Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon Naiskodukaitse liikmeskond 1997 – 160 liget 2002 – 800 liiget 2006 – 1000 liiget 2011 – 1741 liiget 2017 – 2500 liiget Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

1990 – Naiskodukaitset püüti taastada juba 1990. aastal  - 30. märtsil Kongutas ning 17. juunil Järvakandis.

 

20. septembril 1991 – Naiskodukaitse taasloomine Tartus, korporatsioon Rotalia ruumides toimunud ülemaalisel Kaitseliidu nõupidamisel, kuhu oli kutsutud Naiskodukaitse vastu huvi ilmutanud naised. Moodustati algatusrühm koosseisus Dagmar Mattiisen, Maarika Heinmann, Asta Luksepp ja Silva Tamre.

 

1992 – Kevadel toimus esimene NKK laager-kokkutulek Elvas, augustis Hiiumaal teine kokkutulek. 1990. aastate algupoolel toimus NKK väljaõpe peamiselt erinevate laagrite vormis.

 

9. september 1992 – Tartus toimusid NKK ajutise keskjuhatuse valimised. NKK esinaiseks valiti Dagmar Mattiisen ja organisatsiooni keskuseks sai Tartu.

 

1993

7. aprillil 1993 – kinnitas KL ülem major Johannes Kert NKK põhikirja ja kodukorra, mis ajutiselt oli vastu võetud juba aasta varem Tartu ringkonna üldkoosolekul

1993 detsember – luuakse NKK esinaise palgaline ametikoht, 1994 sügisel asub esinaine tööle KL peastaapi.

 

1997

– Algas NKK tegevuse rahastamine riigieelarvest.

– Samast aastast pärinevad NKK keskorgani juurest esimesed dokumendid taastamisjärgsest perioodist ringkondade tegevusest ja organisatsiooni liikmeskonnast.

– Hakatakse korraldama ERNA retke eeskujul NKK koormusmatka.

 

1998

– Hakati korraldama ringkondade esinaiste õppepäevi. Töötati välja NKK ühtne vormiriietus.

– NKK osales esimest korda pärast iseseisvuse taastamist võidupüha paraadil.

 

2002   

– Jaanuaris kinnitas KL keskkogu NKK üldlipu ja teenetemedali. Naiskodukaitsele annetas lipu Toronto Eesti Võitlejate Ühing, mis anti Naiskodukaitsele üle 23. juunil 2002 Põlvas.

 

2003

– Naiskodukaitsjaid hakatakse kaasama Kaitseliidu moodustatavatesse üksustesse.

 

2006

- Naiskodukaitse esinaiseks valitakse Airi Tooming (Neve).

 

2008-2009

– Ringkondades asuvad tööle palgalised instruktorid.

 

2008

– Ringkondades hakatakse korraldama ühtset nelja mooduliga baasväljaõpet, mis ühtlustas oluliselt varasemat piirkondlikku väljaõpet.

 

2010

– Keskkogul kinnitatakse esimene arengukava perioodiks 2010-2013.

 

2013

 – Tööd alustavad NKK sümboolikakomisjon ja NKK ajalookomisjon.

 – Seoses uue Kaitseliidu seadusega valitakse esimest korda Naiskodukaitse esindajad Kaitseliidu keskkogule.

 

Naiskodukaitse liikmeskond

 

1997 – 160 liget

2002 – 800 liiget

2006 – 1000 liiget

2011 – 1741 liiget

2017 – 2500 liiget

FastLion CMS

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

1990 – Naiskodukaitset püüti taastada juba 1990 aastal - 30

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse