Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist lõputööd Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist Täna lõppes Kaitseliidu Koolis Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuse poolt läbi viidud kursus „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis“, mis kestis erinevate õppetsüklitena 22. märtsist 10. maini. ← Eelmine Naiskodukaitse Rapla ringkond tutvustas oma tegemisi (m)elu messil Järgmine → Saare maakonna aasta ema 2010 on Anu Rannama Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist lõputööd

Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist lõputööd

Nele Sarrapik 10. mail 2010

Täna lõppes Kaitseliidu Koolis Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuse poolt läbi viidud kursus „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis“, mis kestis erinevate õppetsüklitena 22. märtsist 10. maini.

Kursusel „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis" osales 19 täiskasvanute õpetamisega tegelevat inimest Kaitseliidu Koolist, malevatest ja Naiskodukaitsest. Kursusel käsitleti täiskasvanuharidust, elukestvat õpet, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamist õppetöös, andragoogi eetikat ja teisi olulisi täiskasvanute harimist puudutavaid teemasid.

Kõik kaitstud töödes esitatud ettepanekud on reaalselt ellu rakendatavad ja on märkimisväärseks panuseks Naiskodukaitse väljaõppesse. Kõik tööd sisaldavad uurimuslikku osa läbiviidud küsitluste ja intervjuude analüüsi näol.

Mõned lõputööd tulevad kaitsmisele veel 14. juunil, aga täna kaitsti lõppenud andragoogikursuse raames kolm järgmist Naiskodukaitse teemalist uurimistööd.

Eveli Sammelselg (Naiskodukaitse Tallinna ringkond) – Naiskodukaitse avalike suhete kursusekava analüüs: kava vastavus kursuslaste ootustele ning täiendavate koolitusvajaduste väljaselgitamine.

Nele Sarrapik (Kaitseliidu Kool) – Naiskodukaitse vabatahtlike instruktorite edukas rakendamine ringkonna õppetegevusse.

Elle Vinni (Alutaguse ringkond) – Praktika osast välikoka eriala kursusel.

Lõputööde autorid tänavad kõiki töödesse panustanud naiskodukaitsjaid, kes suureks abiks olid.

 

Viited:

Kaitseliidu Kool

TLÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus

Andras: Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon

Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist lõputööd
Kaitseliidu Kool ajaloolises Alu mõisas Raplamaal.

FastLion CMS

Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist

Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist

Kursusel „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis" osales 19 täiskasvanute õpetamisega tegelevat inimest Kaitseliidu Koolist, malevatest ja Naiskodukaitsest Kursusel käsitleti täiskasvanuharidust, elukestvat õpet, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamist õppetöös, andragoogi eetikat ja teisi olulisi täiskasvanute harimist puudutavaid teemasid Täna lõppes Kaitseliidu Koolis Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuse poolt läbi viidud kursus „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis“, mis kestis erinevate õppetsüklitena 22. märtsist 10. maini.

Kaitsti kolm Naiskodukaitse teemalist lõputööd

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse