtsil 2020

8. märtsil, kevadiselt kaunil pühapäeval, valiti Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna uueks juhiks Saarde jaoskonna liige Anneli Pesti. Anneli võttis ameti üle Karmen Vesselovilt, kelle kolmeaastane juhiperiood sel aastal läbi sai.

Pärnumaa ringkonnal on uus esinaine
Foto: Eve Retpap

Anneli Pesti on organisatsiooni tegevliige 2016. aastast. Ta on äärmiselt aktiivne liige, kes kuulub Saarde jaoskonna juhatusse, on side- ja staabi erialagrupi juht juba teist ametiaega ning juhtis ka revisjonikomisjoni. Oma suure panusega on ta organisatsioonile väga väärtuslik ja hinnatud inimene.

 

Peale uue esinaise valimise oli pühapäevasel ringkonnakogul teisigi olulisi sündmusi. Pärnumaa ringkonna juhatuses jätkab Eve Retpap, asendusliikmeks valiti ringkonna “tõusev täht” Ivi Korju. Revisjonikomisjoni uuteks liikmeteks valiti värske Vändra jaoskonna liikmed Airin Laasma ja Aire Retsnik.


Naiskodukaitse keskkogu delegaatideks valiti Maie Pitsal (kõige pikaaegsem keskkogu delegaat Pärnumaa ringkonnast), Aita-Liis Torrim ja Kaidi Suviste (asendusdelegaat).

 

Järgnevate aastate olulistele väljakutsetele pöörasid oma kõnes tähelepanu Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming ja Pärnumaa malevapealik Rasmus Lippur. Rasmus Lippur rõhutas, et Kaitseliit, mis vahepeal killustus üha enam erinevateks struktuuriüksusteks, on uuesti muutumas ühtseks organisatsiooniks, millel on üks missioon ja eesmärk. Naiskodukaitse eesmärk on leida igale liikmele ametikoht, mis ei pea ilmtingimata olema sõjaline. Samuti peame pöörama tähelepanu oma järelkasvule- kodutütardele ja noorkotkastele, et nad täiskasvanuks saades ei kaoks organisatsioonist minema.

 

Pärnumaa ringkonna eelmiste aastate positiivsete suundadena toodi välja uue jaoskonna loomine Vändras ja tugev ning toimiv evakuatsioonigrupp. Meie evakuatsioonigrupp on tõesti hästi tööle saanud ja selle taga seisab tubli grupijuht Agnes Tambet.

 

Suur tänu Karmen Vesselovile südamega tehtud töö eest ringkonna juhtimisel ja Anneli Pestile jõudu ning pealehakkamist oma suuna leidmisel.

FastLion CMS

Pärnumaa ringkonnal on uus

Pärnumaa ringkonnal on uus

Foto: Eve Retpap Anneli Pesti on organisatsiooni tegevliige 2016 aastast 8. märtsil, kevadiselt kaunil pühapäeval, valiti Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna uueks juhiks Saarde jaoskonna liige Anneli Pesti. Anneli võttis ameti üle Karmen Vesselovilt, kelle kolmeaastane juhiperiood sel aastal läbi sai.

Pärnumaa ringkonnal on uus esinaine

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse