Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja Pühapäeval, 7. aprillil kogunes Tartus Miina Härma Gümnaasiumis Naiskodukaitse keskkogu. Päev oli töine, vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel, valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid ning esitleti uut aastaraamatut. Järgmine → Sinilille kandmine on auasi - kõigile! Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut

Airi Tooming 9. aprillil 2019

Pühapäeval, 7. aprillil kogunes Tartus Miina Härma Gümnaasiumis Naiskodukaitse keskkogu. Päev oli töine, vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel, valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid ning esitleti uut aastaraamatut.

Naiskodukaitse keskkogu algab traditsiooniliselt, kõnega Isamaale, mille peab lähtuvalt keskkogu toimumispaigast kohaliku ringkonna esinaine. Sel korral inspireeris meid südamliku mõtisklusega Tartu ringkonna esinaine Triin Seppet. Kõne täisteksti saab lugeda siit.

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut
Foto: Kadri Paomees

Naiskodukaitse keskkogu kuulas ära Naiskodukaitse esinaise, keskjuhatuse ning keskrevisjonikomisjoni 2018. aasta aruanded ning valis uued liikmed nii keskjuhatusse, keskrevisjonikomisjoni kui ka Kaitseliidu keskkogule.

 

 

Lisaks traditsioonilistele teemadele esitleti sel korral ka Naiskodukaitse uut aastaraamatut, mida antakse välja iga kahe aasta tagant. Aastaraamat sisaldab organisatsiooni kahe aasta peamisi teetähiseid nii üle-eestilisel kui ringkondade tasandil.

 

Naiskodukaitse keskjuhatusse valiti uute liikmetena Ave Rallmann Pärnumaa ning Eda Leola Tartu ringkonnast.

 

Ave Rallmann on Naiskodukaitse liige 2004. aastast. Esimesed aastad tegutses Ave Tartu ringkonnas, alates 2009. aastast on ta aga Pärnumaa ringkonna naiskodukaitsja. Ta on läbinud Sõdurioskuste kursuse, tegutsenud staabiassistendi ja välikokana ning läbinud ka vastavad erialakursused. Samuti on ta tegutsenud instruktorina nii baasväljaõppe tasemel kui erialakursustel. Ave oli Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna instruktor aastatel 2011-2016 ning praegu töötab Kaitseliidu Pärnumaa malevas personalispetsialistina.

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut
Ave Rallmann Foto: Naiskodukaitse
Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut
Eda Leola Foto: Naiskodukaitse

Eda Leola on Naiskodukaitse Tartu ringkonna liige 2006. aastast. Ta on olnud erinevatel ametikohtadel ringkonna tasandil ning praktiseerinud instruktorina nii koduringkonnas kui üle-eestilistel erialakursustel. Ise ütleb ta oma motivatsioonikirjas nõnda: „ Ma ei julge väita, et tean kõigest kõike ja oskan kõikjal lennult kaasa rääkida. Sellest hoolimata pean end õppimisvõimeliseks ja usun, et aastad organisatsioonis on andnud kaasa pagasi, mille najal ennast uutest väljakutsetest läbi närida. Arvan, et minu südameasjaks võiks saada väljaõpe ja sellega seonduv. Usun, et olen saavutanud julguse oma mõtteid avalikult välja öelda.“

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut
Evely Sagor Foto: erakogu

Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni uueks liikmeks valiti Evely Sagor.

Evely on Harju ringkonna liige, Naiskodukaitsesse astus ta 2012. aastal. Ta on staabiassistent ning tegutseb aktiivselt avalike suhete valdkonnas. Mitmeid aastaid on ta kuulunud Harju ringkonna revisjonikomisjoni.

Kaitseliidu Keskkogu uuteks delegaatideks valiti Helen Saal ja Esti Meier.

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut
Helen Saal Foto: Naiskodukaitse

Helen Saal on organisatsiooni liige aastast 2002. Ta on panustanud nii Naiskodukaitse kui Kaitseliidu tegevusse ning plaanib seda teha ka edaspidi. Kaitseliidu tegevusse panustamine on seisnenud enamasti kompanii õppustel ja väljaõppes osalemises või spordivõistlustel Kaitseliidu esindamises. Helen on ka Kaitseliidu Tartu maleva spordipealik. Lisaks on ta aastaid panustanud revideerimisvaldkonna arengusse nii ringkonnas kui keskrevisjonikomisjonis.

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut
Esti Meier Foto: erakogu

Esti Meier on Naiskodukaitse liige 2008. aastast, esialgu Võrumaal, viimased aastad aga Tallinna ringkonnas. Ta on olnud ringkonna avalike suhete grupi juht ning ringkonna juhatuse liige. Lisaks on ta hetkel teist ametiaega Naiskodukaitse sümboolikakomisjoni liige.

 

Keskkogu on Naiskodukaitse kõrgeim juhtorgan, kus osalevad hääleõigusega kõikide ringkondade esinaised, aseesinaised, igast ringkonnast kaks valitud liiget ja Naiskodukaitse esinaine ning sõnaõigusega Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmed.

FastLion CMS

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja

Naiskodukaitse keskkogu algab traditsiooniliselt, kõnega Isamaale, mille peab lähtuvalt keskkogu toimumispaigast kohaliku ringkonna esinaine Sel korral inspireeris meid südamliku mõtisklusega Tartu ringkonna esinaine Triin Seppet Pühapäeval, 7. aprillil kogunes Tartus Miina Härma Gümnaasiumis Naiskodukaitse keskkogu. Päev oli töine, vaadati tagasi möödunud aastale, arutleti organisatsiooni seisukohalt olulistel teemadel, valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid ning esitleti uut aastaraamatut.

Naiskodukaitsjad pidasid keskkogu ja esitlesid uut aastaraamatut

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse