Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Meditsiinigrupi õpe Meditsiinigrupi õpe Pühapäevasel päeval, 23. mail toimus Plangu õppeklassis Tallinna ringkonna naistele meditsiini õppepäev teemal "Sissejuhatus T3C-sse" ehk TCCC ehk lahingkannatanu esmaabi erinevused tavapärasest esmaabist. ← Eelmine Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt Järgmine → Kuidas naised sõdurioskusi omandasid Meditsiinigrupi õpe

Meditsiinigrupi õpe

Karen Kanniste ja Ingrid Juht 23. mail 2021

Pühapäevasel päeval, 23. mail toimus Plangu õppeklassis Tallinna ringkonna naistele meditsiini õppepäev teemal "Sissejuhatus T3C-sse" ehk TCCC ehk lahingkannatanu esmaabi erinevused tavapärasest esmaabist.

Karen:
 
Huvilisi oli üle ootuste palju, kahjuks jäid osad ka seetõttu ilma ja ootavad uut õppust uues nimekirjas. 
 
Õppepäeva viisid läbi Kaitseliidu parameedikud Rustam Babajev ja Martin Mägi, kes on valmis veel Naiskodukaitset õpetama. 
 
Õppepäeva käigus õpiti nii teooriat kui ka käelisi tegevusi. Tutvuti ¾gutiga ning iisraeli sidemega ja õpiti seda paigaldama nii endale kui ka kaaslasele , samuti spetsiaalsele mulaa¾ile. Tuletati meelde, et kannatanu vajab sooja ja kuidas teha lahingkannatanu esmast ülevaatlust ehk algoritmi cABCDE
Meditsiinigrupi õpe
Meditsiinigrupi õpe
Meditsiinigrupi õpe
Ingrid:
 
Läbiviijate sõnul puudub paljudel NKK liimetel oskus, kuidas erineb esmaabi andmine reaalselt tule all ja tsiviilis. Kalevi jaoskonnast osales neli liiget (2 värsket ja 2 staa¾ikamat liiget).
 
Esmane asi, millega TCCC puhul tegeleda, on vastutuli - esmajoones tuleb täita üksusele antud ülesanne, vältides uute haavatute teket. Võimalusel tuleb vastutule ajal kannatanut distantsilt juhendada (ideaalis osaleb kannatanu ise tulevahetuses edasi ja püüab ise varjuda, võtab ise välja CAT ¾guti, võimalusel asetab selle enesele). Alles siis, kui olukord veidi rahuneb või kui kannatanu on saanud varjuda, saavad kaaslased anda esmaabi. Abi andmine koosneb kolmest etapist: 1) abi tule all, 2) tatikaline abi ja 3) abi evakuatsioonil.
 
Instruktorid tutvustasid Israeli rõhtsidet ja sidumistehnikat ja saime paarilistega koos sidumist proovida. ®guti panekul on mitu olulist asja, mida tuleb arvestada ja osalejatel sai ¾guti panek põhjalikult selgeks. Rääkisime ka läbi veidi pingelise õhkrinna ja põletuse esmaabist, tegime reaalselt läbi kannatanu ülevaatuse, kannatanu katmist termotekiga ja kannatanu jälgimist. Päev oli väga tegus ja õpetlik.
Meditsiinigrupi õpe

FastLion CMS

Meditsiinigrupi õpe

Meditsiinigrupi õpe

Karen: Huvilisi oli üle ootuste palju, kahjuks jäid osad ka seetõttu ilma ja ootavad uut õppust uues nimekirjas Õppepäeva viisid läbi Kaitseliidu parameedikud Rustam Babajev ja Martin Mägi , kes on valmis veel Naiskodukaitset õpetama Pühapäevasel päeval, 23. mail toimus Plangu õppeklassis Tallinna ringkonna naistele meditsiini õppepäev teemal "Sissejuhatus T3C-sse" ehk TCCC ehk lahingkannatanu esmaabi erinevused tavapärasest esmaabist.

Meditsiinigrupi õpe

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse