Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Orienteerumisraja tegemine Orienteerumisraja tegemine Üks õige kaitseliitlane või lihtsalt matkaja peab oskama orienteeruda, suurem samm edasi on ise raja maha märkimine ja koostamine, selleks puhuks korraldatakse Naiskodukaitses rajameistri kursuseid. aasta uute liikmete baasväljaõpet Orienteerumisraja tegemine orienteerumine

Orienteerumisraja tegemine

Koostatud Tiit Kägu poolt akadeemilisele jaoskonnale antud rajameistri kursuse materjali alusel. 4. märtsil 2008

Üks õige kaitseliitlane või lihtsalt matkaja peab oskama orienteeruda, suurem samm edasi on ise raja maha märkimine ja koostamine, selleks puhuks korraldatakse Naiskodukaitses rajameistri kursuseid.

Kui soovid saada rajameistriks, pead kindalsti omama võistluskogemust ning eelkõige oskama orienteeruda. Minnes orienteerumisega seotud võistlusele või lihtsalt rännakule, on kasulik tungida rajameistri mõttemaailma, edaspidi on huvitav mõelda juba ise lihtsama raja koostamise peale.

Orienteerumisraja tegemine

Selleks:

1. Mõtle läbi korraldatava ürituse eesmärk.
2. Üritus peab andma osalejatele positiivse emotsiooni – vähemalt 70% osalejatest peavad lõpetama.
3. Mõtle, kes on osalejad - arvesta minimaalse orienteerumisoskusega võitlejaga.

 

Ohutustehnika:
• Tuleb teada teede läbitavust transpordiga, selleks läbitakse maastik autoga. Otseselt oleneb sellest meditsiiniabi kättesaadavus õnnetuse korral.
• Teavita võistlejaid potensiaalsetest ohtudest maastikul – ussid, okastraat, raiesmikud, tuulemurrud, metsloomad, augud jne)
• Meediku olemasolu.
• Esmaabivahendite olemasolu teil ja rajale minejatel.
• Toimivad sidevahendid
• Tähelepanu juhtimine võistlejate riietusele – pikad dressid, välivorm, korralikud jalanõud.
• Paiguta kontrollpunktid selliselt, et ei toimuks iseseisvat veekogude ületamist.
• Piirnevate kaardilehtede kasutamine – nt vastutegevusest möödumisel, kaardist välja kõndimise korral.

 

Radade liigid:
Suundrada – kontrollpunkte võetakse määratus järjekorras.
Valikrada – punkte võetakse valikuliselt, suundvalikrada – aja jooksul nii palju punkte kui jõuad.
Vastutegevusega rada – eesmärk võistlejad teedelt ja lagendikelt välja suruda.
Öine rada – lihtsamini leitavad punktid (ohud: öösel tunduvad vahemaad pikemad, väsimus ka vaimne).

Rada peab täitma temale püstitatud eesmärke, andma võistlejatele võrdsed võimalused ning olema raskusastmete poolest vaheldusrikas. Maastik peab olema võimalikult vaheldusrikas – metsad, sood-rabad, jõed-järved, lagendikud.

 

Raja väljatöötamine:
1. Ürituse eesmärk
2. Koha väljavalik
3. Töö kaardiga
4. Esialgne raja paikapanek kaardil
5. Raja ajastamine (testimine)
6. Lõpliku raja paikapanek
7. Juhendi koostamine
8. Võistlus

 

Ajastamise eesmärk on saada kinnitust, et ajagraafik on realistlik ja kontrollpunktid on õiges kohas. Ajastamine viiakse läbi proovivõistkonna poolt reaalajas ja 1-2 nädalat enne võistlust. Arvestada tuleb, et võistlusolukorras lisandub vaimse pinge tõttu kuni 10 minutit testajale. Hästi ajastatud rajal liiguvad kõik võistkonnad vastavalt etteantud ajagraafikule (militaarvõistluste puhul, mil ajagraafiku järgimine on oluline).

 

Naistel on liikumiskiirus vastutegevusega alal maksimaalselt 30-35 km ööpäevas, 3 km/h hästi läbitaval alal ja 2 km/h metsas, soos ning 1 km/h öösel.

 

Kontrollpunkt:
• Asukoht määratud koordinaatidega või näidatud näidiskaardil
• Ülesanne (militaarvõistluse korral)
• Turvaala (vastutegevuse korral)
• KP jõudmise kellaaeg
• Peab olema vett!

 

Turvaalad on üldjuhul punktide ümber ning kohtades, mida võistlejad peavad läbima (sillad jõgedel jne). Turvaalad peaksid jooksma mööda joonorientiire. Nende eesmärk on võimaldada võistlejatel siseneda punktidesse, võimaldada puhata ja ületada alasid, mida muidu ei ole võimalik vastutegevusele vahele jääamata teha.

 

Postkasti märkimisviis:
1. kohtunike poolt
2. komposter
3. tähis
4. SI-süsteem
5. kohalejõudmise aeg ei oma tähtsust.

Üks valesti määratud või paigutatud KP või PK võib ära rikkuda kogu ürituse! Punkt peab olema seal, kuhu see on määratud, mitte seal, kuhu seda on lihtsam panna.

 

Koordinaatide täpsus:
7457 - punkt 1 km sees
741572 - 100 m sees

74155729 - 10 m sees

 

Kindlasti vajalikud dokumendid on võistlusjuhend ülesannete kirjeldustega, kaardid, koordidnaadid, ajagraafikud, protokollid, trahvitalongid. Soovitatav on, et üritust jäädvustatakse. Juhendis peavad olema määratud hindamiskriteeriumid, ajalised piirangud, mille ületamisel võistkond loetakse katkestanudks, ülesannete täitmisele määratud aeg ei tohi olla pikem stardiintervallist, määratletud kohad, kus esindajad võivad liikuda. Kontrollpunktide läbimine peab olema kasulikum kui nende vahelejätmine. Legend on võib sisaldada koordinaate, kellaaegu, punktide kirjeldust tingmärkidenam ja muud infot. Võistlus on siis hästi korraldatud, kui ei tule lahendada ühtegi protesti.

 

Vastutegevuse reeglid peavad olema konkreetselt paika pandud!

Vastutegevuse eesmärk on sundida võistlejaid kasutama raskemaid teid. Soovitav on vastutegevuse ala märkida konkreetselt ja teavitada ka võistlejaid. Vastutegevuse võimalikud liikumisviisid:
- motoriseeritud
- patrullidena
- kontrollpostidena
- vaatluspostidena

 

Keeluaala – ala kuhu võistlejad ei tohi siseneda – viljapõllud, looduskaitsealad jne.

 

 

Koostatud Tiit Kägu poolt akadeemilisele jaoskonnale antud rajameistri kursuse materjali alusel.

FastLion CMS

Orienteerumisraja tegemine

Orienteerumisraja tegemine

Kui soovid saada rajameistriks, pead kindalsti omama võistluskogemust ning eelkõige oskama orienteeruda Minnes orienteerumisega seotud võistlusele või lihtsalt rännakule, on kasulik tungida rajameistri mõttemaailma, edaspidi on huvitav mõelda juba ise lihtsama raja koostamise peale Üks õige kaitseliitlane või lihtsalt matkaja peab oskama orienteeruda, suurem samm edasi on ise raja maha märkimine ja koostamine, selleks puhuks korraldatakse Naiskodukaitses rajameistri kursuseid.

Orienteerumisraja tegemine

orienteerumine
www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse