Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke Naiskodukaitse jagas 5. septembril Võrumaal oma 93. aastapäeva pidulikul aktusel esmakordselt staa¾imärke. aastapäeva jagades esmakordselt staa¾imärke Järgmine → Aasta naiskodukaitsja Ruth Maadla: Mis võiks olla parem kui see, et su töö on ka sinu hobi? Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke

Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke

8. sept. 2020

Naiskodukaitse jagas 5. septembril Võrumaal oma 93. aastapäeva pidulikul aktusel esmakordselt staa¾imärke.

Sel aastal said pronksstaa¾imärgi 30 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga aastatel 1991-1995, olles seega olnud organisatsiooni taassünni juures, loonud mitte millestki midagi, juhtinud, õpetanud ja täitnud kõikvõimalikke rolle Naiskodukaitse hüvanguks. Nad kõik on jätkuvalt pildil, paljud neist on vabatahtlikud instruktorid, juhatuste liikmed.

 

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming ütles oma aastapäeva kõnes, et organisatsiooni värske ja energiast pakatava liikmena on lihtne olla aktiivne, õpihimuline, panustada sadu tunde aastas, olla igal pool kohal. "Kõik on uus ja huvitav, iga õppuse järel tunned mõõtmatut enesearengut, igalt kohtumiselt saad uusi tuttavaid ja sõprugi. Ent mis on see, mis paneb tegutsema kümnendal, kahekümnendal, kahekümne viiendal aastal? Eks iga tänase päeva kangelane teab seda kõige paremini ise oma südames. Ent mina usun ja loodan, et see on kohusetunne, aatelisus ja peaasjalikult vääramatu usk organisatsiooni," on Tooming veendunud.

Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke
Naiskodukaitse staa¾imärgi saajad koos Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegiga. Foto: Aigar Nagel

Sel aastal pälvisid staa¾imärgi:

 

Dagmar Mattiisen, Tartu ringkond
Dagmar on Naiskodukaitses tegutsenud organisatsiooni taastamisest peale. Aastatel 1997-2006 oli ta kogu organisatsiooni esimene sõjajärgne palgaline esinaine. Tema juba vabatahtlikunagi tehtud suure töö tulemusena hakkasid naised üle Eesti teadvustama Naiskodukaitse olemasolu ja huvi tundma meiega liitumise vastu.

 

Merle Kodu, Alutaguse ringkond
Merle on Naiskodukaitses tegutsenud organisatsiooni taastamisest peale. Alguses oli ta Kaitseliidu Nõmme malevkonna liige, tegutsedes teiste naistega koos naisorganisatsioonina ning lüües kaasa Naiskodukaitse üritustel. 1997. aastal sai Merlest palgaline Naiskodukaitse aseesinaine. Praegu tegutseb Merle formeerimistel vastuvõtugrupis.

 

Merle Neeser, Jõgeva ringkond
Merle on Naiskodukaitses tegutsenud organisatsiooni taastamisest peale. Alguses oli ta Kaitseliidu Jõgeva maleva tegevliige. 1996. aastal valiti ta asutatud Põltsamaa jaoskonna aseesinaiseks. Hetkel on Merle Põltsamaa jaoskonna toetajaliige.

 

Ülle Närska, Tartu ringkond
Ülle on Tartu ringkonnas peamiselt noortejuhina tegutsenud 1992. aastast alates, ta on legendaarne Puhja kodutütarde rühmajuht. Hetkel on Ülle ka kodutütarde Tartu ringkonna juhatuse liige.

 

Inge Leitu, Tartu ringkond
Inge on Elva jaoskonna asutaja ja esimene esinaine aprillist 1992. Ta on tegutsenud kõige esimeses keskjuhatuses, Elva jaoskonna esinaisena, aseesinaisena, juhatuse liikmena, Tartu ringkonna juhatuses, paaril korral ringkonna revisjonikomisjonis. Ka praegu on ta Elva jaoskonna juhatuse liige, lisaks osaleb evakuatsioonirühma tegevustes ja panustab liikmetele ohutushoiualaste teadmiste jagamisega baasväljaõppe ohutushoiumoodulil.

 

Aime Amor, Jõgeva ringkond
Aimet saab lugeda Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna asutajaliikmeks, kes aitas taasasutamisele kaasa, töötades Kaitseliidu Jõgeva malevas. Alguses oli Aime Jõgeva maleva tegevliige. Naiskodukaitses on Aime olnud ringkonna revisjonikomisjoni liige. Täna on Aime Jõgeva ringkonna auliige.

 

Marit Birgholts, Tartu ringkond
Marit sai Naiskodukaitse tegevliikmeks 1992. aastal. Ta on jõudnud olla ringkonna esinaine ja ka Kodutütarde ringkonnavanem. Maritil on alati olnud kaks suunda, kuhu ta panustab - noored ja meditsiin. Ka hetkel on ta noortejuhtide erialagrupi juhi abi, esmaabiinstruktor ning KL kompanii meedik.

 

Aive Kivioja, Jõgeva ringkond
Aive on 1992. aastal taasasutatud Jõgeva ringkonna asutajaliige. Ta on töötanud Naiskodukaitse lõunapiirkonna instruktorina, olnud esinaine nii jaoskonna kui ringkonna tasandil, revisjonikomisjonide liige ja ringkonna mentor. Hetkel on Aive Jõgeva jaoskonna esinaine. Aive on juhina järjepidevalt panustanud ringkonna arengusse.

 

Maret Kommer, Pärnumaa ringkond
Maret on väga värvikas kuju, keda tõenäoliselt paljud organisatsiooni taasloomise aegsed naised teavad ja mäletavad. Maret on endiselt tegus meditsiini valdkonnas. Teda võib leida kohtunikuna võistlustel esmaabipunktides ning jagamas oma teadmisi ja kogemusi näiteks Naiskodukaitse baasväljaõpetel. Sageli jäädvustab ta läbi fotokaamera erinevaid militaarseid suursündmusi.

 

Liis Kuld, Tartu ringkond
Liis on olnud Naiskodukaitse tegevliige 1993. aastast nii Tartu kui Võrumaa ringkonnas ja nüüd taas Tartus. Ta on olnud ringkonna esinaine ja aseesinaine ning mitu korda jaoskonna juhatuse liige. Liis on hea näide rahulikust ja sihikindlast tegutsejast, kes töö ja laste sündide vahel on jõudnud panustada ka vabatahtliku juhina. Äsja lõppes taas tema ametiaeg jaoskonna juhatuses.

 

Tiina Aluste-Bärlin, Pärnumaa ringkond

Tiina on tänaseni aktiivne organisatsiooni liige, kes vajadusel tuleb appi toitlustama või jagab oma teadmisi meditsiinist. Ta on väga avatud suhtleja, kellega on tore koostööd teha ning kes on väga palju panustanud ka jaoskonna revisjonikomisjoni töösse.

 

Riina Kütt, Põlva ringkond
Riina on Naiskodukaitse tegevliige 1993. aastast, mil ta alustas oma tegevust Tartu ringkonnas. Riina on tegutsenud paljudel erinevatel vabatahtlikel ja palgalistel ametikohtadel, olles kunagi nii piirkonnavanem kui hiljem keskjuhatuse liige ning erinevate oluliste valdkondade eestvedaja Naiskodukaitse tegevuses ja väljaõppes.

 

Küllike Saar, Jõgeva ringkond
Küllike on Naiskodukaitse Põltsamaa jaoskonna asutajaliige ja esimene esinaine. Ta on olnud jaoskonna esinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni liige, kuulunud ringkonna juhatusse. Küllike on järjepidevalt panustanud oma energiat ringkonna arengusse.

 

Mari-Liis Rumvolt, Jõgeva ringkond
Mari-Liis on olnud Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna juhatuse liige, kuulunud ringkonna revisjonikomisjoni, samuti ka Põltsamaa jaoskonna juhatusse. Tema panus nii juhi kui toitlustajana on olnud suur ja tänuväärne. Täna on Mari-Liis Jõgeva ringkonna auliige.

 

Aage Raud, Tartu ringkond
Aage sai Naiskodukaitse tegevliikmeks 1994. aasta alguses. Ta oli väga aktiivne ja pühendunud liige, ringkonna esinaine kolm aastat järjest ajal, kui esinaisi valiti vaid aastaks. Samuti oli ta Tamme jaoskonna mõtte algataja. Viimastel aastatel on Aage töö tõttu elanud Suurbritannias, aga hoiab ennast meie tegemistega kursis ringkonna meililisti ja vanade sõprade kaudu.

 

Lemmi Võrahanso, Rapla ringkond
Lemmi on täiesti omaette pärl eelkõige just seetõttu, et ta on ainus naiskodukaitsja Rapla ringkonnas, kes on ringkonna algusaastatest ehk 1994st peale siiamaani liige. Lemmi on jõudnud oma väärikalt pika Naiskodukaitses oldud aja jooksul jõudnud nii mõndagi teha, aga samas võib öelda, et läbi aja on tal olnud üks tõeline armastus ja missioon – formeerimine. Seda valdkonda on ta ringkonnas ja malevas nii eest vedanud kui tagant tõuganud ning see missioon jätkub.

 

Aet Tänav, Lääne ringkond
Aet alustas 1994. aastal oma vabatahtliku karjääri Kaitseliidu Risti malevkonna aktiivse tegevliikmena. Tegutsedes aktiivselt nii KL kui ka Naiskodukaitse üritustel, tundis Aet, et Naiskodukaitse tegemised kõnetavad teda rohkem ja nii ta tuli üle Risti jaoskonna tegevliikmeks. Side Kaitseliiduga on püsinud siiani, sest kõigil suurematel formeerimistel on Aet alati kohal ja tema raamatupidaja täpsusega saavad kõik andmed nõuetekohaselt dokumenteeritud. Ta on ka Risti jaoskonna revisjonikomisjoni liige.

 

Evely Aavik, Saaremaa ringkond
Evely on panustanud Naiskodukaitse tegevusse alates 1994. aastast, kui Saaremaal esimest korda ringkonna taastamiseks kokku tuldi. Tema kohta võiks öelda, et ta on ringkonna Hunt Kriimsilm. Kuigi tema põhilised tegevused on seotud avalike suhetega, siis panustab ta meditsiini alal ja kui vaja, siis ka toitlustamise juures, rääkimata heategevusprojektidest ning ringkonna revideerimistest. Hetkel panustab Evely Pihtla jaoskonna juhatuses.

Maiu Välbe, Saaremaa ringkond
Maiu on Naiskodukaitses toimetanud 1994. aastast. Ta on panustanud aktiivselt oma teadmiste jagamisega igapäevaturvalisuse instruktorina ning on alati valmis osalema formeerimise ja meditsiini grupi töös. Maiu on ka pikaaegne ringkonna revisjonikomisjoni liige. Hetkel panustab ta Pihtla jaoskonna tegemistesse.

 

Nadezda Alliksaar, Valga ringkond
Nadezda on üks Valga ringkonna taasasutajatest. Ta on olnud ringkonna juhatuse liige ning talle meeldib erinevatel üritustel organisatsiooni esindada. Praegu tegeleb ta noortega rühmajuhi ametis ning kuulub Otepää jaoskonna juhatusse.

 

Olesja Kaart, Valga ringkond
Olesja on üks Valga ringkonna taasasutajatest. Ta on olnud kaks korda ringkonna esinaine ning on aastaid eest vedanud sõduri baasväljaõppe läbiviimist ringkonnas. Praegu on ta juhatuse liige nii Valga jaoskonna kui ka Valga ringkonna juhatustes.

 

Anu Lillipuu-Blank, Viru ringkond
Anu alustas oma teed Naiskodukaitses Valga ringkonnas ning on olnud seal nii juhatuse liige kui ka ringkonna esinaine. Nüüd on Anu Viru ringkonna aktiivne liige, tegutseb instruktorina Kaitseliidu Koolis ning on seega väga paljudele naiskodukaitsjatele ja kaitseliitlastele õpetajaks olnud. Lisaks esineb ta ühe solistina Kaitseliidu rockansamblis Mustad Kolonelid.

 

Raili Põder, Valga ringkond
Raili on üks Valga ringkonna taasasutajatest. Ta on olnud ringkonna aseesinaine ning tegutsenud palju toitlustajana. Praegu panustab ta spordiüritustel.

 

Maila Samulin, Valga ringkond
Maila on üks Valga ringkonna taasasutajatest. Varasematel aastatel on ta aktiivselt osalenud spordivõistlustel ja koormusmatkadel, nüüd panustab formeerijana.

 

Piret Vahtra, Valga ringkond
Piret on üks Valga ringkonna taasasutajatest. Ta on Valga jaoskonna juhatuse liige, tegutseb noorte üritustel ning on aktiivne toitlustaja.

 

Vilja Sinimets, Jõgeva ringkond
Vilja on Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna tegevliige. Ta valiti kunagise Kursi jaoskonna aseesinaiseks. Vilja on panustanud Põltsamaa jaoskonna juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmena. Ka täna on Vilja aktiivne liige, kes osaleb jaoskonna poolt korraldatavatel üritustel.

 

Larissa Peeters, Alutaguse ringkond
Larissa on tegutsenud organisatsioonis 1994. aastast. Alguses oli ta Kaitseliidu Narva malevkonna liige, seejärel tuli üle Naiskodukaitsesse. Tema kireks ja armastuseks oli ja on laskesport. Suuresti tänu temale on Alutaguse ringkond võitnud esikohti laskevõistlustel juba pikki aastaid.

 

Urvi Kask, Saaremaa ringkond
Urvi liitus Naiskodukaitsega 1994. aasta sügisel. Talle on hingelähedane meditsiini valdkond, sageli võib teda kohata noorte üritustel esmaabi tagamas. Samuti panustab ta aktiivselt Pihtla jaoskonna tegemistesse.

 

Anu Konks, Saaremaa ringkond
Anu liitus Naiskodukaitsega 1994. aasta sügisel ning on enda kanda võtnud vaimuliku poole. Tema suur panus on Saaremaa ringkonna mälestuspäevade korraldamine. Anu kuulub hetkel Pihtla jaoskonna tegevliikmete ridadesse.

 

Heli Selgal, Saaremaa ringkond
Heli liitus Naiskodukaitse tegevusega 1994. aasta sügisel kui Saaremaa ringkonda taastama hakati. Läbi aastate on ta panustanud nii ringkonna reviskonikomisjoni töös, meditsiini valdkonnas kui ka toitlustamises. Hetkel toimetab Heli aktiivselt Kuressaare jaoskonnas.

Naiskodukaitse staa¾imärk on autasu pikaajalise Naiskodukaitsesse kuulumise eest ning seda antakse välja kolmes klassis - pronks, hõbe ja kuld. Staa¾imärk antakse liikmele, kes on Naiskodukaitse liige olnud kokku vähemalt vastavalt 25, 40 või 50 aastat.

FastLion CMS

Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke

Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke

Sel aastal said pronksstaa¾imärgi 30 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga aastatel 1991-1995, olles seega olnud organisatsiooni taassünni juures, loonud mitte millestki midagi, juhtinud, õpetanud ja täitnud kõikvõimalikke rolle Naiskodukaitse hüvanguks Nad kõik on jätkuvalt pildil, paljud neist on vabatahtlikud instruktorid, juhatuste liikmed Naiskodukaitse jagas 5. septembril Võrumaal oma 93. aastapäeva pidulikul aktusel esmakordselt staa¾imärke.

Naiskodukaitse jagas esmakordselt staa¾imärke

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse