Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse Põlva ringkond Naiskodukaitse Põlva ringkond Hea on tõdeda, et Põlva ringkond on pidevas muutumises, olgu selleks siis liikmete arv, jätkusuutlikkus järelkasvu näol või juhtide pidev vahetumine Naiskodukaitse Põlva ringkond

Naiskodukaitse Põlva ringkond

Ringkonna ajalugu

 

Põlva ringkond loodi 13. detsembril 1997.a. Põlva maleva staabis. Kohal viibis 7 naiskodukaitsjat ja lisaks peastaabist Merle Sikka, maleva instruktor ltn Avo Kosk ja tollane malevapealik kpt Aigar Liping.

 

Esimeseks esinaiseks valiti Pilleriina Paal, kelle ametiaeg jäi üpris lühikeseks. 1999. aastal valiti uueks esinaiseks tollane aseesinaine Karin Kivi, kes esindas ringkonda kuus aastat.

Karini juhtimise perioodi jäävad nii mitmedki tähtsad sündmused ringkonna arengus – loodi jaoskonnad Räpinasse (2002) ja Põlvasse (2003), liikmete arv tegi samuti suure hüppe ja loodi traditsioone, mis tänaselgi päeval au sees. Üheks selliseks on kindlasti Naiskodukaitse mälestuspäeva tähistamine: korrastatakse meie hulgast lahkunud naiskodukaitsjate hauad ja asetatakse mälestusküünal ning lillekimp.

 

2005. aastal anti esinaise õlarätt üle Karmen Kevvaile, kes asus juhtima 43 tegusat naist. 2008. a alguses, 24. veebruaril,  õnnistati Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus Põlva ringkonna lipp. Mälestusnaelad lõid lipuvardasse Naiskodukaitse esinaine Airi Neve, Põlva maavanem Priit Sibul, Põlva Kodutütarde ringkonnavanem Karmen Kukk, Noorte Kotkaste rühmajuht Urmas Kukk, NKK Põlva ringkonna auliige Helmi Visnapuu, Põlva ringkonna esinaine Karmen Kevvai ja Põlva maleva pealik major Tarmo Sütt.

 

Aastal 2008 andis Karmen Kevvai Mooste mõisas toimunud ringkonnakogul esinaise õlaräti üle Kristi Randlale. Siit edasi toimus üle maakonna mitmeid Naiskodukaitset tutvustavaid üritusi, toimus isegi värbamisvõistlus. 2010. a toimus Põlva naiste juhtimisel esimene NKK juhtide laager. Samal aastal tunnustati Liiliaristi Hõberistiga auliiget Helmi Visnapuud.

 

Aastatel 2011-2020 kandis uhkusega esinaise kohustusi ja õlarätti Esti Taal. Tema esimese juhtimise aasta lõpuks oli ringkonnas liikmeid juba 75 ja 2014. aastaks oli ka 100 liikme piir ületatud. Esmakordselt oli Põlva naiskodukaitsjatel võimalus 2014.a-l valida maakonna Aasta Isa ja sealt edasi on tublid naiskodukaitsjad tänaseni vedanud vaheldumisi Aasta Ema ja Aasta Isa tunnustusüritusi.

 

Kui läbi aastate on Põlva ringkonna naised tublilt osalenud üle-eestilistel võistlustel, siis eriliselt heade tulemustega paistis silma 2016. a, mil saavutati koormusmatka II koht, kultuurigruppide ja toitlustus gruppide eriala võistlustel III koht ning spordivõistlusel II koht. 2017-2018. aastad olid ringkonnale päris keerulised - liikmete arv kahanes märkimisväärselt ning  viimsele teele saadeti auliige Helmi Visnapuu.

Tuli leida uut energiat olemasolevatele liikmetele ning pöörata liikmete arv jälle tõusuteele. Märkimisväärseks võib pidada vanemate kodutütarde kaasamist ringkonna tegemistesse nii erinevate koostööürituste kui BVÕ moodulite läbimise näol. Motivatsiooni leiavad meie liikmed ikka pigem sportlikest tegevustest - siia perioodi jäävad üha populaarsemad “Triatlon Meie Moodi” ja “Meie Matkasari”.

 

Ka järgnevad aastad tõid endaga kaasa liikmete arvu languse ja saavutasime staatuse “Liikmete arvult väikseim ringkond”. Hea meel on tõdeda, et keerulised ajad on just need, mis ühendavad: toime tuldi erinevate väljakutsetega nii 2019 (toitlustati üle 1000 inimese, korraldati NKK spordivõistlus) kui 2020.a. (esmaabi erialavõistluse korraldamine). Nendel aastatel oli meie ringkond edukas ka paaril erialavõistlusel: 2019.aastal saavutati staabi ja side erialavõistlusel II koht ning 2020.aastal esmaabi erialavõistlusel samuti II koht. Märgiliseks võib lugeda 2020.aastat, sest Põlva rk saab uue Orajõe jaoskonna näol endale pesamuna ning moodustatakse EVAK rühm. Alates 26. juunist 2020 kandis esinaise õlarätti uhkelt Kersti Kõrge. Vaatamata isolatsiooni aastatele pöörab ka liikmete arv jälle tõusuteele ning 2022. a lõpuks on ringkonnas 144 liiget. 

 

Märtsis 2023 vahetab esinaise õlarätt taas omanikku. Uueks esinaiseks valitakse senine aseesinaine Kristel Pehk.

 

Põlva ringkond on kindlasti omanäoline, sest meie liikmeskonnast sisuliselt neljandiku (23%) moodustavad emad-tütred, kes valdavalt on alustanud Kodutütarde ridadest. Sealhulgas on kahel emal Naiskodukaitses suisa kaks tütart.

 

Hea on tõdeda, et Põlva ringkond on pidevas muutumises, olgu selleks siis liikmete arv, jätkusuutlikkus järelkasvu näol või juhtide pidev vahetumine.

 

Naiskodukaitse Põlva ringkond

FastLion CMS

Naiskodukaitse Põlva ringkond

Naiskodukaitse Põlva ringkond

Ringkonna ajalugu Põlva ringkond loodi 13 detsembril 1997

Naiskodukaitse Põlva ringkond

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse