Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS platvormi ligipääsetavuse teatis Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS See mobiilirakendus kuulub Kaitseliidule ja me soovime, et “Ole valmis!” mobiilirakendus versioon 2. 1. 21 (iOS) on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui mobiilirakenduse ligipääsetavusega ilmneb probleeme. 2024 Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS platvormi ligipääsetavuse teatis

Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS platvormi ligipääsetavuse teatis

See mobiilirakendus kuulub Kaitseliidule ja me soovime, et “Ole valmis!” mobiilirakendus versioon 2.1.21 (iOS) on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega.
Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui mobiilirakenduse ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek
See mobiilirakendus ei vasta ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

 

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad
Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega.

 

Teksti suurendus 200% peale toimib osaliselt.
Rakendus ei allu telefoni teksti suurendusele.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.1.4.4.1.

 

Osad seaded rakenduses ei allu nutitelefoni operatsioonisüsteemi seadistusele.
Apple seadistustest töötab: pöördvärvid, värvide filtrid, rasvane tekst. Ei tööta: kontrastsuse suurendus, teksti suurendus. Ei saa testida: fondi stiil.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.7.

 

Rakenduses olevates videotes ei ole subtriitreid, helilisi kirjeldustõlkeid ega transkriptsioone.
Youtube-i videotel puuduvad subtiitrid, kirjeldustõlge ja transkriptsioon.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõuded 11.1.2.2, 11.1.2.5 ja 11.1.2.3.1.

 

Rakenduses olevate nuppude ja linkide klaviatuuriga avamine ei toimi nõuetele vastavalt.
Kiirmenüü valikuid, otsingut luubi ikoonilt ja "Vaata kõiki" nuppu saab klaviatuuriga avada alles siis, kui midagi on korra juba puutega avatud. Sisulehtedel olevat otsinguikooni saab aktiveerida alles peale seda, kui on korra puutega aktiveeritud. Tab-iga ei ole võimalik liikuda vahekaartidele, nendele on võimalik liikuda vaid nooltega.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.2.1.1.1.

 

Klaviatuuriga kasutades ei liigu fookus loogiliselt.
Lehtedel, kus on kiirmenüü, liigub fookus kõigepealt alla kiirmenüüle ja seejärel päisesse. Lehed, mis avanevad kihina eelmise kuva peale ja omavad kiirmenüüd, liigub fookus päisesse ja seejärel kiirmenüüle, aga sellelt pole võimalik tagasi liikuda Shift + Tab klahviga. Loogilist järjekorda pole võimalik kontrollida, sest elemendid ei saa fookust. Esinevad mõned nn klaviatuurilõksud, kus klaviatuuri fookus jääb kinni kindla elemendi külge ning kust ei ole võimalik tagasi liikuda Shift + Tab klahviga.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.2.4.3.

 

Fookusstiil puudub kohati.
Kasutades rakendust klaviatuuriga, puudub mõnel lehel fookusstiil. Need probleemid esinevad rakenduse sisse toodud väliste kaardirakenduste vms lehtede ja Youtube-i videote puhul.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.2.4.7.

 

Ekraanilugeja kasutajatele ei loeta rakenduse sisu ette samas järjekorras nagu rakenduses näha.
Ekraanilugeja fookus ei liigu peale uue lehe avamist mitte algusesse, vaid jääb samasse asukohta, kus asus nupp või link, mille kaudu lehele liiguti.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.1.3.2.1.

 

Veebilehe sisu kasutamise põhimõtted võivad mõnel lehel olla arusaamatud neile kasutajatele, kes ei taju elementide kuju, suurust ja asukohta. Nt on elutähtsate teenuste katkemise peatükis enne kaarti juhendtekst, mis ütleb, et kaardil on parem üleval on nupp, mis avab kaardi Google Mapsis.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.1.3.3.

 

Tegevuste sooritamised, kus peab kasutama mitut sõrme või peab teostama mitut samaaegset tegevust, ei vasta nõuetele. Samuti esineb nn klaviatuuri lõkse.
Need probleemid esinevad rakenduse sisse toodud väliste kaardirakenduste puhul.
Puudujäägi tõttu on mittevastavad ligipääsetavusnõuded 11.2.1.2, 11.2.5.1 ja 5.9.

 

Rakenduses olevad pealkirjad, nuppude tekstid ja mõned ikoonid ei vasta kontrastsusnõuetele.
Puudujäägi tõttu on mittevastavad ligipääsetavusnõuded 11.1.4.3 ja 11.1.4.11.

 

Kohati on värv ainus vahend, millega eristatakse visuaalset teavet. Seda teavet ei loeta ka ekraanilugeja poolt ette.
Koduste varude nimekirjade sektsioonis ning ka küberhügieeni e-õppe moodulis on kasutatud vaid eri värvi mummusid edenemise info edastamiseks.
Puudujäägi tõttu on mittevastavad ligipääsetavusnõuded 11.1.4.1 ja 11.1.3.1.1.

 

Osade ikoonide, linkide ja logode puhul puudub korrektne infoedastus.
Osadel sisulehtedel on bänneri pilt, mis on dekoratiivne, aga loetakse ette faili nimi. Samas staatust märkivaid mumme - roheline, kollane, punane ja valge - ei loeta ette, kuigi need annavad kasutajale infot edasi. Enamus ikoone loeb ekraanilugeja ette ikooni faili nimetusega. Kodu nupp ei vii kõigist vaadetest koju, vaid eelmisele vaatele - nt olles autonoomse elektritoega tanklate lehel ja vajutades küberõppe moodulile ja seejärel koduikoonile, viiakse kasutaja tagasi autonoomse elektritoega tanklate lehele. Otsi nupul pole piisavalt informatiivne alt tekst, sest kord on sama ikooni all üldotsing ja teinekord lehe sisu otsing. Osadel nuppudel loetakse ette ingliskeelne nimi, need peaks ära tõlkima.
Puudujäägi tõttu on mittevastavad ligipääsetavusnõuded 11.1.1.1.1, 11.2.4.4 ja 11.4.1.2.1.

 

Olekumuudatusi ei loeta ekraanilugeja kasutajale ette automaatselt.
Mõnel alamlehel esinevad olekumuudatused, millest ekraanilugeja kasutajaid ei teavitada automaatselt (näiteks avakuval lehte värskendades ja teavitus otsingutulemuste kohta).
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.4.1.3.1.


Allpool loetletud sisu ja funktsioonid ei kuulu kohaldatavate õigusnormide kohaldamisalasse

  • Depressiooni sõeltest on direktiivi 2016/2102 art 1 lg 4 punkt e alusel kohaldamisalast välistatud, kuna rakenduse arendaja ei rahasta, arenda ega mõjuta seda sisu.
  • Kolmandate osapoolte Youtube videod on rakendusse lisatud infot kordava mõttega, sama sisu on rakenduses kättesaadav ka tekstina sealsamas peatükis, kus video asub.

Tagasiside
Me püüame pidevalt parandada käesoleva mobiilirakenduse ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.
E-post:
Vastame teile tavaliselt ühe töönädala jooksul.

 

Järelevalveasutus
Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Veebileht: www.ttja.ee
E-post:
Telefon: 667 2000

 

Teatise koostamine
Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneri poolt läbi viidud hindamise põhjal.
Käesolev teatis on koostatud 09.02.2024.

FastLion CMS

Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS

Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS

Nõuetele vastavuse olek See mobiilirakendus ei vasta ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega See mobiilirakendus kuulub Kaitseliidule ja me soovime, et “Ole valmis!” mobiilirakendus versioon 2.1.21 (iOS) on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega.Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui mobiilirakenduse ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Mobiilirakenduse ''Ole valmis!'' iOS platvormi ligipääsetavuse teatis

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse