Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda ​Sportlased viivad võidupüha paraadilt Tänavusteks tuletoojateks on malevate 2018. aasta parimad nais- ja meessportlased. Tartu maleva juhatuse otsuse kohaselt on tänavused tuletoojad Tartu ringkonna naiskodukaitsja Helen Saal ja kaitseliitlane Indrek Roos. Varem antud teenetemärgid: • Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk 2005 • Kaitseliidu teenetemedali III klass 2008 • Eriklassi teenetemedal 2009 • Kaitseliidu teenetemedali II klass 2015 ← Eelmine Tartu võistkonnad saavutasid Naiskodukaitse taktikalisel laskevõistlusel teise ja neljanda koha Järgmine → Kas uppuja päästmine on uppuja enda asi? ​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda

​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda

18. juunil 2019

Tänavusteks tuletoojateks on malevate 2018. aasta parimad nais- ja meessportlased. Tartu maleva juhatuse otsuse kohaselt on tänavused tuletoojad Tartu ringkonna naiskodukaitsja Helen Saal ja kaitseliitlane Indrek Roos.

​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda
Foto: Gunnar Teas

Helen Saal on Naiskodukaitse tegevliige 2003. aastast, panustades aktiivselt nii Naiskodukaitse kui Kaitseliidu tegevusse. Muude tegevuste hulgas on Helen silmapaistvalt esindanud Kaitseliitu erinevatel spordivõistlustel, olgu selleks siis suusatamine, võrkpall, orienteerumine, sõjaline kolmevõistlus, militaarjooks või laskmine. Helenit on tunnustatud Kaitseliidu parima naissportlase tiitliga 2015. ja 2016. aastal. Helen on edendanud spordielu ka Naiskodukaitse Tartu ringkonnas, viies vabatahtlikult läbi võrkpallitreeninguid, aidates korraldada erinevaid tervise- ja spordipäevi, suunates ringkonna liikmeid esindama nii ringkonda kui malevat erinevatel võistlustel ja propageerides erinevaid sportimisvõimalusi liikmete seas. Alates 2017. aastast tegutseb Helen ka Kaitseliidu Tartu maleva vabatahtliku spordipealikuna – korraldab maleva spordielu (treeningud, võistlused), tegeleb võistkondade komplekteerimisega erinevatele Kaitseliidu ja jõustruktuuride võistlustele ning korraldab ka Kaitseliidu orienteerumisvõistlust. Oma tegevuses spordipealikuna püüab Helen kokku tuua nii maleva, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste kui Kodutütarde sportlased, andes võimaluse kõikidele panustamiseks ja spordi tegemiseks. Lisaks sellele on Helen alati valmis ise panustama ja võistlejana esindama nii kodumalevat, ringkonda kui kogu Kaitseliitu.

 

Helen kuulub Kaitseliidu üksusesse, tegutsedes sidepidajana juhtimis- ja tagalarühmas. Õppustel paistab ta silma kohusetundliku ja aktiivse liikmena, kes täidab täpselt temale pandud ülesandeid, kuid on vajadusel võimeline ka loominguliselt võtma endale suuremat vastutust ning tegutsema väljaspool oma ametikoha ettenähtud piire. Ta on väljaõppel kogemustega ja hinnatud kaaslane, kes suudab innustada rühmakaaslasi ka rutiinsetes või tülikamates ülesannetes. Lisaks sellele on tähelepanuväärne Heleni oskus tõmmata entusiastlikult rühma liikmeteks teisi naiskodukaitsjaid, keda ta üksuse õppustel regulaarse väljaõppe kõrvalt on juhendanud ja koolitanud. Tänu Helenile on tema üksuse sidejagu mitme liikme võrra täienenud.

 

Helen on inspireeriv ja väga kogenud naiskodukaitsja, kes jagab hea meelega oma kogemusi ja teadmisi kõigi kaaslastega. Tulenevalt oma suurest organisatsiooniteadlikkusest, on tal olnud suur roll tagamaks juhtide järelkasvu Tartu ringkonnas.

Varem antud teenetemärgid:
• Naiskodukaitse Liiliaristi V klass 2007
• Kaitseliidu III klassi teenetemedal 2010
• Kaitseliidu Tartu Maleva teenetemärk
2012
• Naiskodukaitse Liiliaristi IV klass 2012
• Kaitseliidu II klassi teenetemedal 2015
• Kaitseliidu I klassi teenetemedal 2018

​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda
Helen Saal ja Indrek RoosFoto: Sander Silm
​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda
Foto: Gunnar Teas

Indrek Roos on inimene, kelle peale võib alati kindel olla. Ta panustab maleva esindusvõistkondade koostamisse nii maleva kui Kaitseliidu-üleste võistluste jaoks, otsides ja veendes inimesi esindama Tartu malevat ka jõustruktuuri võistlustel. Tema tugevateks aladeks on vastupidavust nõudvad pikamaajooksud/rännakud ja raskejõustik, kus ta on sangpommispordis nii Kaitseväe kui Kaitseliidu mitmekordne meister. Väga tähtsal kohal Indreku võitude hulgas on 2. ja 3. koht maailma raskeimal militaarvõistlusel ERNA. Ta on osalenud ka Admiral Pitka luureretkel ja Utria dessandil, kus on mõlemal korral saavutanud nii esikoha kui ka teisi auhinnalisi kohti.
Indrek on esindanud Kaitseliitu välismaal, osaledes edukalt näiteks Suurbritannias Altcar Challenge´il aastatel 2015 ja 2016, kus saavutati kaks aastat järjest parima välisvõistkonna tiitel. Aastatel 2009, 2014, 2015 ja 2016 osales ta Leedu rahvuslike vabatahtlike kaitseorganisatsioonide KASP mängudel, kus ta oma meeskonnaga jõudis samuti enamusel aastatel esikolmikusse. Kaitseliidu-ülesel sõjalisel kolmevõistlusel on ta osalenud juba 2006. aastast alates, kusjuures Tartu malev on seda võistkondlikult võitnud juba 12 aastat ja individuaalselt on ta võitnud need meistrivõistlused kümnel korral. Lisaks on Indrek selle taga, et võistlustel oleks võistkonnas tugevad sportlased, kellele ta otsib enne võistlusi harjutamisvõimalusi, et tulemused oleksid maksimaalsed. Käesoleval aastal on üks tema olulisemaid võite Scoutsrännaku võit, mis on seda magusam, et eelnevatel aastatel on ta jäänud küll tippu, kuid mitte pälvinud võitu. Kindral Tõnissoni militaarrännakul on Indrek osalenud kümnel korral ja võitnud selle seitse korda. Indrek ei ole sportlikus mõttes sportlane, kes teeks süstemaatiliselt treeninguid mingi võistluse nimel, vaid ta käib mõned korrad enne võistlust jooksmas ning tuleb ja võidab, seda n-ö loomuliku ande ja maameheliku visaduse pealt. 

Kaitseliidu parimaid sportlasi on valitud alates 2015. aastast ning kõik need aastad on Kaitseliidu parima meessportlase tiitli võitnud Tartu maleva tegevliige Indrek Roos. Lisaks pälvis ta 2016. aastal parima spordipealiku tiitli.

Varem antud teenetemärgid:
• Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk 2005
• Kaitseliidu teenetemedali III klass 2008
• Eriklassi teenetemedal 2009
• Kaitseliidu teenetemedali II klass 2015

FastLion CMS

​Sportlased viivad võidupüha paraadilt

​Sportlased viivad võidupüha paraadilt

Foto: Gunnar Teas Helen Saal on Naiskodukaitse tegevliige 2003 aastast, panustades aktiivselt nii Naiskodukaitse kui Kaitseliidu tegevusse Tänavusteks tuletoojateks on malevate 2018. aasta parimad nais- ja meessportlased. Tartu maleva juhatuse otsuse kohaselt on tänavused tuletoojad Tartu ringkonna naiskodukaitsja Helen Saal ja kaitseliitlane Indrek Roos.

​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse