Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Aastatel 1927-1940 Aastatel 1927-1940 Esimene Võru Kodukaitse Naisühingu ringkonnakogu koosolek tuli kokku 27. november 1927. a Võru maleva staabi ruumes pealik Jaan Hermanni algatusel. Esinaiseks valiti Marje Kangro Aastatel 1927-1940

Aastatel 1927-1940

Esimene Võru Kodukaitse Naisühingu ringkonnakogu koosolek tuli kokku 27. november 1927.a Võru maleva staabi ruumes pealik Jaan Hermanni algatusel.

Naiskodukaitse Võru ringkonna esimene esinaine oli Anette Budkovsky (alates 1928. a-st). Anette Budkovsky (Lauk) sündis 3. mail 1891. aastal Leevis. Anette abiellu saatuse tahtel kaks korda. I mees oli gümnaasiumiõpetaja Vitold Budkovsky. II abikaasaks oli  kauaaegne kolleeg Jonahannes Käis, kellega sõlmiti abielu 15. veebrauaril 1941. a. Kahjuks see abielu kaua ei kestnud ning 14. juunil 1941, küüditati koos tuhandete teiste eestimaalastega Siberisse ka Anette Budkovsky.

 

 Esimesest ringkonnakogu koosolekust võtsid osa Hilda Matteus (Kägulast), Johanna Sulton (Võrust), Helene Kilk ( Võrust), Alviine Kornel (Võrust), Alma Narusk (Väimelast), Ella Tulff (Vana- Laitsnast) ja Hilda Koppel (Vaabinast). Ringkonna asutamisel oli ellu kutsutud 16 jaoskonda.

 

Tegevusaladeks olid toitlustamine massiüritustel, sanitaar- ja majandussfäär, sport, kultuur ja propaganda, hoolekanne ja kodutütarde juhendamine. 1932. a korraldati A. Budkovsky algatusel esimesed Kodutütarde juhtide kursused.

 

1937. a koosnes Naiskodukaitse Võru ringkond 40 jaoskonnast.

Aastatel 1927-1940

Väljavõte dea.digar.ee veebilehelt Võrumaa ringkonna loomise koosoleku artikkel Wõru Teatajas, 29.nov 1927

Aastatel 1927-1940

 TAASLOOMINE KUNI TÄNAPÄEV

 

Naiskodukaitse Võrumaa ringkond taasloodi 1997. aasta 27. novembril.

Asutamiskoosolekul viibisid D. Matiisen ja M. Sikka. Asutajaliikmeid oli kuus– Marje Kangro, Sirje Lill, Merike Aleksejeva, Helve Tina, Sirje Aader, Hille Vaht, Maie Haller. Esinaiseks valiti  Marje Kangro.

 

FastLion CMS

Aastatel 1927-1940

Aastatel 1927-1940

Naiskodukaitse Võru ringkonna esimene esinaine oli Anette Budkovsky (alates 1928 a-st) Esimene Võru Kodukaitse Naisühingu ringkonnakogu koosolek tuli kokku 27. november 1927.a Võru maleva staabi ruumes pealik Jaan Hermanni algatusel.

Aastatel 1927-1940

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse