Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Mentor kui teise inimese värske pilk minu valikutele Mentor kui teise inimese 17. -18. novembril toimus Läänemaal Linnamäel Naiskodukaitse 6. mentorikursus. Kursusel osalejate peamiseks eesmärgiks oli soov saada sügavamaid teadmisi mentorlusest ning jõuda selgusele, kas neis endis on piisavalt potentsiaali sellise töö tegemiseks. Mentorlus ← Eelmine Avalike suhete kursus ehk kuidas pingelistes olukordades naeratades külma närvi säilitada Järgmine → Taive Saar pälvis kodanikupäeva aumärgi Mentor kui teise inimese värske pilk minu valikutele

Mentor kui teise inimese värske pilk minu valikutele

Veronika Isberg, Janika Kurvits ja Annely Koolmann 19. nov. 2018

17.-18. novembril toimus Läänemaal Linnamäel Naiskodukaitse 6. mentorikursus.Kursusel osalejate peamiseks eesmärgiks oli soov saada sügavamaid teadmisi mentorlusest ning jõuda selgusele, kas neis endis on piisavalt potentsiaali sellise töö tegemiseks.

Mentor kui teise inimese värske pilk minu valikutele
Mentorikursuse 6. lend. Foto: Veronika Isberg

Kaasaegse tehnika kiire areng, inimeste hõivatus ning ajaline piiratus tõi grupiarutelus välja uue mõiste – e-mentorlus. Jõuti järeldusele, et mentor saab olla toeks ja nõuandjaks ka siis, kui kohtumisvõimalused puuduvad.

 

Naiskodukaitses on mentorlus väga vajalik nii uutele liikmetele kui ka vanadele „kaladele“, et leida oma teed või uusi väljakutseid organisatsioonis. Hetkel on aga mentorite arv ja mentorlus kui tegevus Naiskodukaitse liikmete seas tagasihoidlik. Teadlikkust aitaks tõsta ja tõhustada programmi tutvustamine ja võimaluste pakkumine erinevatel juhtimistasanditel nii ringkondades kui ka jaoskondades.

 

Mentori uppumine bürokraatiasse ja paberimajandusse on pelgalt müüt – tegelikkus on palju inimsõbralikum. Mentorilt ei saa eeldada, et kõikide mentee’de unistused ja soovid meelde jääks. Seega on märkmete tegemine nõustamisprotsessi loomulik osa, mida ei tasu karta. Vastupidi, see on vajalik, sest aitab kaasa eesmärkide püstitamisele ja nende täitmisele. Samuti jäävad tehtud märkmed konfidentsiaalselt mentori ja mentee vahele.

 

Suure rõõmuga tõdesime, et hea mentori iseloomujooned on meis kõigis tegelikult olemas: positiivsus, avatus, siirus, otsekohesus … Loetelu võiks jätkata mitu lehekülge.

 

Läbi rollimängude ja enesereflektsiooni õppisime ennast analüüsima nii mentori kui ka naiskodukaitsjana.

Katrin Jõgevamaa ringkonna Torma jaoskonnast: „Olen endaga rahul. Mentori ja mentee kohtumise läbimängimine andis kindlustunde mentori rolliga alustamiseks.“ Ka Janika Valga ringkonna Valga jaoskonnast kinnitas, et „kohtumiste läbimängimine andis enesekindluse, et ta on õigel teel“.

 

Kursuse teisel päeval õppisime kasutama mitmeid olulisi töövahendeid. Tähtsamad neist olid iseenda juhtimine ning oskus eristada olulist ebaolulisest. Õppisime oma aega planeerima eesmärgiga tegutseda rahulikult ja läbimõeldult, ning vältima sageli esinevat tulekahjude kustutamist.

 

Enim eufooriat tekitas muidugi ülesanne, kus pidi reaalses konfliktsituatsioonis hakkama saama. Pärast selle läbimist avaldasime kõik lootust, et reaalses elus võiks selliseid olukordi võimalikult vähe ette tulla ning kui tulebki, siis oskused probleeme täiskasvanulikult lahendada said meile igal juhul parimal moel edasi antud. Tasub meeles pidada ka vana tõde, et kõik ei saa kõigile meeldida, sest meie isiksused on väga erinevad. Naiskodukaitse on õnneks suur organisatsioon, nii et kindlasti leiab igaüks just endale sobiva mentori / mentee.

 

Mitte keegi ei saa olla valmis mentor pärast ühe koolituse läbimist – see sai kõigile selgeks. Mentoriks olemine on elukestev õpe ja nõuab palju enesearenguga tegelemist ning oma teadmiste ajakohastamist.

Mentor kui teise inimese värske pilk minu valikutele
Konfutsius: „Ütle, ja ma unustan. Näita, ja mulle jääb meelde. Kaasa mind protsessi, ja ma saan aru”. Foto: Veronika Isberg.

Grupitööde tulemusena leidsime, et enesearengut võiks iseloomustada järgnevalt:

  1. Õppimine ja arenemine;
  2. Elukestev eneseleidmine;
  3. Järjepidevus ja eesmärgid.

 

Mentorikursusel on aastate jooksul osalenud palju inimesi ja seoses Kaitseliit 100 ja EV 100 tähistamisega tekkis huvi uurida välja, kes meie hulgast on 100. kursuslane. Kursuse instruktor ja Naiskodukaitse mentorite üleriigiline koordinaator Marilin Prants uuris veidi ajalugu ning selgus, et 100. mentorikursuslane on Auli Valgamaa ringkonna Otepää jaoskonnast. Juhhei ja palju õnne!

 

Lisaks julgustab Marilin kõiki Naiskodukaitse ringkondi oma liikmete potentsiaali avama ning juba praegu mõtlema, kes nende ringkonnast sobiks osalema järgmisel aastal Virumaal toimuval 7. mentorikursusel. Nagu kursuslased tõdesid: mentoriks saamise eelduskursuseid on vähe ja protsess „kapist välja tulemiseks“ väga lihtsaks tehtud.

 

Samas, mentor ilma mentee’ta on kui viljapuu ilma viljadeta.

Siit ka üleskutse kõikidele Naiskodukaitse liikmetele üle Eesti: „Kui tunned, et oled ummikus või ristteel ega tea, kuhu poole minna või millist teed valida, siis leia üles oma ringkonnas tegutsev mentor või miks mitte ka mujal ringkonnas tegutsev mentor, kellega tunned head sidet ja kontakti, ning kirjuta talle! Ära jää oma murede ja kõhklustega üksi!“

 

Meie 100. kursuslane Auli võttis mentori mõiste kenasti kokku sõnadega: „Mentor on kui teise inimese värske pilk minu valikutele“.

FastLion CMS

Mentor kui teise inimese

Mentor kui teise inimese

Mentorikursuse 6 lend 17.-18. novembril toimus Läänemaal Linnamäel Naiskodukaitse 6. mentorikursus.Kursusel osalejate peamiseks eesmärgiks oli soov saada sügavamaid teadmisi mentorlusest ning jõuda selgusele, kas neis endis on piisavalt potentsiaali sellise töö tegemiseks.

Mentor kui teise inimese värske pilk minu valikutele

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse