Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnakogu toimus 04. 03. 2023 Pildistas Ruth Maadla ← Eelmine Veebruar Võrumaa ringkonnas Järgmine → Märts Võrumaa ringkonnas Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu

Liisi Kangro 7. märtsil 2023

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnakogu toimus 04.03.2023

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu
Võrumaa ringkonna auliige Hille Vaht. Pildistas Ruth Maadla

Koosoleku avas Võrumaa ringkonna esinaine Eleri Dräbtsinski, kohal olid jaoskondade esinaised, aseesinaised, valitud delegaadid, ringkonna juhatuse liikmed ning Hille.

Koosoleku teemadeks olid:

-valimised

-Võrumaa ringkonna aastaaruande ettekanne

-revisjonikomisjoni aastaaruande ettekanne

- jooksvate küsimuste arutamine

Esmalt valiti ringkonna aseesinaiseks Anu Maask, kes täidab aseesinaise kohustusi järgmised 3 aastat.

Järgmiseks tuli ära valida liikmed ringkonna juhatusse. Aastaks valiti Sirli Hanni ja kolmeks aastaks Marje Kangro. Aastaks valiti juhatuse asendusliikmeks Reili Jäädmaa.

Sellele järgnesid revisjonikomisjoni liikmete valimine. Aastaks sai valitud Laura Valner ja kolmeks aastaks Reet Ladva.

Keskkogu delegaatideks valiti Silja Oss ja Kaia Nõlvik. Asendusliikmeks valiti Elina Antsi.

Võrumaa ringkonna auliikmeteks valiti Hille Vaht ja Helve Tina.

Pärast valimisi esitas Võrumaa ringkonna esinaine Võrumaa ringkonna aastaaruande, milles vaadati tagasi möödunud aastale. Sellele järgnes revisjonikomisjoni aastaaruande ettekanne.

Lõpetuseks arutati jooksvaid küsimusi ning tänati eelnevalt ametis olnud liikmeid.

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu
Võrumaa ringkonna ringkonnakogul osalejad. Pildistas Ruth Maadla

FastLion CMS

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu

Võrumaa ringkonna auliige Hille Vaht Pildistas Ruth Maadla Koosoleku avas Võrumaa ringkonna esinaine Eleri Dräbtsinski, kohal olid jaoskondade esinaised, aseesinaised, valitud delegaadid, ringkonna juhatuse liikmed ning Hille Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnakogu toimus 04.03.2023

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna ringkonnakogu

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse