Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Väärtuste kandjad võidupüha paraadil Väärtuste kandjad võidupüha paraadil Selle aasta võidupüha paraadi teemaks on "väärtused ja traditsioonid". Seda teemat annavad edasi tuletoojad, kes on kodutütardest ja noorkotkastest välja kasvanud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmed. ← Eelmine Riigikogu Esimees Ene Ergma tutvus baasväljaõppega Järgmine → Võidupüha lugemisvara: Naiskodukaitse ajaleht "Minu valik ja võimalus" Väärtuste kandjad võidupüha paraadil

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil

Kersti Tee 19. juunil 2013

Selle aasta võidupüha paraadi teemaks on "väärtused ja traditsioonid". Seda teemat annavad edasi tuletoojad, kes on kodutütardest ja noorkotkastest välja kasvanud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmed.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Kirsikast on tänaseks saanud Järva ringkonna aseesinaine. Foto: Ants Leppoja

*

Järva tuletooja Kirsika Ilmjärv sobib tuletoojaks just järjepidevuse kandja ja väga särava inimesena. Ta on alustanud oma tegevust kodutütrena, sealt edasi kasvanud noortejuhiks ja väga aktiivseks naiskodukaitsjaks. Tänaseks on ta Kodutütarde ringkonnavanema abi ja Naiskodukaitse Järva ringkonna aseesinaine. Ta on valitud ka 2012. aastal Järva ringkonna aasta naiskodukaitsjaks. Kirsika suur eeskuju on olnud tema vanaema, kes ka oma nooruses oli kodutütar. Lisaks sellele tantsib ta Naiskodukaitse Järva ringkonna rahvatantsurühmas Kõver küünarnukk. Kirsika töötab Koeru Keskkooli huvijuhina.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Lisaks noortega tegelemisele on Anu edukalt osalenud mitmel militaarvõistlusel. Foto: Helja Kaptein

*

Hiiumaale viib tule Anu Saue, kes on kolme lapse ema, Keskkonnaameti veespetsialist ja noortejuht. Naiskodukaitses on Anu aastast 2006. Tegeledes noortega on ta täielikult pühendunud nende mitmekülgsele arengule. Anu suur hobi ja kirg on vabal ajal orienteerumine ning hea meelega õpetab ta noori orienteeruma, kusjuures tehes füüsilist pingutust ja mõtlemist nõudva spordiala lastele põnevaks. Looduse ja keskkonnakaitsega tihedalt seotuna oskab ta selle kaitsmise olulisust edukalt põhjendada nii lastele kui täiskasvanutele. Juba mitmeid aastaid on Anu edukalt läbinud patrullvõistluse „Valge Laev”, Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna rännakmatka „Tihu Kevad” ning osalenud mitmeid kordi suurt vastupidavust nõudval Naiskodukaitse koormusmatkal.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Anne-Liis on sõbralik, koostöötahteline ja heade ideedega Naiskodukaitse liige. Foto: erakogu

*
Sakala ringkonna tuletooja Anne-Liis Taim
sai kodutütreks 2005. aastal ning Naiskodukaitse noorliikmeks 2012. aastal. Ta on osalenud lastekaitsepäeva, Mari Raamoti teemalise näidendi, Naiskodukaitse spordivõistluse korraldamises, panustanud formeerimismeeskonna töösse ning taganud maleva ürituste toitlustamist. Anne-Liis on sõbralik, koostöötahteline ja heade ideedega Naiskodukaitse liige. Praegu õpib ta Viljandi Kesklinna Kooli 9. klassis ning soovib kunagi saada noorsoopolitseinikuks. Anne-Liis osales ka noorte ettevõtlikkusprogrammis Entrum ja tegeles sotsiaalse ettevõtlusega, kus koguti rõivaabi ning jagati abivajavatele peredele. Lisaks lööb ta kaasa Toidupangas.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Airikal on suur roll kahe organisatsiooni omavahelise koostöö edendamisel. Foto: erakogu

*

Tallinna tuletooja Airika Troost on Naiskodukaitses olnud väga aktiivne üritustel osaleja ja korraldaja. Ta alustas kodutütrena Rapla ringkonnas 2004. aastal ning 2006. aastal astus Naiskodukaitsesse. Kolinud Talinnasse, asus ta aktiivselt tegutsema Kodutütarde Tallinna ringkonnas rühmajuhina. Airika on juba mitmendat ametiaega Kodutütarde Tallinna ringkonnavanem, juhtides samal ajal oma rühma, kus on üle 30 neiu. Naiskodukaitses on Airika samuti väga aktiivne, ta on Lääne jaoskonna juhatuse asendusliige ning noortejuhtide erialagrupi juht, samuti aktiivne spordi erialagrupis. Ta on korraldanud mitmeid üritusi, kuhu on kutsutud nii kodutütred kui naiskodukaitsjad. Seega on tal suur roll kahe organisatsiooni omavahelise koostöö edendamisel. Praegu on Airika kahe lapsega kodune.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Imbi aitab ettevõtliku noortejuhina viia läbi kodutütardele ja noorkotkastele erinevaid põnevaid üritusi. Foto: erakogu

*

Läänemaa tuletooja Imbi Esko oli aastatel 2007-2012 Kodutütarde Lääne ringkonna aktiivne ja tegus kodutütar. Selle aja jooksul osales ta kolmel korral võistlusmatkal „Ernake“ ja tõi oma võistkonnaga kaks kolmandat kohta Läänemaale. Nüüd aitab ta ise juba ettevõtliku noortejuhina viia läbi kodutütardele ja noorkotkastele erinevaid põnevaid üritusi. Imbi lõpetas sellel aastal Pärnu Koidula Gümnaasiumis 11. klassi. 2013. aastal sai temast naiskodukaitsja, kus ta on juba osalenud patrullvõistlusel „Valge Laev“ ning koormusmatkal, kus saavutati Läänemaa võistkonnaga neljas koht.  

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Ave on Kose jaoskonna üks eestvedajaid ja Harju ringkonna juhatuse liige. Foto: Anne Mäenurm

*

Harju tuletoojat Ave Naela võis kodutütrena näha nii jalgrattamatkadel, laagrites, võistlusmatkal „Ernake“ kui omaloomingu võistlustel. Alates 2006. aastast, mil kodutütrest sai naiskodukaitsja, on Ave pühendanud suure osa oma vabast ajast organisatsiooni arendamisele. Ave on Kose jaoskonna üks eestvedajaid ja Harju ringkonna juhatuse liige. Kuid tema kirg kuulub avalike suhete erialagrupile, mille juht on ta olnud alates 2010. aastast ja kus ta haldab ka ringkonna kodulehte. Ka tööelus panustab Ave riigikaitsesse ning töötab Kaitseministeeriumis teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.  

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Elina on osalenud võistlustel „Valgel laev“, Utria dessant, Naiskodukaitse koormusmatk ning Naiskodukaitse laskevõistlus. Foto: erakogu

*

Saaremaa tuletooja Helina Eist astus kodutütarde ridadesse 2004. aastal. Helina oli aktiivne kodutütar, osales vabariiklikel ja piirkondlikel võistlustel, kus ta saavutas väga häid tulemusi. Tema esimesi saavutusi oli omaloomingu võistlus Pärnus, kus ta esitas luuletuse „Kodutütar truu“ ja sai esimese koha. Naiskodukaitsesse astus Helina 2012. aastal ja asus tegelema meditsiini, formeerimise ning spordiga. Ta on osalenud võistlustel „Valgel laev“, Utria dessant, Naiskodukaitse koormusmatk ning Naiskodukaitse laskevõistlus. Eraelus õpib Helina Tartu Ülikoolis meditsiini.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Heleen on käinud kahel korral Eel-Ernal, laskevõistlustel ning suusavõistlustel. Foto: erakogu

*

Võrumaa tuletooja Heleen Vene sai Kodutütarde liikmeks 2004. aastal. Kodutütrena osales ta suusa- ja militaarvõistlustel nii maakondlikul kui ka üle-eestilisel tasemel. Naiskodukaitse liikmeks sai ta 2008. aastal ning spordigrupi liikmena on ta käinud kahel korral Eel-Ernal, laskevõistlustel ning suusavõistlustel. Ta on tore ning äärmiselt sõbralik neiu kelle peale võib alati kindel olla. 2010.aastal lõpetas Heleen Eesti Maaülikooli veemajanduse eriala ehitusinseneriõppe ja hetkel töötab hüdrotehnikainsenerina.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Liina on sädeinimene ning mitmete ideede generaator. Foto: erakogu

*

Viru tuletooja Liina Lepik on inimene, kes panustanud organisatsiooni tegevusse väga palju juba kodutütrena, 2009. aastast naiskodukaitsjana. Liina on sädeinimene ning mitmete ideede generaator. Leiab alati võimaluse üritustest osavõtmiseks ning abistamiseks. Just abivalmidus on Liina suurimaid voorusi, ta on rõõmsameelne ning saab väga hästi hakkama keerulistes olukordades. Ta on Viru-Nigula jaoskonna juhatuse liige ja aktiivne erinevates erialagruppides. Tema peres on kasvamas neli last.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Mirell on hea organiseerimisvõimega, täpne ja kohusetundlik kodutütarde rühmajuht. Foto:erakogu

*

Põlva ringkonna tuletooja Mirell Lattik on hea organiseerimisvõimega, täpne ja kohusetundlik kodutütarde rühmajuht. Kanepi rühma kodutütreks sai Mirell 2003. aastal ja Naiskodukaitsega liitus 2010. aastal. Naiskodukaitses on tema erialaks noortejuht ja lisaks sellele on ta Kanepi jaoskonna aseesinaine. Hetkel õpib ta Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuse õpetajaks.  

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Tiina peale võib alati loota ja olla kindel, et mida ta lubab seda ka teeb. Foto: erakogu

*

Alutaguse ringkonna tuletooja Tiina Raudmäe on väga tubli noortejuht olnud juba 2002. aastast ja Naiskodukaitse liige sama aasta lõpust. Praegu on ta Alutaguse ringkonna Avinurme jaoskonna esinaine, organisatsiooniõpetuse õpetaja ja noortejuht. Tiina peale võib alati loota ja olla kindel, et mida ta lubab seda ka teeb. Eraelus töötab ta kokana.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Jaanika on alates 9. eluaastast olnud kodutütar. Foto: erakogu

*

Valga ringkonna tuletooja Jaanika Niklus on alates 9. eluaastast olnud kodutütar. Kodutütrena oli ta väga aktiivne ja seda aktiivsust jagub tal ka Naiskodukaitse jaoks. Naiskodukaitses tegeleb aktiivselt meditsiini grupis grupi juhina, noortegrupis ning on Valga jaoskonna aseesinaine. Lisaks sellele on ta ringkonda edukalt esindanud vabariiklikel võistlustel. Ta töötab Valgamaa malevas kodutütarde instruktorina.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Marion on olnud aktiivne esmaabi tagaja, aga veel enam esmaabi instruktor. Foto: erakogu

*

Tartu tuletooja Marion Ploovits on olnud kooliõpilasena kodutütar ning kirjutanud sooviavalduse Naiskodukaitsesse astumiseks kohe pärast 18-aastaseks saamist 2001. aastal. Ta on olnud aktiivne esmaabi tagaja, aga veel enam esmaabi instruktor. Eraelus on Marion sisearst. Hetkel kasvatab 9-kuust last.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Kaie on tõeliseks eeskujuks teistele liikmetele. Foto: Kaupo Rohtla

*

Jõgeva tuletooja Kaie Rohtla sai kodutütreks 1995. aastal ja naiskodukaitsjaks 1999. aastal. Ta on olnud väga aktiivne naiskodukaitsja ja tõeliseks eeskujuks teistele liikmetele. Praegu on ta Põltsamaa jaoskonna aseesinaine, eraelus embrüoloog.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Andria suur kirg on esmaabi. Foto: erakogu

*

Pärnumaa tuletooja Andria Hüva liitus Naiskodukaitse ridadega käesoleval aastal, sest omad piirid seadis vanus (16. aastat) ja kibekiire aeg Pärnu Koidula Gümnaasiumi gümnasistina. Ta õpib bioloogia-keemia eriklassis. Naiskodukaitsjana on tema suur kirg esmaabi.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil
Margit on olnud nii rühmavanem kui ka kodutütarde ringkonnavanem ning töötanud Rapla malevas instruktor-noortejuhina. Foto: erakogu

*

Rapla ringkonna tuletooja Margit Kadak on kodutütar aastast 1994. Ta on olnud nii rühmavanem kui ka kodutütarde ringkonnavanem ning töötanud Rapla malevas instruktor-noortejuhina. Naiskodukaitsega liitus Margit 2001. aastal ning on hetkel Hiie jaoskonna juhatuse liige. Mitmeid aastaid on ta olnud Põrgupõhja retke kohtunik. Eraelus töötab Margit Vändra gümnaasiumi huvijuhina.

FastLion CMS

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil

Kirsikast on tänaseks saanud Järva ringkonna aseesinaine Foto: Ants Leppoja * Järva tuletooja Kirsika Ilmjärv sobib tuletoojaks just järjepidevuse kandja ja väga särava inimesena Selle aasta võidupüha paraadi teemaks on "väärtused ja traditsioonid". Seda teemat annavad edasi tuletoojad, kes on kodutütardest ja noorkotkastest välja kasvanud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmed.

Väärtuste kandjad võidupüha paraadil

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse