Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse Võsu õppe- ja puhkekeskuse kodukord Naiskodukaitse Võsu õppe- ja Aias lõkke tegemine on lubatud selleks ettenähtud kohas ning vastavalt tuleohutusreeglitele Naiskodukaitse Võsu õppe- ja puhkekeskuse kodukord

Naiskodukaitse Võsu õppe- ja puhkekeskuse kodukord

 1. Saabumis- ja lahkumisaja peab kokku leppima maja perenaisega (kontakt edastatakse broneerimisel) . Saabumisaeg on broneeringu alguspäeval mitte varem kui kell 14:00. Lahkumispäeval palume üldjuhul ruumid vabastada hiljemalt kella 12:00-ks. Eraldi kokkulepped on võimalikud ja tuleb läbi rääkida maja perenaisega.
 2. Kliendi valveta jäetud väärisesemete või muu vara kahjustamise, hävimise või kadumise eest vastutab klient.
 3. Me ei võta vastu koolipidusid ega noorte sünnipäevasid ning ei majuta alaealisi ilma täiskasvanuta.
 4. Lastega puhkajatel palume lapsi ilma täiskasvanu järelevalveta mitte jätta.
 5. Lemmikloomad on meil lubatud ainult eraldi kokkuleppel ja neist tuleb teada anda juba broneerimisel. 
 6. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ette nähtud kohtades väliterritooriumil.
 7. Puhkemajas tuleb alati arvestada teiste külalistega ning teineteisesse tuleb suhtuda lugupidavalt.
 8. Öörahu meie puhkemajas on kell 23–06, puhkepäevale eelneval ööl kell 00–07. Sel ajal on puhkemajas ja külas keelatud teha lärmi, mis võib segada teisi ööbijaid või lähedal asuvate majade elanike rahu.  
 9. Puhkemaja WIFI kasutamisesse palume suhtuda mõistlikult. Mahukate failide üles- ja allalaadimine ei ole lubatud. Keelatud lehekülgedelt failide allalaadimine ei ole samuti lubatud.
 10. Tubades ei tohi voodite asukohti ja komplekteeritust muuta. Voodeid ei tohi tubadest välja viia!
 11. Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutada puhkemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele.
 12. Igasugune mööbel, seadmed või muu inventar tuleb selle esialgsele kohale tagasi asetada. Kliendil ei ole õigust meile kuuluvaid seadmeid, mööblit ega muud inventari puhkemajast välja viia. Seadmete ja inventari purunemise või kahjustamise korral tasub klient seadmete ja inventari remondikulu ja/või soetamismaksumuse 100% ulatuses vastavalt esitatud arvele. Ka õuemööbli ja/või grillide asukoha muutmisel tuleb need pärast kasutamist algsele kohale tagasi asetada.
 13. Puhkemajast lahkudes peab puhkemaja olema samasuguses korrasolekus kui saabudes. Palun suhtuge meie majutusasutusse heaperemehelikult ning hoidke korda ja puhtust! Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras, sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud.

 

Tuleohutus

 1. Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld. Puhkemajas suitsetamine on keelatud.
 2. Puhkemajja saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga.
 3. Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad.
 4. Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja kindlasti ka maja perenaist.
 5. Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja väljuge hoonest.
 6. Juhul, kui grillite, siis tehke seda vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga.
 7. Aias lõkke tegemine on lubatud selleks ettenähtud kohas ning vastavalt tuleohutusreeglitele.

FastLion CMS

Naiskodukaitse Võsu õppe- ja

Naiskodukaitse Võsu õppe- ja

Saabumis- ja lahkumisaja peab kokku leppima maja perenaisega (kontakt edastatakse broneerimisel) Saabumisaeg on broneeringu alguspäeval mitte varem kui kell 14:00

Naiskodukaitse Võsu õppe- ja puhkekeskuse kodukord

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse