Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse tunnuslause on valitud! Naiskodukaitse tunnuslause on valitud! Väärtustame kodumaad – Naiskodukaitse. Nii kõlab Naiskodukaitse värske tunnuslause. Tunnuslause tutvustab Naiskodukaitse kui organisatsiooni ideed ning annab edasi nii organisatsiooni kui ka selle üksikute liikmete tegutsemismotiivi. Tunnuslause leiab edaspidi laialdast kasutust erinevates avalikkusele suunatud materjalides (plakatitel, voldikutes, bänneritel, Naiskodukaitse sümboolikaga esemetel, jne). See omakorda aitab kaasa Naiskodukaitsest ühtse kuvandi tekkimisele ühiskonnas. Täname kõiki, kes tunnuslause valimisele kaasa aitasid! Naiskodukaitse sümboolikakomisjon ← Eelmine Pildiülevaade Maakaitsepäeva tähistamisest üle Eesti Järgmine → Esmaabi instruktorid täiendasid end Saaremaal Naiskodukaitse tunnuslause on valitud!

Naiskodukaitse tunnuslause on valitud!

Triin Tõnsing, sümboolikakomisjoni juht 12. juulil 2013

Väärtustame kodumaad – Naiskodukaitse. Nii kõlab Naiskodukaitse värske tunnuslause. Tunnuslause tutvustab Naiskodukaitse kui organisatsiooni ideed ning annab edasi nii organisatsiooni kui ka selle üksikute liikmete tegutsemismotiivi. Tunnuslause leiab edaspidi laialdast kasutust erinevates avalikkusele suunatud materjalides (plakatitel, voldikutes, bänneritel, Naiskodukaitse sümboolikaga esemetel, jne). See omakorda aitab kaasa Naiskodukaitsest ühtse kuvandi tekkimisele ühiskonnas.

Tunnuslause valiti välja Naiskodukaitse sümboolikakomisjoni algatusel ning protsessi kaastati laiapõhjaliselt nii naiskodukaitsjad ise kui kaasamõtlejad väljastpoolt organisatsiooni. Kevadel tunnuslause valimiseks korraldatud konkursile esitati kokku 148 erinevat varianti, kõik omanäolised ja erineval viisil meie tegevust peegeldavad. Naiskodukaitse sümboolikakomisjon valis neist välja seitse. Valik oli raske, kuid siiski võrdlemisi üksmeelne. Sümboolikakomisjoni valiku aluseks oli tulevase tunnuslause vastavus meie väärtustele, organisatsiooni tegevuspõhimõtetele, keeleline kõla ning laiapõhjalisus – tunnuslause ei saa olla ühe erialagrupi või tegevussuuna keskne, see peab kõnetama kogu organisatsiooni. Et selgitada välja lausetega seoses tekkivaid mõtteid, kutsuti inimesi osalema arvamusküsitluses. Osales 180 inimest, neist 62 naiskodukaitsjad ning 118 organisatsioonivälised vastajad. Sõelale jäänud lause tekitas ühtviisi positiivseid emotsioone enamuses arvamusküsitluses osalenutes. Rõhutati selle lause laiapõhjalisust, ajas püsivust ning seostumist isikliku vastutusega. Oma hinnangu tunnuslausete võimaliku mõju kohta Naiskodukaitse kuvandile ja mainele andsid ka paar avalike suhete valdkonna eksperti. Lõplikku otsuse Naiskodukaitse tunnuslause kinnitamise osas langetas Naiskodukaitse keskjuhatus.

Naiskodukaitse tunnuslause on valitud!
Pildil naiskodukaitsjad Vabadussõja võidusamba avamisel 2009. aastal. Foto: E. Nõgu

Esialgse variandi sõelale jäänud tunnuslausest pakkus välja Sakala ringkonna esinaine Tiina Ott. Ta rõhutab, et Naiskodukaitset eristab teistest vabatahtlikest organisatsioonidest just seos kodumaaga. Tiina töötab karjäärinõustajana ja just selle tõttu oskab ta hinnata väärtuste olulisust meie elus ja igapäevategevuses. „Väärtused näitavad, mis on meie jaoks oluline, õige ja hea  ehk millist lähtuvalt me teeme oma valikuid ja otsuseid. Kui midagi väärtustame, siis järgime seda igas oma tegevuses. Väärtused on ka ajas püsivad.  Seega loodan südamest, et meie organisatsioon jääb alati kestma ning ka liikmed on püsivad”, ütleb Tiina meie uut tunnuslauset kommenteerides.

 

Täname kõiki, kes tunnuslause valimisele kaasa aitasid!

 

Naiskodukaitse sümboolikakomisjon

FastLion CMS

Naiskodukaitse tunnuslause on valitud!

Naiskodukaitse tunnuslause on valitud!

Tunnuslause valiti välja Naiskodukaitse sümboolikakomisjoni algatusel ning protsessi kaastati laiapõhjaliselt nii naiskodukaitsjad ise kui kaasamõtlejad väljastpoolt organisatsiooni Kevadel tunnuslause valimiseks korraldatud konkursile esitati kokku 148 erinevat varianti, kõik omanäolised ja erineval viisil meie tegevust peegeldavad Väärtustame kodumaad – Naiskodukaitse. Nii kõlab Naiskodukaitse värske tunnuslause. Tunnuslause tutvustab Naiskodukaitse kui organisatsiooni ideed ning annab edasi nii organisatsiooni kui ka selle üksikute liikmete tegutsemismotiivi. Tunnuslause leiab edaspidi laialdast kasutust erinevates avalikkusele suunatud materjalides (plakatitel, voldikutes, bänneritel, Naiskodukaitse sümboolikaga esemetel, jne). See omakorda aitab kaasa Naiskodukaitsest ühtse kuvandi tekkimisele ühiskonnas.

Naiskodukaitse tunnuslause on valitud!

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse