Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja Naiskodukaitsjad on järjepidevalt kinnistanud oma rolli Eesti kaitsevõimes. Juba 2003. aastal hakati Naiskodukaitse liikmeid Kaitseliidu üksustesse kaasama. Tänaseks päevaks on paljude liikmete igapäevaelu osaks nädalavahetused õppustel. Koostöö Õppused ← Eelmine Meie relvaks on paber, pliiats ja hea mõte! Järgmine → Naiskodukaitse kõikide ringkondade juhid saavad sel nädalavahetusel kokku Võrumaal Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja

21. juunil 2018

Naiskodukaitsjad on järjepidevalt kinnistanud oma rolli Eesti kaitsevõimes. Juba 2003. aastal hakati Naiskodukaitse liikmeid Kaitseliidu üksustesse kaasama. Tänaseks päevaks on paljude liikmete igapäevaelu osaks nädalavahetused õppustel.

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja
Foto: Monika Ristisaar

Suurõppusel Siil 2018 osales üle 1800 naiskodukaitsja nii Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste koosseisus kui ka kõikvõimalikes muudes rollides. Väljas olid üksuste liikmed alates lihtsõduritest ja lõpetades rühmaülematega, lisaks formeerijad, meedikud, toitlustajad, tsiviil-sõjalise koostöö spetsialistid ning teavitusmeeskondade liikmed ja teisi rolle täitvad naised.

Suurõppuse järel uurisime kaitseliitlastelt, mida nemad enda üksuse naiskodukaitsjatest kui võitluskaaslastest arvavad.

 

Küsimused, mille kaitseliitlastele esitasime:

  1. Sinu üksuses on võitluskaaslaseks mitmed naiskodukaitsjad. Kuidas sa neid võitluskaaslasena kirjeldaksid? Mida hindad? Mis sind üllatas?
  2. Mida arvasid naiskodukaitsjatest enne ja mida arvad nüüd, pärast koos tegutsemist?
  3. Kas läheksid naiskodukaitsjatega luurele?
Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja
Foto: Naiskodukaitse Pärnu ringkond
Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja
Foto: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond

Aivo, Männiku Miinipildujarühma liige

1. Kompetentne, teadmishimuline, õppimisvõimeline, toetav, sõbralik, usaldusväärne, visa. Hindan soovi olla rühmakaaslastele võrdväärne partner ja kaaslane. Üllatas kiire reageerimine, õppimisvõime ja huumorimeel.
2. Kuna olin nendega pisut ka varem kokku puutunud, siis arvamus on olnud alati pigem positiivne.
3. Iga ilmaga ja igal kellaajal!

Sander, Tartu maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist

 

1.  Minu üksuses on valdav enamus kas naiskodukaitsjad või õrnemast soost kaitseliitlased. Kuid ma pean kohe ütlema, et mõiste "õrnem sugu" ei päde enam üldse. Need Naiskodukaitse liikmed või naiskaitseliitlased on valdavalt sellised, kelle peale ma võin kindel olla ja keda mõnikord võin lausa pimesi usaldada. Nad on sõnapidajad – kui midagi lubavad, siis teevad. Esimest korda puutusin ma Naiskodukaitsega kokku 2016. a talvel, kui korraldasime Eesti Vabariigi aastapäeva üritust ja siis mind tõesti üllatas see, et uskumatu: lubavad ja ka teevad! Mõnikord on nad isegi liialt tublid ja on ette tulnud, et olen ise pidanud nende indu tagasi tõmbama, kuna ribadeks ei saa ka ennast lasta. 

2. Mul pole kunagi mingeid eelarvamusi olnud, seda enam, et ma olen töötanud alal, kus on olnud väga palju tublisid naisi. Nüüd, mil ma olen Naiskodukaitsega ka palju erinevaid asju koos teinud, on minu respekt jätkuvalt mäekõrgune. 

3. Absoluutselt.

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja
Foto: Karri Kaas

Heli, Harku rannikukaitse üksikkompanii liige

 

1. Varasemalt on meie üksusega õppustel käinud üks Naiskodukaitse liige. Siil oli meile esimene ühine õppus, kuhu mitmeid naiskodukaitsjaid kaasasime. Ettevalmistuse käigus sai selgeks, et Naiskodukaitse baasväljaõppe läbinutel on kindlasti eelised väljaõppeta Kaitseliidu liikmete ees. Ollakse teadlikumad sellest, mis ees ootab, enesekindlamad, ei muretseta hakkamasaamise pärast. Seega soovitan kõigil Naiskodukaitse baasväljaõppe läbi teha. Hindan naiskodukaitsjate julgust siiski vajadusel õppusele välja tulla, kuigi muretseti ettevalmistuse puudumise pärast. Tublid!

2. Kuna varasemalt ühistel õppustel pole osalenud, siis eelarvamused puudusid. Siilil nägin, kuidas esialgu murelikud näod võtsid rõõmuga osa märulipolitseiga koostööst ja sulandusid kenasti meie meeste seltskonda. Ilmselt tekkis arusaamine ja usaldus, et Kaitseliidus ei jäeta kedagi hätta ning kõik saavad panustada oma oskustele vastavalt.

3. Näinud õppuse lõppedes väsinud, kuid õnnelikke nägusid, loodan väga, et sellest saab alguse mõnus koostöö, seda nii luures kui ka tagalas.

 

Marko, Tartu maleva sideallohvitser

 

1. Kuna minu üksuses on naisi päris palju, siis on raske neid üksikult kirjeldada. Kirjeldaksin naisi, kellega olen koos „põllu“ peal koostööd teinud, väga kohusetundlikena, kiirete õppijatena ja, mis kõige olulisem, naised on väga hea stressitaluvusega. Eelkõige hindan nende teotahet – pole sellist asja, et ei saa hakkama. Mind aina enam üllatab, kuidas naised üldse ei kurda, et on raske, külm, magatama või midagi muud säärast. Selles osas tehakse meestele silmad ette.

2. Ausalt öeldes alguses ei osanud ma midagi arvata. Pärast Kaitseliitu tööle tulemist olen aga aru saanud, et tegu on väga ettevõtlike naistega, kes võtavad oma tegemisi väga tõsiselt.

3. Suurema osaga kindlasti.

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja
Foto: Naiskodukaitse Põlva ringkond

Tanel, Tartu maleva nooreminstruktor-kompanii veebel

 

1. Minu üksuses on üks naiskodukaitsja. Võitluskaaslasena on ta väga kohusetundlik, sõbralik ja tubli. Hindan temas seda, et kui talle anda mingi ülesanne, siis ma ei pea kunagi muretsema, kas see piisavalt hästi täidetud saab. Ta tunneb oma eriala väga hästi, muutes minu töö sellega väga palju lihtsamaks. Mind üllatas see, kui palju on inimesed valmis panustama oma kiire elu kõrvalt üksuse, Naiskodukaitse ja Kaitseliidu hüvanguks.

2. Kuna olen Kaitseliidus olnud väga lühikest aega, siis eelnevalt pole Naiskodukaitsega kokkupuudet olnud. Aga selle kahe aastaga olen õppinud, et Naiskodukaitset saab täielikult usaldada.

3. Nendega läheks luurele küll!

Erki, Tartu maleva kaitseliitlane

 

1. Minu üksuses on hetkel üks Naiskodukaitse liige. Võitluskaaslasena on ta väga kohusetundlik ja tema peale saab alati loota. Samas on ta ise veidi oma oskuseid alahindav, kuigi saab oma ülesannetega tegelikult väga hästi hakkama. Ta näitab üles tahet arendada oma oskusi ja ei kurda, kui peab täitma tülikaid või raskeid ülesandeid. Mul on hea meel, et ta minu üksusesse kuulub.

2. Naiskodukaitse kohta ei ole mul eelarvamusi ja võitleja taust ei ole minu jaoks kunagi rolli mänginud.

3. Kuna minu üksuses on ka niisugused naisvõitlejaid, kes on tulnud otse Kaitseliitu, siis võin öelda, et tegelikult ei olegi võitleja taust oluline, sest pigem mängivad rolli inimese enda motivatsioon ja isikuomadused.

 

Koit, Tartu maleva formeerija

 

1. Pean nentima, et paljude üksuse naissoost kaasvõitlejate kohta ma ei teagi, kas ta on ka naiskodukaitsja või lihtne kaitseliitlane, aga mõne kaasvõitleja kohta ikka tean. Nad näikse olevat tarmukad ja hakkajad kõigis oma ettevõtmistes.

2. Koos tegutsemised mu arvamust naiskodukaitsjatest just väga palju ei muutunud. Pigem tekkis konkreetsest inimesest parem pilt.

3. Nendega, keda tean, jah. Hea oleks enne küll seda luuramise kunsti veidi õppida ja drillida.

Andrus, Tartu maleva formeerija

 

1. Minu meeskonnas olnud (enamikust) naiskodukaitsjatest võib rääkida ülivõrdes. Täpsed, kohusetundlikud, abivalmis, rõõmsameelsed, lahendusi otsivad/pakkuvad.

2. Mind see ei üllatanud. Arvasin enne ja ka praegu väga hästi.

3. Enamusega läheksin luurele kinnisilmi.Jukko, Harju maleva Männiku malevkonna miinipildujarühma liige

 

1. Jah, meie rühma parameedik on naiskodukaitsja, kes on auastmelt nooremseersant. Kaitseliiduga liitudes üllataski, et rühmas on ka kasvult pisike naisterahvas. Aga see oli nii ainult esimesel korral, kui temaga esimest korda kohtusin. Võitluskaaslasena on ta nagu iga teinegi meie rühmas, pigem pole see meeleski, et ta on naiskodukaitsja, kuigi mõnikord ta naljatledes tuletab seda meelde. Ta on üks meie rühmast. Suudab end edukalt kehtestada, on alati rõõmus ja positiivne, hea huumorisoonega, suure südamega inimene ning ei kujutakski ette, kui ta miinipildujarühma liige poleks.

2. Naiskodukaitsjatest arvan hästi. See, et üks naiskodukaitsja on meie rühma liige, pole arvamust mõjutanud.

3. Loomulikult! Tegelikult olengi luurel käinud. Ühel õppusel oli meie jaol vaja üht luureülesannet harjutada ning meie rühma naiskodukaitsja oli siis jaoülem.

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja
Foto: Monika Ristisaar

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu koostöö tulemusena on saavutatud vastastikune usaldus ja austus. Meist on saanud võitluskaaslased, keda me hindame ja kellega oleme valmis iga kell koos luurele minema. Me teame, et meie seljatagune on kaetud, samamoodi nagu me hoiame enda kaaslasi, enda kaitseliitlasi, enda naiskodukaitsjaid, enda kodumaad.

FastLion CMS

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja

Foto: Monika Ristisaar Suurõppusel Siil 2018 osales üle 1800 naiskodukaitsja nii Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste koosseisus kui ka kõikvõimalikes muudes rollides Väljas olid üksuste liikmed alates lihtsõduritest ja lõpetades rühmaülematega, lisaks formeerijad, meedikud, toitlustajad, tsiviil-sõjalise koostöö spetsialistid ning teavitusmeeskondade liikmed ja teisi rolle täitvad naised Naiskodukaitsjad on järjepidevalt kinnistanud oma rolli Eesti kaitsevõimes. Juba 2003. aastal hakati Naiskodukaitse liikmeid Kaitseliidu üksustesse kaasama. Tänaseks päevaks on paljude liikmete igapäevaelu osaks nädalavahetused õppustel.

Minu võitluskaaslane on naiskodukaitsja

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse